Podpora od Marlus Group Osmotický filter a osmotická voda - časté otázky - Marlus Group

1. Koľko vody systém reverznej osmózy používa?

Priemerný systém s automatickými uzatváracími ventilmi používa približne 27 litrov za deň, t.j. 8 litrov produkovanej vody a 19 litrov vody k odtoku. Avšak aktuálny prietok vody je taký pomalý, že väčšina vodných meračov nemôže prietok zmerať.

2. Produkuje váš systém viac odpadovej vody ako iné systémy?

Cieľom vody, ktorá sa stáva odpadovou vodou je opláchnuť vonkajšok membrány tak, že sa neupchá. Do istého bodu, väčšie produkovanie odpadovej vody znamená dlhšiu životnosť membrány.

Väčšina systémov reverznej osmózy má pomer odpadovej vody k pitnej vode od 2:1 do 6:1. Ak má systém príliš nízky pomer, napr. 1:1 budete pravdepodobne musieť meniť membránu častejšie a často to bude stáť extrémne veľa.

S niektorými systémami musíte meniť membránu každých 6 mesiacov. Na druhej strane, s našim systémom reverznej osmózy vám odporúčame meniť membránu až po 6 rokoch.

Takže vidíte, že RO systémy sú ako autá. Cena jedného nezahŕňa len nákupnú cenu, ale aj opravy počas niekoľkých rokov. S našim systémom vám dávame rozumnú nákupnú cenustarostilivosť záruku.

3. Môže sa váš systém reverznej osmózy použiť na tvrdú vodu?

Áno, ak má vaša voda 20 alebo menej nemeckých jednotiek tvrdosti, nazývame ju mierne tvrdou vodou. S týmto stupňom tvrdosti môže ísť bez problémou priamo do systému.

Ak máte vodu tvrdšiu, bolo by dobré mať zmäkčovač vody, pretože odstraňuje vápnik, magnézium, železo, ktoré môžu poškodiť RO membránu. Negatívnou stránkou prúdenia zmäkčenej vody cez systém reverznej osmózy je, že zmäkčovač vody normálne pridáva do vody soľ a bežná RO membrána normálne odstráni iba 85% až 92% soli.

Teda, ak máte nízkosodíkovú diétu, bolo by lepšie nepridávať soľ do vašej vody predtým, než prejde cez RO systém.

Jediná nevýhoda nezmäkčovania skutočne tvrdej vody je, že budete musieť meniť membránu častejšie.

4. Ako chutí osmotická pitná voda?

Chuť RO vody závisí na množstve prímesí v kohútiku vodovodu.

Ak je odstránených 90% rozpustných minerálov a chemikálií, osmotická voda môže chutiť ako fľašková voda (s nízkym obsahom minerálov) alebo prírodná pramenistá voda ( s miernym obsahom minerálov).

 

5. Ako RO voda ovplyvní miešané nápoje?

RO odstraňuje neviditeľné prímesi, ktoré zastierajú chuť, čím dá vyniknúť prirodzenej chuti vašich miešaných nápojov. Budete používať menej kávy a pritom stále cítiť jej pravú chuť. Koncentrované miešané nápoje ako pomarančový džús budú šťavňatejšie.

Pravdepodobne budete piť aj viac vody, pretože mnoho ľudí pije sódu, koncentrované džúsy a pivo ako alternatívu za zle chutiacu vodu z vodovodných kohútikov.

RO voda taktiež eliminuje tvorbu vodného kameňa v kávovaroch a pôsobí preventívne proti ich častému čisteniu. Po zovretí vody už viac nenájdete biely povlak vo vnútri kanvíc.

6. Aké faktory ovplyvňujú kvantitu a kvalitu produkovanej vody?

Tu sú 4 hlavné veličiny:

 

1.TLAK

Čím väčší vodný tlak, tým lepšia kvantita a kvalita produkovanej vody. Ak je kvalita prichádzajúcej vody priemerná (medzi 300-700 TDS), budete potrebovať vodný tlak 2,8 baru. (Ak je tlak ešte menší, prinesieme vám membránu, ktorá môže pracovať aj za týchto okolností alebo si môžete od nás kúpiť posilňovacie čerpadlo). Ideálny vodný tlak je 4,1 baru.

2. TEPLOTA

Ideálna teplota vody pre systém reverznej osmózy je 25ºC. Teplota 4,5ºC zapríčiní klesnutie produkcie RO vody na polovicu. Maximálna odporúčaná teplota vody je 29ºC.

3. TOTÁLNE ROZPUSTENÉ LÁTKY (TDS)

Najvyššie množstvo rozpustených prímesí vo vode znamená najnižšiu kvantitu produkovanej vody. Vysoký stupeň TOTÁLNE ROZPUSTENÝCH LÁTOK sa môže prekonať pridaním vodného tlaku.

4. MEMBRÁNA

Rozdielne membrány majú rozdielne charakteristiky. Niektoré produkujú viac vody než iné, niektoré lepšie filtrujú prímesi, niektoré majú väčší odpor voči chemickému opotrebeniu.

 

7. Koľko vody systém reverznej osmózy produkuje?

Nás reverzno osmotický systém so štandartnou membránou produkuje 136 litrov za deň. ( Kapacita je vyrátaná za ideálnych okolností. Normálna produkcia je zvyčajne polovica vypočítanej kapacity alebo 68 litrov za deň.)

Za nepriaznivých podmienok nízkeho tlaku vody, vysokého stupňa totálne rozpustných prímesí a studenej vody, môže spotrebiteľ dostať len 12 litrov za deň. Napriek tomu je to stále veľké množstvo vody na pitie i varenie pre priemernú domácnosť.

 

8. Môže sa zväčšiť produkcia vody?

Áno. Tu je niekoľko spôsobov:

  • 1. V noci naplňte džbán s vodou z nádrže. Najprázdnejšia nádrž najrýchlejšie produkuje vodu pretože tu nie je spätný tlak v nádrži. Ráno bude nádrž naplnená čerstvou vodou.
  • 2. Ak ste na tom dobre, budete schopný zvýšiť tlak čerpadla. Väčší tlak zvýši kvalitu aj kvantitu.
  • 3. Pre zvýšenie produkcie sa môže pridať väčšia alebo druhá membrána.
  • 4. Môžete pridať malé zosilňovacie čerpadlo, čím zvýšite tlak vody vo vašom systéme.
Spät na kategórie otázok Mám inú otázku

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka