Podpora od Marlus Group Dezinfekcia vody a ochrana pred baktériami - Marlus Group

Voda získaná z prírodných zdrojov ako sú studne, potoky, nádrže môžu obsahovať mikroorganizmy, ktoré predstavujú riziko pre vaše zdravie. Tieto baktérie sa môžu dostať do vody hmyzom, zvieratami, vtákmi, ľudskou činnosťou, ako je vypúšťanie fekálií do potokov, do pôdy.

Ak by ste takú vodu chceli použiť pre svoju spotrebu, tak je potrebné ju upraviť už na centrálnom prívode do domu. Je nutné takú vodu upraviť ešte pred tým ako sa použije na varenie, pitie, kúpanie, napúšťanie bazénov. Sú rôzne spôsoby úpravy vody a elimináciu baktérií. Dezinfekcia UV žiarením je jednou z možností ako odstrániť väčšiny mikrobiologickej kontaminácie.

Voda získaná z prírodných zdrojov ako sú studne, potoky, nádrže môžu obsahovať mikroorganizmy, ktoré predstavujú riziko pre vaše zdravie. Tieto baktérie sa môžu dostať do vody hmyzom, zvieratami, vtákmi, ľudskou činnosťou, ako je vypúšťanie fekálií do potokov, do pôdy.

Ak by ste takú vodu chceli použiť pre svoju spotrebu, tak je potrebné ju upraviť už na centrálnom prívode do domu. Je nutné takú vodu upraviť ešte pred tým ako sa použije na varenie, pitie, kúpanie, napúšťanie bazénov. Sú rôzne spôsoby úpravy vody a elimináciu baktérií. Dezinfekcia UV žiarením je jednou z možností ako odstrániť väčšiny mikrobiologickej kontaminácie.

Čo je UV žiarenie?

UV žiarenie je súčasťou slnečného žiarenia. Nemožno ho vidieť, pretože UV žiarenie je medzi viditeľným svetlom a röntgenovým žiarením. To znamená, že UV spektrum má dlhšiu vlnovú dĺžku ako röntgenové žiarenie a kratšiu vlnovú dĺžku ako viditeľné svetlo.

Ako UV svetlo zabíja mikroorganizmy?

Keď UV žiarenie vstúpi do mikroorganizmu, jeho energia poškodí bunkovú funkciu mikroorganizmu, takže nebude schopný rásť. UV žiarenie dezinfikuje vodu, tak že mikroorganizmy už nemôžu naďalej rozmnožovať. UV lampa vystavuje kontaminovanú vodu , baktérie a vírusy germicídnemu ultrafialovému žiareniu. UV žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm naruší DNA v patogénnych mikroorganizmoch, takže sa nemôžu reprodukovať. UV žiarenie zabraňuje baktériám v šírení chorôb, nákazy cez pitnú vodu.

UV žiarenie eliminuje baktérie, vírusy, patogény, ale vodu nefiltruje, neodstráni ani zápach vody, nepridáva žiadnu chémiu do vody.

UV žiarenie a dezinfekcia sa už veľa rokov používa v komerčnej sfére ako vo farmaceutickom priemysle, kozmetickom, nápojovom, ale aj v elektronickom. A bolo to hlavne z dôvodu bezpečnostných problémov, toxických problémov pri používaní chlóru. UV technológia sa takto začala viac používať ako v priemysle, tak už aj v domácnostiach. UV žiarenie, dezinfekcia vody sama o sebe nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko ako chlór, alebo ozón. Ožarovanie vody UV žiarením germicídnymi lampami sterilizuje vodu bez nárokov na vysokú spotrebu energie a času.

Žiadne baktérie, vírusy, plesne alebo spóry nemôžu prežiť, ak sú vystavené správnej dávke UV žiarenia. Preto sa UV žiarenie považuje za najlepšie riešenie na dezinfekciu vody .

UV žiarenie je účinné na veľa baktérií a kontaminácie ako:

 • Vírusy
 • Baktérie
 • Cysty
 • Koliformné baktérie
 • Salmonella
 • E.coli
 • Brušný týfus
 • Chrípka
 • Detská obrna
 • Dyzentéria
 • Cholera
 • Meningitída
 • Infekčná hepatitída
 • Covid

Funguje UV lampa za každých podmienok?

Nie. UV svetlo sa žiari iba v priamom smere, teda akýkoľvek tieň alebo prekážka zníži jeho účinnosť. Voda, ktorá nie je filtrovaná, môže obsahovať sediment , železo, mangán , vodný kameň a iné častice, ktoré môžu absorbovať alebo rozptyľovať UV svetlo, tým sa znižuje účinnosť dezinfekcia UV žiarenia.

Tým sa stane , že baktérie nebudú dostatočne ožiarené a prežijú slabú dávku UV žiarenia. Preto je potrebné aby bola voda pred UV lampou účinne upravená a filtrovaná.

