Podpora od Marlus Group Automatický filter na dusičnany v studničnej vode - Marlus Group
Automatický filter na dusičnany v studničnej vode
Automatický filter na dusičnany
Určenie Domácnosti, Firmy, Kancelárie
Rieši problém Dusičnany, Chemikálie

Potrebujete poradiť alebo obhliadku zadarmo?

Spýtajte sa nás na tento produkt, alebo si dohodnite obhliadku

Automatický filter vody proti dusičnanom  odstraňuje dusičnany na centrálnom prívode vody.

Používate doma studničnú vodu ? Zistili ste máte vyšší obsah dusičnanov ?   Asi viete že sú  nebezpečné pre zdravie, najmä pre deti a tehotné ženy. A nepomáha ani prevarenie vody, dokonca sa tým obsah dusičnanov zvyšuje.

Dusičnany sa nachádzajú všade tam, kde sa používali dusíkaté hnojivá.

Hnojenie trávnika, záhrady, zeleniny na všetko sa používajú dusíkaté hnojivá. Dažďom sa dostávajú do studničnej vody .Dusičnany vo vode sú bez zápachu a farby, preto nie sú vidieť. Na použitie dusičnanov je potrený rozbor vody. Ak obsahuje studničná voda vysoké percento dusičnanov, tak  najlepším riešením je ich odstránenie na centrálnom prívode vody . Sú na to špeciálne zmäkčovače vody, ktoré eliminuje vysoký obsah dusičnanov.

Automatický filter vody na odstránenie dusičnanov

Automatický filter vody na odstránenie dusičnanov  na centrálnom prívode vody je ideálny spôsob úpravy vody na odstránenie vysokých hodnôt dusičnanov a dusitanov z vody pre rodinný dom. Vyriešite tým vaše problémy s kvalitou vody. Automatický filter vody na dusičnany má plnoautomatickú elektronickú hlavicu, ktorá riadi proces úpravy vody a regenerácie filtra.

Náplň filtrácie vody na dusičnany : špeciálna anexová živica pre odstraňovanie dusičnanov a dusitanov.

Voda prechádzajúca zmäkčovačom, prúdi cez vrstvu živice kde dochádza k výmene iónov a tým odstraňovaniu dusičnanov a dusitanov. V nastavených intervaloch automatická riadiaca hlavica spustí regeneráciu, kde dôjde k preplachu živice soľným roztokom. Pred úpravu vody je potrebné inštalovať mechanický predfilter, ideálne aj DUO. Je to eliminácia sedimentu a ochrana pre pieskom, zákalom vody. Chráni sa tým automatická riadiaca hlavica pred poškodením. Mechanické predfiltre je potrebné pravidelne meniť, hlavne s ohľadom na kvalitu vstupnej vody.

tento filter na disičnany a dusitany neodstraňuje žiadne iné zložky vody. Ani tvrdosť, ani železo a mangán. Ani zápach vody. K tomu je potrebné buď zmäkčovač Multimix DUO tvrdosť a dusičnany v jednom , alebo zmäkčovač vody Multimix 3 v 1 / tvrdosť, železo, mangán / .

Na vylepšenie chute vody je možné inštalovať za filter na dusičnany UV lampu na ochranu pred baktériami , poprípade uhlíkový filter na zlepšenie chute vody.

Pre správny návrh zmäkčovača vody na dusičnany odporúčame urobiť rozbor vody.

Popis Automatický filter na dusičnany
Záruka 24 mesiacov
Cena 690 €  s DPH
Montáž účtuje sa skutočne spotrebovaný materiál a práca technika 25€/hod
Dostupnosť skladom
Bezplatná obhliadka vyplňte  kontaktný formulár  pre bezplatnú obhliadku

Prečo sú dusičnany nebezpečné?

