Podpora od Marlus Group Osmotický filter - účinná filtrácia - Marlus Group
vodovodna_bateria

Kvalita vody sa hodnotí z viacerých hľadísk.

Mnohé prímesy ktoré voda v našich domácnostiach obsahuje sú škodlivé z iných dôvodov. Niektoré poškodzujú domáce spotrebiče a rozvody, iné ľudské zdravie.

Prečítajte si, prečo je potrebné sa chrániť osmotickým filtrom.

  • Dr. Zbigniew Halat
  • hlavný predstaviteľ Medicínskeho Centra Spotrebiteľa
  • bývalý viceminister zdravotníctva

Hovoriac o kvalite vody sa najčastejšie kladie dôraz na zlúčeniny nie príliš dôležité z pohľadu zdravia človeka, ktoré v podstate nie sú škodlivé pre organizmus. Hovorí sa najčastejšie, že sú prekročené normy (hladiny) železa, chloridov, hliníka, mangánu. Samozrejme, že nadbytok železa nám môže pokaziť pranie, upchať filtre, znečistiť rúry (rozvody). Avšak tieto zlúčeniny, ktoré sú škodlivé pre zdravie v podstate v Poľsku nie sú znormované.

Teraz hovorím o takých rakovinotvorných zlúčeninách ako sú bromidy, mnohoprstencové aromatické uhľovodíky. V Poľsku máme epidémiu rakoviny. V takomto prípade každé zanedbanie týkajúce sa noriem je neprípustné. Môžem vymenovať v súvislosti s týmto najmenej 6 zlúčenín, ktoré nie sú normované, napriek tomu, že majú pomerne prísne normy v krajinách Európskej Únie.

Bromidy, akrylamidy, bromochloridmetany, polyvinylchlorid, epichlorhydrin, mnohoprstencové aromatické uhľovodíky. Výnimočne nebezpečný je polyvinylchlorid, ktorý je jednou z najrakovinotvornejších zlúčenín. Chýbanie normy spôsobuje napr., že výrobca vodovodných rúr má síce atestáciu, ale neskôr ho nič nezaväzuje k tomu, aby vyrábal také produkty, z ktorých sa neuvoľňuje chlorid vinylu.

Zanedbania kompetentných v oblasti noriem sú trestuhodné, narastali desaťročia. Poľské normy pripúšťajú jeden prípad rakoviny na 100 tisíc obyvateľov, v EÚ bolo prijaté kritérium – jeden prípad rakoviny na milión obyvateľov.

Neprípustné je používanie zdrojov mimotriednej vody, ako sa to stáva vo Varšave. Mnohé zlúčeniny sa nedajú odstrániť procesom priemyselného čistenia. Nie vždy tiež postačia tradičné domáce filtre. Samotné aktívne uhlie nie je účinné. Najúčinnejším spôsobom očisťovania je v súčasnosti systém reverznej osmózy.

Dr. Zbigniew Halat

Odporúčané produkty

Najnovšie články

co-je-zmakcovac
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok
mapa-tvrdosti-vody-slovensko
1.12.2023

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo rozpustených solí vo vode. Konkrétne sa jedná o súčet obsahu vápnika a horčíka. Údaje na tejto mape pochádzajú z dlhodobých meraní vodárenských spoločností z verejných vodovodov na Slovensku.

Prečítať článok
teplo-z-podlahovky
28.11.2023

Teplo, ktoré lieči bolesti kĺbov a nevíri prach

Určite ste zažili ten pocit v starých veľkých domoch, kde je vám neustále zima. A tak sa tisnete čo najbližšie k radiátorom, aby ste sa ohriali. Ak ste predtým vonku poriadne premrzli, tak zdroj tepla bude prirodzene vaša prvá cesta.

Prečítať článok
tvrda-voda-a-zdravie
19.11.2023

V tvrdej vode sa horšie rozpúšťa mydlo, má však dôležité benefity pre zdravie

Slovensko je rozmanitá krajina s rôznou kvalitou vody, ale aj s rôznym stupňom tvrdosti vody. Kým na západnom Slovensku prevláda najmä tvrdá a veľmi tvrdá voda, stred Slovenska má mäkkú vodu. Jednotlivé rozdiely v takejto kvalite vody vplývajú nielen na zdravie, ale aj na spotrebiče.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka