Podpora od Marlus Group Zmäkčovač vody CARBON - Marlus Group
Zmäkčovač vody CARBON
Zmäkčovač vody so živicou DUO MIX CARBON, odstraňuje tvrdosť a vylepšuje chuť vody
Určenie Domácnosti, Firmy, Kancelárie, Reštaurácie
Rieši problém Tvrdá voda, Vodný kameň, Vylepšuje chuť vody

Potrebujete poradiť alebo obhliadku zadarmo?

Spýtajte sa nás na tento produkt, alebo si dohodnite obhliadku

Novinka – eliminácia tvrdosti vody a chlóru naraz. Žmäkčovač vody čo vylepšuje chuť vody.

Zmäkčovač obsahuje dve zložky a to živice na zmäkčenie vody a uhlíkovú zložku, čím sa zlepšuje chuť vody . Znižuje sa tvrdosť vody a tiež chlór, zápach vody, chemické zložky.

Častým problémom klasických zmäkčovačov vody bolo to, že po zmäkčení vody bola zmenená chuť a bolo viac cítiť chlór vo vode. CARBON LCD je jedinečný na trhu zmäkčovačov so živicou DUO MIX CARBON, čím rieši dva problémy naraz.

Zmäkčovač vody CARBON je viac ako len zmäkčovač vody.

kvapka

Zmäkčovač bol vyrobený, aby mal funkčný dizajn, ľahké ovládanie pre užívateľa, spoľahlivú a ekonomickú prevádzku, aby mal malé náklady na spotrebu vody a soli počas regenerácie.

CARBON LCD nie je len zmäkčenie vody , ale aj technológia čo zlepšuje chuť vody.

Popis zmäkčovača CARBON LCD

Zmäkčovač vody CARBON LCD je vylepšená technológia úpravy vody. Je to riešenie, ktoré dlhodobo chýbalo na trhu úpravy vody. Je hlavne na úpravu mestskej vody čo obsahuje chlór a chlórové zlúčeniny. Je navrhnutý pre rodinné domy, malé firmy, malé penzióny. Ovládanie najmodernejšou riadiacou hlavicou, LCD panelom , jednoduché nastavenie .

Svojou konštrukciou určenou na inštaláciu v technickej miestnosti, v garáži , v pivnici.

Zmäkčovač vody CARBON LCD je poprednou líniou centrálnej úpravy vody. Nie len zmäkčuje, ale aj upravuje chuť vody. 

 • pekný dizajn , čierna farba plastu CARBON
 • menšie rozmery, vhodné aj do menších priestorov
 • pevné plasty, odolná konštrukcia, rozoberateľný v prípade servisu
 • najmodernejšia riadiaca hlavica
 • vyrobený z kvalitných komponentov, dlhá životnosť a prevádzka

Zmäkčovač CARBON sa inštaluje na centrálny prívod vody do domu. Je určený hlavne pre rodinné domy pripojené na mestskú a obecnú vodu s obsahom chlóru. Svojimi rozmermi je vhodný pre technické miestnosti, kúpelne, pivnice, garáže. Nie je vhodné umiestnenie do šachty a miesta, kde je vyššia vlhkosť.

Tento typ zmäkčovača upravuje iba tvrdosť a chuť vody. Nie je určený na úpravu vyššieho obsahu železa, alebo mangánu. Zároveň nevie eliminovať baktérie ani dusičnany.

inštalácia

Inštalácia vhodná na centrálny prívod vody. Ideálne suché miesto, kde je možnosť na pripojenie na el. zásuvku a na odpad vody. Odpad vody je potrebný na regeneráciu zmäkčovača.

Regenerácia je plne automatická a nastavuje sa po inštalácii. Nastavuje sa individuálne pre každého klienta na základe spotreby a tvrdosti vody. Počas regenerácie sa zmäkčovač zbavuje zachyteného vodného kameňa a zachyteného chlóru. Regenerácia trvá cca. 2 hod. Počas regenerácie sa spotrebuje tabletová soľ a voda na oplach zmäkčovača.