Dusičnany prijaté v potrave alebo vo vode sa v ľudskom tele premieňajú na dusitany, tie  sa viažu na hemoglobín miesto kyslíka , čo spôsobuje, že sa ten v tele rozváža v zníženej miere. Kým dospelí a deti nad 3 roky s týmto nemajú problém, pretože organizmus si s tým dokáže poradiť ešte pred tým , ako by to mohlo začať spôsobovať zdravotné problémy. Ale deti do 3 rokov sú ohrozenou skupinou . Nadmerný príjem dusičnanov spôsobí znížené zásobovanie organizmu kyslíkom, tzv. syndróm modrých detí, ktorý výnimočne končiť aj smrťou. A aj keď smrťou neskončí, prijímanie veľkého množstva dusičnanov podporuje vznik rakoviny, a to aj u dospelých.

Dusitany totiž reagujú s niektorým druhom prijímanej potravy, čo vedie k vzniku rakovinotvorných látok. Okrem tohto, štúdie preukázali, že v oblastiach s väčšou koncentráciou dusičnanov v pitnej vode trpia hlavne deti oveľa častejšie na astmu, cukrovku a dýchacie infekcie. U tehotných žien dusičnany prispievajú k potratom.

Model Filter na  dusičnany
Obsah živice 20 l
Pracovný tlak vody min/max (bar) 1,4/6
Pracovná teplota min/max (°C) 2/48
Elektrické napájanie (V/Hz) 230/50
Pripojenie 1″
Šírka (mm) 200
Výška (mm) 1100
Hĺbka (mm) 440
Váha (kg) 30
Kapacita solnej nádoby (kg) 25
CENA 690 €

Najčastejšie otázky:

1. Čo všetko odstraňuje tento typ automatického filtra na dusičnany:

Je určený iba na odstránenie dusičnanov a dusitanov v studničnej vode. Najčastejšie sa používa vtedy ak má voda všetky parametre kvality v poriadku a je potrebné riešenie iba na dusičnany, poprípade dusitany.

Tento typ zariadenie neupravuje tvrdosť vody ani žiadne iné parametre vody.

2. Ak by som chcel odstrániť naraz tvrdosť aj dusičnany treba dve zariadenia?

Nie, máme v ponuke aj zmäkčovač MULTIMIX DUO čo dokáže naraz eliminovať aj tvrdosť aj dusičnany. Je to zmes dvoch živíc, ktoré sú v jednom zariadení a upravujú vodu na požadované parametre. Viac týchto zariadeniach tu.

3. Je voda stále dostatočne upravená a bez dusičnanov?

Zariadenie sa nastavuje na stav dusičnanov nameraných pri inštalácii. Ale hodnota dusičnanov vo vode nie je stále rovnaká a môže sa líšiť. Túto hodnotu môže ovplyvniť počasie /zrážky/, ale stačí že sa pohnojí trávnik, záhradka, alebo máte v blízkosti pole, hospodárstvo. Hodnota dusičnanov je premenná veličina a je dobré priebežne kontrolovať a v prípade potreby zmeniť nastavenie zariadenia.

4. Na čo treba dávať pozor pri zariadení na dusičnany?

Aby ste mali vodu stále upravenú, je potrebné aby bolo v zmäkčovači stále dostatok soli, nie menej ako 30% obsahu zásobníka. Ak bude menej soli, nebude dostatočne silný slaný roztok a filter neurobí dokonalú regeneráciu a filtrácia nebude tak účinná.

Ďalej treba dávať pozor, aby ste mali čistý mechanický predfilter a v prípade potreby ho vymenili. Kedy filter meniť je veľmi individuálne a to v závislosti od kvality vstupnej vody. Niekedy 1x ročne, ale máme klientov kde menia filtre aj 1x za tri mesiace. Ak by sa filter nemenil, sediment by sa dostal do riadiacej hlavice a mohol by ju poškodiť, plus by sa dostal do živice a tým ju časom znehodnotil.

Tiež treba dávať pozor aby sa nezapchala hadica na odpad zo zmäkčovača. Ak by bola zapchatá, tak by zmäkčovač neurobil regeneráciu, nevypustil by zachytené dusičnany do odpadu a tým by nebol funkčný.