Ako prvé je potrebné aby boli mechanické filtre na sediment, hrdzu, zákal vody. Následne za mechanickou filtráciou je ideálne aby bol zmäkčovač vody, alebo technológia na elimináciu usadzovania vodného kameňa. UV lampa svojím žiarením vydáva teplo a neupravená tvrdá voda by v krátkom čase vytvorila film na uv banke a tým by sa zabránilo účinnému UV žiareniu a dezinfekcii vody.

Čo sa stane, ak vypadne elektrina?

UV lampa vyžaduje nepretržité napájanie aby bola funkčná a dezinfikovala vodu. Ak vypadne el. energia, UV lampa prestane svietiť a tým nebude upravená voda proti baktériám. UV lampa sa nedá použiť spôsobom zapnutia pri spustení vody. UV žiarovke trvá krátky čas kým má plnú svietivosť a za ten čas by prenikli baktérie do systému a ohrozili by vás. UV lampa svieti nonstop celý rok.

UV lampa dezinfikuje vodu po celom rozvode vody ?

Nie, UV lampa dezinfikuje vodu tam kde je umiestnená. Napr. na centrálnom prívod vody do domu. Akonáhle voda opustí UV lampu, môže sa znovu kontaminovať. Hlavne je to v prípadoch ak sú zanesené rozvody vody. Preto je potrebné pri inštalácii UV lampy do domu dezinfikovať rozvody vody a zbaviť ich baktérií. Ideálne je mať UV lampu čo najbližšie ku odberu vody.

Vyžaduje UV lampa nejakú údržbu?

Áno všetky UV lampy budú časom vyžadovať údržbu, servis. UV žiarivky majú životnosť cca. 1 rok a je potrebné ich vymieňať. Tiež UV banky ak nemáte úpravu vody bude potrebné očistiť od zákalu a usadenia sedimentu. Občas bude potrebné vymeniť aj silikónové tesnenia na UV banke.

Čo nedokáže UV lampa odstrániť ?

UV lampa svojím žiarením neodstráni zápach vody, ani nemení fyzikálne vlastnosti vody. Neodstraňuje sírovodík. Na to sa používa chemická dezinfekcia aplikovaná priamo do studne.

Aká UV lampa je vhodná na studničnú vodu ?

Dôležité je aby mala dostatočný prietok vody, pripojenie minimálna ¾“. Bežne sú to UV lampy 55 watt, ktoré sú dostatočne účinné na dezinfekciu studničnej vody.

UV lampu , alebo osmotický filter ?

Každý systém pracuje na inom princípe. UV lampy vyžaruje Uv žiarenie a osmotický filter je veľmi účinný mechanická filtrácia pomocou reverznej osmózy. Osmotický filter je ideálny na filtrovanie studničnej vody. A následne za filtráciou, kedy je voda veľmi čistá sa dá použiť UV lampa na elimináciu baktérií.

Je UV žiarenie lepšie ako prevariť vodu ?

Uv žiarenie aj prevarenie vody ničí baktérie. Ktorý z nich je lepší závisí od situácie kedy sa použije. Ak je voda čistá bez zákalu, tak je lepšia UV lampa. Alel v prípade, že je voda zakalená a UV žiarenie by nevedelo dobre presvietiť vodu, je lepšie prevarenie vody. UV žiarenie má výhodu v tom , že vodu rýchlo presvieti, ale kým prejde voda varom to trvá dlhšie.

Z čoho je zložená UV lampa ?

UV lampa je zložená z antikorového obalu / trubice / na ktorej sú dva vývody vody. Vo vnútri obalu je sklenená trubica v ktorej je zasunutá UV žiarivka. Sklenená trubica je na koncoch utesnená silikónovými tesneniami , ktoré sú zaistené maticami proti uvoľneniu. UV žiarivka je pripojená na zdroj el. energie. El. adaptér ktorý má na sebe displej čo vás informuje koľko dní je uv žiarovka v prevádzke, poprípade vám ukazuje chybovú hlášku. Plus je na adaptéry LED signalizácia prevádzkového stavu. Zelená je OK , červená je porucha. A navyše je tam ešte zvukový alarm , ktorý vás upozorní na nefunkčnú UV lampu.

Sú UV lampy účinné ?

UV lampy majú účinnosť 99,8 % . UV lampy sú navrhnuté tak aby svietili nonstop a tým vám zabezpečili účinnú sanitáciu vody.

Výhody UV lampy na vodu

 • UV lampy majú výhody, oproti chemickej sanitácie vody.
 • Likviduje baktérie a vírusy. Keď sú vystavené ultrafialovému žiareniu, baktérie a vírusy už nie sú schopné sa reprodukovať .
 • Dezinfikuje bez chemikálií. UV žiarenie nezanecháva vo vode žiadne vedlajšie produkty ako chemické dezinfekcie vody.
 • Nepridáva do vody žiadne chute ani pachy. UV deznifekcia nezanecháva vo vode žiadne nové chute ani pachy.
 • Jednoduchá údržba. Najčastejšie je to výmena žiarivky 1 x ročne.
 • Neplytvá vodou. Proces UV žiarenia nemá žiadnu odpadovú vodu.
 • Pomôže pri prírodných katastrofách. Ak je mestská voda ohrozená kontamináciou UV žiarenie pomôže.