Soľ treba pravidelne dopĺňať do zásobníka zmäkčovača.

Zmäkčovač sa inštaluje vždy na studenú vodu. Pripojenie 1″. Pred zmäkčovač vody je vhodné umiestnenie mechanického predfiltra na ochranu pred sedimentom. Rozvody vody čo obsahujú hrdzu, sediment, piesok, by mohli bez mechanického filtra ovplyvniť funkčnosť riadiacej hlavice. Doba inštalácie je závislá od podmienok a technického stavu rozvodov vody.

Starostlivosť

Pre prevádzku zmäkčovača je potrebné pravidelné dosýpanie tabletovej soli do zásobníka. Ideálne doplnenie je ak je v zásobníky minimálne 30% obsahu soli . Pri menšom množstve sa robí slabý slaný roztok a regenerácia nie je tak účinná a zmäkčovač nebude správne fungovať. Zároveň ak nebude dlhodobo soľ v zásobníku a počas regenerácie sa nebude zbavovať zmäkčovač zachyteného vodného kameňa, životnosť živice sa bude skracovať. Bežná životnosť živice je 8 – 10 rokov.

Ďalej je potrebné pravidelne kontrolovať mechanický predfilter, aby sa zabránilo upchatiu filtra a tým aj zníženie tlaku a prietoku vody. Malý tlak a prietok vody potom bude mať za následok nedokonalú úpravu vody.

Prevádzka

Prevádzkové náklady zmäkčovača sú hlavne spotreba soli a spotreba vody na jednu regeneráciu. Priemerná domácnosť spotrebuje ročne 4 – 6 balení soli. Spotreba soli je vždy závislá od spotreby vody a nameranej vstupnej tvrdosti vody. Čím vyššia tvrdosť, tým je regenerácia častejšie. Zmäkčovač je automatický a nepotrebuje obsluhu. Všetko sa nastavuje počas inštalácie, kedy technik za základe vstupnej tvrdosti nastaví riadiacu hlavicu zmäkčovača.

Zmäkčovač si aj pri výpadku prúdu pamätá svoje nastavenie. Čo odporúčame aspoň jeden krát ročne, je zmerať tvrdosť vody po regenerácii zmäkčovača vody. Je to kontrola či sa nezmenili parametre kvality vody a či je výstupná tvrdosť vody dobre nastavená.

Zmäkčovač vody nie je vhodný na inštaláciu na rozvody, kde je pripojená závlaha s ohľadom na zníženie prietoku vody. Závlaha by nemusela mať dostatočný pretok vody na zavlažovanie.

Pred inštaláciou odporúčame poradiť sa s inštalačnou firmou. Vybrať vhodné miesto inštalácie v blízkosti centrálneho prívodu vody do domu. Plus je potrebný prívod el. prúdu / zásuvka 220 V / a možnosť pripojenia na odpad vody. V prípade záujmu robíme bezplatnú obhliadku a poradenstvo s výberom vhodného miesta pre inštaláciu .

Popis zmäkčovač vody na mestskú
Záruka 24 mesiacov od dátumu montáže
Cena 890 € s DPH
Montáž účtuje sa skutočne spotrebovaný materiál a práca technika 29€/hod
Dostupnosť skladom
Bezplatná obhliadka vyplňte kontaktný formulár pre bezplatnú obhliadku

Vlastnosti zmäkčovača CARBON LCD

 • vhodný pre spotrebu vody ako pre 2 tak aj pre 8 osôb
 • max. prietok do 2,0 m 3  / hod
 • LCD – elektronická riadiaca hlavica
 • regenerácia tabletovanou soľou, určenou pre zmäkčovače vody
 • automatická regenerácia, závislá na spotrebe vody
 • menšie rozmery pri zachovaní kapacity a výkonnosti
 • nízka spotreba soli na jednu regeneráciu
 • úsporná spotreba vody na jednu regeneráciu
 • najmodernejší dizajn s použitím pevných plastov s dlhou životnosťou

Najčastejšie otázky:

1. Kde je vhodné umiestniť zmäkčovač vody?

Najlepšie na mieste, kde máte centrálny prívod vody do domu. Technická miestnosť, garáž, pivnica a pod. Šachta pred domom nie je moc vhodná, lebo je tam vlhko, nie je tam možnosť napojenia na el. zásuvku a na odpad vody. Občas sa stane, že klient má veľkú, odvetranú šachtu, tak v takom prípade je vhodné urobiť obhliadku miesta inštalácie a overiť možnosti a podmienky inštalácie.

2. Čo je potrebné na inštaláciu zmäkčovača vody?

Možnosť pripojenia na el. zásuvku a na odpad vody. Čo sa týka el. zásuvky, tak zmäkčovač má svoj adaptér a funguje na 12 V a má minimálnu spotrebu el. energie. Ideálne je také miesto aby ste videli na displeji čo zmäkčuje robí, koľko pretieklo vody, kedy bude regenerácia, prípadne chybovú hlášku. Ideálne miesto kde sa vám bude ľahko zmäkčovač obsluhovať, dosýpať soľ. Rozmery zmäkčovača 110 cm výška, 38 cm šírka a 48 cm hĺbka.

3. K čomu je potrebný odpad pre zmäkčovač?

Zmäkčovač vody obsahuje živicu, cez ktorú preteká všetka voda čo upravuje vodu do domu. Živica je ako jemný piesok a tým ako cez túto živicu preteká voda na seba viaže vodný kameň. Až tak, že sa živca po pretečení cca. 3 – 5 m 3 zanesie a nie schopná ďalej zmäkčovať vodu. V teda nastane regenerácia / pranie zmäkčovača / a zmäkčovač sa operie slaným roztokom vody. Tým sa zanesená živica očistí od zachyteného vodného kameňa a vypustí ho do odpadu. Táto regenerácia prebieha v intervaloch ktoré nastavuje technik pri inštalácii. Čas regenerácie je bežne o 02:00 . Tento čas sa dá nastaviť individuálne podľa potreby klienta. Odpad je potrebný na to, aby mal kde zmäkčovať vypustiť zachytený vodný kameň. Táto regenerácia trvá cca. 1,3 až 2 hod. v závislosti od typu zmäkčovača.

4. Kde musí byť odpad? Môže byť aj ďalej od zmäkčovača, alebo vyššie?

Pripojenie na odpad môže byť aj ďalej od zmäkčovača, prípadne aj vo výške. Zmäkčovač tlačí vodu tlakom vody v systéme a nie je problém ak je odpad napríklad pod stropom v pivnici, prípadne je potrebné ťahať cca. 3-5 metrov. Odpad zo zmäkčovača nie je samospádom, ale tlakom vody. Pripojenie odpadu je najčastejšie hadicou 1/2″.

5. Na čo slúži soľ ?

Tabletovaná soľ slúži na regeneráciu zmäkčovača vody. Zmäkčovač obsahuje živicu, ktorá na seba viaže vodný kameň. Po pretečení cca. 3 – 5 m 3 vody je živica plná vodného kameňa a zmäkčovač by už nevedel ďalej upravovať vodu na mäkkú a preto sa urobí regenerácia. Táto regenerácia sa robí automaticky. V nádobe zmäkčovača sa spraví slaný roztok, týmto roztokom sa premyje živica zmäkčovača, čím sa očistí živica od vodného kameňa a všetko sa to vypustí do odpadu. Následne sa urobia ešte dva preplachy čistou vodou, aby sa živica zbavila všetkej zbytkovej soli. Soľ nie je dodávaná do vody, slúži iba na preplach zmäkčovača vody.

6. Akú soľ do zmäkčovača vody?

Používa sa iba tabletovaná soľ. Používa sa iba tabletovaná soľ, nie soľ do umývačiek ani sypaná soľ. Tabletovaná soľ sú lisované puky rôzneho tvaru a veľkosti. Je to preto, aby sa soľ rozpúšťala postupne a hlavne aby mala voda možnosť stekať po tabletách a tým ich rozpustiť a vytvoriť nasýtený slaný roztok. Ak by bola soľ jemná sypaná, tak by sa soľ usadila na spodok zmäkčovača a vytvorila by sa škrupina a tým malá plocha na vytvorenie slaného roztoku a časom by sa spodku nádoby vytvorila tvrdá nerozpustná škrupina.

Soľ sa predáva najčastejšie vo vreciach 25 kg.

7. Koľko soli spotrebujeme za 1 rok?

Spotreba soli je veľmi závislá na spotrebe vody a tiež na tom, ako je tvrdá voda pred úpravou. Pri inštalácii zmäkčovača vody technik odmeria vstupnú tvrdosť vody. Najčastejšie kvapkami na meranie tvrdosti vody kde sa tvrdosť vody meria v dH. /nem. jednotkách/. Čím je voda tvrdšia, tým musí byť častejšia regenerácia zmäkčovača vody. Bežne sa zmäkčuje pre rodinný dom nastavuje na regeneráciu po úprave cca. 4 m 3 vody. Ale máme prípady, kedy je regenerácia aj po 2 m 3 , keď je tvrdosť vody veľmi vysoká.

Z doterajších skúseností je spotreba soli na jednu domácnosť cca. 4 – 6 vriec ročne.

8. Koľko soli má byť v nádobe zmäkčovača aby bola voda dobre zmäkčená?

Ak je málo soli v zásobníku, tak sa nevytvorí dobrý slaný roztok a tým sa nedostatočne regneruje živica. A tým nebude voda dobre zmäkčená. Preto odporúčame aby bolo v zásobníku stále aspoň min. 30 % zásoby soli. Ideálne min. polovica vreca. Bežne sa dá do zásobníka vysypať aj 2 vrecia soli naraz.

9. Čo sa stane ak zabudnem dlhšie nasypať soľ?

Stane sa to, že zmäkčovač prestane zmäkčovať vodu. Živica bude znečistená vodným kameňom a nebude zmäkčovať. Bude síce prebiehať pravidelná regenerácia, ale tým že tam nebude soľ sa nevytvorí slaný roztok a tým sa neodstráni vodný kameň zo živice.

Ale ak dosypete soľ, nastane regenerácia a zmäkčovač vody bude opäť fungovať. Ale treba vedieť , že ak zmäkčovač nebude mať často soľ , tak živica bude strácať životnosť . Bežná životnosť je 8 až 10 rokov.

10. Čo v prípade výpadku prúdu?

Zmäkčovač má riadiacu hlavicu, ktorá si pamätá nastavenie a nič mimoriadne sa nestane ani pri výpadku napojenia. Ak by napojenie vypadlo počas regenerácie, tak táto regenerácia sa nedokončí a môže sa stať, že zmäkčovač nebude fungovať správne. V tedy stačí vykonať regeneráciu manuálne a všetko bude v poriadku.

11. Kde sa dá kúpiť soľ?

U nás na prevádzke je stále dostatok soli k odberu. Často robíme , že máme prácu aj vo vašom okolí a vieme vám ju priviesť na dohodnuté miesto . Viac informácií na : 0907 / 503 133 , alebo na servis@marlus.sk

Bezplatná obhliadka a poradenstvo pri výbere zmäkčovača

Bezplatná obhliadka miesta možného umiestnenia úpravy vody.
Jednoduchý test a odmeranie tvrdosti vody a dusičnanov vo vode.
Volajte a dohodneme si termín a čas kedy vám to vyhovuje.

 • Máte záujem o zmäkčovač vody a neviete kde ho umiestniť?
 • Potrebujete poradiť aký typ by bol pre vás najvhodnejší?
 • Neviete akú máte tvrdosť vody?
Hotline
Hotline
0905 644 330
Napíšte nám
Napíšte nám
filter@marlus.sk

Sme hrdými partnermi

sponzor4 Honeywellsponzor3 ResideoAirwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka