úprava vody

pečať bonity hotline

MENU

Strana 10 z 12

Články a novinky

Úprava vody od železa

Železo patrí medzi stopové prvky. Zohráva dôležitú úlohu, pretože tvorí súčasť hemoglobínu, myoglobínu a mnoho enzymatických systémov.

Zúčastňuje sa aj na procese tkanivového dýchania. Železo sa uskladňuje v pečeni, slezine, kostnej dreni a v tkanivách.

mangán v pitnej vode

Mangán je prvkom nevyhnutným pre život a správnu činnosť organizmu.

Tvorí súčasť niektorých enzýmov a bielkovín, je tiež aktivačným faktorom viacerých enzýmov. Zohráva významnú úlohu oxidačných procesoch v ľudskom organizme, pôsobí na činnosť pohlavných žliaz.

Dusičnany a dusitany v neupravenej vode

Vysoký obsah dusičnanov a dusitanov vo vode má negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Vyskytujú sa vo vode ako konečné produkty rozkladu organických zlúčením obsahujúcich dusík, ako aj v dôsledku rozpúšťania minerálny látok, nachádzajúcich sa v geologickom podloží. Sú aj súčasťou atmosférických zrážok.

ovolo v neupravenej vode

Ešte nedávno sa lekári prikláňali k tomu, že 25 mikro gramov olova na 100 cm kubických krvi je hraničnou dávkou, ktorú nemožno prekročiť, ak chceme udržať organizmus v dobrom zdraví. Medzitým aktuálne americké výskumy ukázali, že situácia je oveľa vážnejšia.

Už 10 mikrogramov v takom istom množstve krvi môže spôsobiť poruchu rastu. Dávka už o 5 mikrogramov väčšia sťažuje detskému organizmu prijímanie vitamínu D3, čo je priama cesta ku krivici (rachitis).

úprava pitnej vody a chemická úprava vody

Čistá voda – H2O sa skladá iba z kyslíka a vodíka. V čistej vode sa môžu nachádzať rozmanité rozpustené alebo usadené prímesky. Prímesami vody sú: soli, plyny, organické zlúčeniny, mikroorganizmy.

V prírode najmenej prímesí obsahuje voda pochádzajúca z atmosférických zrážok. Avšak oproti laickému presvedčeniu zrážková voda nie je čistá, keď prechádzajúc cez „mraky“ priemyselných prachov a plynov, podlieha znečisteniu (odtiaľ prítomnosť v nej existujúcich organických zlúčenín alebo kyseliny sírovej a dusičnej).

výmena filtra

Podmienkou správnej činnosti osmotických zariadení na čistenie vody je ochrana membrány mechanickými filtrami ako aj filtrami s aktívnym uhlím. Úlohou mechanických filtrov je zadržiavať vo vode nerozpustené sedimenty ako piesok, íly, bahno, železná hrdza atď. Ich opotrebovanie je závislé od stupňa zašpinenia (mútnosti) lokálnej vody ako aj od jej spotreby.

Pokles priechodnosti týchto filtrov je viditeľný cez zníženie množstva produkovanej vody a takým istým poklesom tlaku vody vytekajúcej z kohútika. Mechanické filtre sa vymieňajú najčastejšie každých 6 – 12 mesiacov.

minerálne vody

Minerálne vody by nemali nikdy tvoriť základ pitného režimu, ale byť len jeho doplnkom. Pokiaľ už pijete minerálnu vodu, dajte prednosť vode prírodnej, nesladenej, pokiaľ možno nesýtenej CO2, a mali by ste striedať jednotlivé druhy a v priemere nepiť viac ako približne 0,5 litra denne.

Prostredníctvom minerálnej vody - v závislosti od mineralizácie – je možné doplniť do organizmu určité minerálie. Takýto spôsob je vhodný zvláš pre ľudí, ktorí trpia nedostatkom minerálnych látok.

Naše zariadenia nájdete aj v týchto firmách

 

referencie