Nevýhody UV lampy na vodu

Napriek výhodám, majú UV lampy na dezinfekciu vody aj nevýhodu.

 • Neodstraňuje nečistoty vo vode. UV žiarenie nefiltruje vodu. Iba ožaruje UV žiarením.
 • Ohrieva vodu. Keď nemáte odber vody, tak voda čo ostala v banke UV lampy sa ohreje.
 • Nefunguje pri výpadku prúdu. UV lampa potrebuje ku svojej činnosti stály zdroj el. energie.
 • Nefunguje, dostatočne ak je voda znečistená. Preto je dôležité mať pred UV lampou účinnú mechanickú filtráciu, ideálne mať aj zmäkčovač vody na elimináciu vodného kameňa.

Kedy kúpiť UV lampy na vodu? Odporúčame každému klientovi čo používa studničnú vodu v dome. Studňa nemá stabilnú kvalitu vody a baktérie ohrozujú vaše zdravie a zdravie celej vašej rodine. Preto ak používate studničnú vodu sa stáva UV lampa nevyhnutnou úpravou vody.

Ak by ste potrebovali poradiť s výberom vhodného typu UV lampy kontaktujte nás a navrhneme ideálne riešenie.

UV lampa na dezinfekciu vody

UV lampa pre domáce filtre na vodu

BactiPerox - účinný prostriedok na sanitáciu a odstránenie zápachu zo studničnej vody

Zápach studničnej vody - sanitácia

UV lampa na elimináciu baktérií z vody

UV lampa vhodná pre rodinné domy, byty, malé prevádzky

UV lampy na dezinfekciu vody

UV lampa pre veľké odbery vody

Bez názvu-4

Dezinfekcia studničnej vody

Máte studničnú vodu ktorá obsahuje baktérie? Dom, firmu, farmu a potrebujete upraviť kvalitu studničnej vody?

Alebo mať istotu, že voda ktorú používate nebude obsahovať baktérie, vírusi ani žiadne patogénne látky?

Univerzálna
Na mestskú a studničnú vodu
Ochrana pred
Baktériami, vírusmi, patogénmi
Čistá pitná voda
Bez patogénov

Ideálne riešenie sú technológie, ktoré upravia vodu na centrálnom prívode do objektu

Najčastejšie sa využívajú UV lampy, poprípade dávkovače chlóru, alebo ineho prostriedku na dezinfekciu vody.  Najviac problémov s kvalitou vody majú hlavne povrchové studne do hĺbky 10-15m.

Kvalitu vody ovplyvňuje veľa faktorov ako počasie, zrážky, alebo sucho, tak aj okolie ako je hnojenie pôdy, trávnika, poľnohospodárska činnosť, chov domácich zvierat.

kvapka

Aby ste mali istotu, že vaša voda bude bez baktérií je ideálne vodu ošetriť na prívode do domu UV lampou, alebo dávkovacím čerpadloch chlóru.

Čo je potrebné pre inštaláciu?

Umiestnenie úpravy vody na centrálny prívod do objektu. Ideálne technická miestnosť, pivnica, garáž. Miesto kde nie je vysoká vlhkosť a je možnosť napojenia na elektrickú zásuvku.

Ideálne zapojenie UV lampy je za mechanickou filtráciu a najlepšie ak je umiestnená za zmäkčovačom vody. Upravená mäkká voda neobsahuje vodný kameň, ktorý by sa usadil na UV lampe a tým by znížil účinnosť UV žiarenia.

Na čo myslieť pri výbere správnej úpravy vody proti baktériám?

 • Aby ste vybrali UV lampu s dostatočným výkonom žiarenia. Ideálne 55 watt. Slabé UV lampy nedokážu dostatočne upraviť vodu.
 • Aby ste mali miesto na inštaláciu, lebo UV lampa sa inštaluje vertikálne a výška UV lampy 55 watt je okolo 100 cm. Aby sa vám ľahko menila náhradná UV žiarivka.
 • Stav a kvalita studničnej vody sa často mení a je vhodné okrem UV lampy vodu v studni 1 až 2 x ročne sanitovať. Je to vhodné preto, aby ste mali studňu v dobrej kondícii a aby sa nemnožili baktérie. Voda v studni je ako živý organizmus a jej kvalita nie je stabilná.

Bezplatná obhliadka a poradenstvo pri výbere zmäkčovača

Bezplatná obhliadka miesta možného umiestnenia úpravy vody.
Jednoduchý test a odmeranie tvrdosti vody a dusičnanov vo vode.
Volajte a dohodneme si termín a čas kedy vám to vyhovuje.

 • Máte záujem o zmäkčovač vody a neviete kde ho umiestniť?
 • Potrebujete poradiť aký typ by bol pre vás najvhodnejší?
 • Neviete akú máte tvrdosť vody?
Hotline
Hotline
0905 644 330
Napíšte nám
Napíšte nám
filter@marlus.sk

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka