marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Akciové sety na úpravu studničnej vody

Zmäkčovač vody a UV lampa 55 watt
Zmäkčovač vody Slide LCD a UV lampa 55 watt

Veľmi častým problémom je kontaminovaná voda v studniach, kde sa často vyskytujú baktérie.

Najčastejšie sú kontaminované povrchové studne do 12 - 15 m hĺbky. Tieto studne sú najviac ovplyvnené ako poveternostnými vplyvmy, tak vplyvom okolia ako sú žumpy,  a tiež chovom domácich zvierat  v okolí studne.

Obhliadka Zadarmo