5. Kde je ideálne umiestniť zmäkčovač vody?

Najlepšie na mieste, kde máte centrálny prívod vody do domu. Technická miestnosť, garáž, pivnica a pod. Šachta pred domom nie je moc vhodná, lebo je tam vlhko, nie je tam možnosť napojenia na el. zásuvku a na odpad vody. Občas sa stane že klient má veľkú, odvetranú šachtu, tak v takom prípade je ideálne urobiť obhliadku miesta inštalácie a overiť možnosti a podmienky inštalácie.

6. Čo je potrebné na inštaláciu automatické filtra na dusičnany ?

Pre inštaláciu je potrebné miesto, kde je centrálny prívod vody do domu. Možnosť napojenia na el. zásuvku a na odpad vody. Čo sa týka el. zásuvky, tak zmäkčovač má svoj adaptér a funguje na 12 V a má minimálnu spotrebu el. energie. Hlavne je to potrebné aby ste videli na displeji čo zmäkčovač robí, koľko pretieklo vody, kedy bude regenerácia, poprípade chybovú hlášku. Ideálne miesto kde sa vám bude ľahko zmäkčovač obsluhovať, dosýpať soľ. Rozmery zmäkčovača 110 cm výška, 38 cm šírka a 48 cm hĺbka.

7. K čomu je potrebný odpad pre zmäkčovač?

Zmäkčovač vody obsahuje živicu, cez ktorú preteká všetka voda čo sa upravuje do domu. Živica je ako jemný piesok a tým ako cez neho preteká vody na seba viaže vodný kameň.  Až tak, že sa komplet živca po pretečení cca. 3 – 5 m3 vody zanesie a nie je živica schopná ďalej eliminovať dusičnany. V tedy nastane regenerácia / pranie živice / a filter sa operie slaným roztokom. A zachytené dusičnany vypustí do odpadu. Táto regenerácia prebieha automaticky a nastavuje ju technik pri inštalácii. Odpad je potrebný na to aby mal kde filter vypustiť zachytené dusičnany. Táto regenerácia trvá cca. 1,3 až 2 hod. v závislosti od typu a veľkosti filtra na dusičnany.

8. Kde musí byť odpad?  Môže byť aj ďalej od zmäkčovača, alebo vyššie?

Pripojenie na odpad môže byť aj ďalej od filtráciea, poprípade aj vo výške. Filter na dusičnany tlačí vodu tlakom vody a nie je problém ak je odpad napríklad pod stropom v pivnici, poprípade je potrebného ťahať cca. 3 – 5 metrov. Odpad z filtra  nie je samospádom, ale tlakom vody. Pripojenie odpadu je najčastejšie hadicou 1/2″.

9. Na čo slúži soľ ?

Tabletovaná soľ slúži na regeneráciu filtra na dusičnany. Automatický filter obsahuje živicu, ktorá na seba viaže dusičnany. Po pretečení cca. 3 – 5 m3 vody je živica plná dusičnanov a filter by už nevedel ďalej upraviť vodu bez dusičnanov a preto sa urobí regenerácia. Táto regenerácia sa robí automaticky. V nádobe filtračného systému sa urobí slaný roztok, týmto roztokom sa premyje živica, tým sa živica očistí od dusičnanov a všetko sa to vypustí do odpadu. Následne sa urobia ešte dva preplachy čistou vodou aby sa živica zbavila všetkej zbytkovej soli. Soľ nie je dodávaná do vody, slúži iba na preplach automatického filtra na dusičnany.

10. Akú soľ do automatického filtra vody?

Používa sa iba tabletovaná soľ, ideálne v čo najväčšej čistoty. Ak je soľ znečistená, tak v nádobe na soľ zostávajú nečistoty, takáto soľ nie je moc účinná, vytvorí sa slabý slaný roztok a nečistoty môžu spôsobiť aj poruchu filtračného systému. Môže sa zaseknúť plavák, poprípade sa nečistota dostane do riadiacej hlavice a poškodí mechanicky pohyblivé časti.  Používa sa iba tabletovaná soľ, nie soľ do umývačky ani sypaná soľ. Tabletovaná soľ sú lisované puky rôzneho tvaru a veľkosti. Je to preto aby sa soľ rozpúšťala postupne a hlavne aby mala voda možnosť obtekať po tabletách a tým ich rozpúšťať a vytvoriť nasýtený slaný roztok. Ak by bola soľ jemná sypaná, tak by sa soľ usadila na spodok zásobníka soli a vytvorila by sa škrupina a tým malá plocha na vytvorenie slaného roztoku a časom by sa dne nádoby vytvorila hrubá vrstva nerozpustenej soli.

Soľ sa predáva najčastejšie vo vreciach 25 kg.

11. Koľko soli spotrebujeme za 1 rok?

Spotreba soli je veľmi závislá na spotrebe vody a tiež na tom aký je obsah dusičnanov vo vode pred úpravou. Pri inštalácii automatického filtra vody technik odmeria vstupnú hodnotu dusičnanov. Čím má voda vyšší obsah dusičnanov, tým častejšie musí byť regenerácia automatického filtra vody. Bežne sa regeneruje po úprave cca. 4 m3 vody. Ale máme prípady, kedy je regenerácia aj po 2 m3, keď je hodnota dusičnanov veľmi vysoká.

Z doterajších skúseností je spotreba soli na jednu domácnosť cca. 4 vriecia ročne.

12. Koľko soli má byť v nádobe automatického filtra aby bola voda dobre upravená ?

Soľ slúži na vytvorenie dostatočného silného slaného roztoku a tým aby sa dobre regenerovala živica na dusičnany. Ak je málo soli v zásobníku, tak sa nevytvorí dobrý slaný roztok a tým sa nedostatočne operie živica. A tým nebude voda dobre upravená. Preto odporúčame aby bolo v zásobníku stále aspoň min. 30 % zásoby soli. Ideálne min. polovica vreca. Bežne sa dá do zásobníka vysypať aj 2 vrecia soli naraz.

13. Čo sa stane ak zabudnem dlhšie nasypať soľ?

Stane sa to, že automatický filter prestane upravovať vodu. Živica bude znečistená vysokým obsahom dusičnanov a nebude schopná naďalej upravovať vodu. Bude síce prebiehať regenerácia, ale tým že tam nebude soľ sa nevytvorí slaný roztok a tým sa neodstránia dusičnany zo živice.

Ale ak dosypete soľ, nastane regenerácia automatu na dusičnany a  bude naďalej fungovať. Ale treba vedieť , že ak filter na vodu nebude mať často soľ , tak živica bude strácať životnosť . Bežná životnosť je 5 až 8 rokov.

14. Čo v prípade výpadku prúdu?

Automat na vodu má riadiacu hlavicu, ktorá si pamätá nastavenie a nič mimoriadne sa nestane ani pri výpadku napojenia. Ak by napojenie vypadlo počas regenerácie, tak táto regenerácia sa nedokončí a môže sa stať, že automat na vodu nebude fungovať správne. V tedy stačí urobiť regeneráciu manuálne a všetko bude v poriadku.

15. Kde sa dá kúpiť soľ?

u nás na prevádzke je stále dostatok k odberu. Často robíme , že máme prácu aj vo okolí a vieme vám ju priviesť dohodnuté miesto .   Viac informácií na : 0907 / 503 133 , alebo na  servis@marlus.sk

Bezplatná obhliadka a poradenstvo pri výbere zmäkčovača

Bezplatná obhliadka miesta možného umiestnenia úpravy vody.
Jednoduchý test a odmeranie tvrdosti vody a dusičnanov vo vode.
Volajte a dohodneme si termín a čas kedy vám to vyhovuje.

  • Máte záujem o zmäkčovač vody a neviete kde ho umiestniť?
  • Potrebujete poradiť aký typ by bol pre vás najvhodnejší?
  • Neviete akú máte tvrdosť vody?
Hotline
Hotline
0905 644 330
Napíšte nám
Napíšte nám
filter@marlus.sk

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka