Podpora od Marlus Group Kvalita pitnej vody, tvrdosť vody - Marlus Group
Kvalita pitnej vody - Ilustračný obrázok zobrazujúci proces hodnotenia kvality a tvrdosti pitnej vody na Marlus blogu.

Pitná voda musí mať nasledovné kvality : musí byť bez zápachu, číra a zdravotne nezávadná. Nemôže obsahovať čpavok, škodlivé organizmy, priveľa železa, dusičnanov a mangánu. Pitnú vodu možno získať z morskej vody ( musí sa odsoľovať), zo spodnej vody (studne), z povrchovej vody.

Častým javom je zvýšená tvrdosť vody. V niektorých prípadoch voda obsahuje anorganické časti prírodných vôd: horčík, sodík, vápnik. V neveľkých koncentráciách obsahuje železo, draslík a mangán.

V stopových koncentráciách obsahuje množstvo ďalších kovov, ktorými je voda obohacovaná pri kontakte s pôdou, rozličnými horninami a minerálmi.

 

Tvrdosť vody

Pri vode možno rozlíšiť viacero stupňov tvrdosti. Veľmi tvrdá, tvrdá, stredne tvrdá a mäkká voda. Tvrdá voda obsahuje soli horčíka a vápnika, ktoré pochádzajú z hornín, cez ktoré pretekala. Mäkká voda je tá, ktorá tieto soli neobsahuje. Vodný kameň sa usadzuje v ohrevných špirálach a mydlo slabo pení v tvrdej vode. Mydlo dobre pení naopak v mäkkej vode.

Známe sú dva druhy tvrdosti : Prechodná – dá sa pomerne ľahko odstrániť; trvalá – ťažko sa odstraňuje.

Prechodná tvrdosť vody je zapríčinená hydrogenuhličitanom vápenatým – soľou rozpustnou vo vode. Odstrániť ju možno varením, pri ktorom je vylúčená biela tuhá látka ( vodný kameň – málo rozpustný uhličitam vápenatý).

Trvalá tvrdosť vody je zapríčinená soľami horčíka a vápnika (chloridmi a sírami), ktoré su rozpustené vo vode. Nemožno ju odstrániť varením, avšak možno ju odstrániť destiláciou alebo zmäkčovaním vody ( pomocou zmäkčovadiel vody alebo iónomeničov).

 

Kvalita pitnej vody je hodnotená rozborom

rozbor vodyKvalita pitnej vody sa určuje na základe rozborov vody zo surovej povrchovej vody, surovej podzemnej vody a vodovodnej siete. Dodávajú ju podniky kanalizácií a vodární.

Biologické a mikrobiologické ukazovatele kvality pitnej vody predstavujú najpočetnejšie stanovenia, akými sa sleduje bezpečnosť pitnej vody z epidemiologického hľadiska. V tejto skupine ukazovateľov podliehajú monitorovaniu mezofilné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, abiosestón, koliformné baktérie, streptokoky,psychofilné baktérie, mŕtve organizmy, bezfarebné bičíkovce, mangánové a železité baktérie, živé organizmy..

Ukazovatele ako sú dusičnany, reakcie vody, železo, mangán, amónne ióny, a rádiologické ukazovatele možno zaradiť medzi chemicko – fyzikálne ukazovatele kvality pitnej vody s najväčším množstvom stanovení.

V prípade, že voda obsahuje zvýšené hodnoty len určitého ukazovateľa napr. zvýšené množstvo železa používa sa na jeho odstránenie filter na železitú vodu. Avšak ak voda obsahuje viacero zvýšených ukazovateľov – tvrdosť vody, zvýšené množstvo železa, mangánu atď. je potrebná komplexná úprava vody.

 

Zásobovanie pitnou vodou

Pitná voda, ktorá je dodávaná spotrebiteľským systémom hromadného zásobovania musí byť zdravotne zabezpečená, a to dezinfekciou. Dezinfekcia pitnej vody sa najčastejšie vykonáva chloráciou – chemickým procesom.

Celosvetovým problémom je zneščisťovanie vodných zdrojov. V súšasnosti Zem trpí nedostatočným množstvom pitnej vody. Tá je čoraz drahšia a vzácnejšia. Povinnosťou každého človeka je, aby vodu bezdôvodne a nadmerne neznečisťoval. Vodou je nutné čo najviac šetriť. Všetkých nás zbytočne ochudobuje každý zbytočne minutý liter vody. Veľkou stratou vody je aj umývanie riadu pod tečúcou vodou.

Technici sa venujú konštruovaniu rôznych zariadení na šetrenie pitnej vody, ako sú napríklad : dávkovače vody pri umývaní rúk, ekonomické koncovky na prívod vody a podobne. V našich domácnostiach sú čím ďalej tým používanejšie automatické práčky s tzv. ekosystémom. Vodohospodári sú presvedčení, že sieťou vodných nádrží budú zabezpečené dostatočné zdroje pitnej vody. Gabčíkovo je najväčším vodohopodárskym dielom na Slovensku.

Chceli by ste poznať hodnotu tvrdosti vody vo vašej domácnosti alebo firme? Prvotný odhad si môžete spraviť podľa našej prehľadnej mapy okresov.

mapa tvrdosti vody

Najnovšie články

Reverzná osmóza s NanoPad1 - efektívna technológia pre čistú a zdravú pitnú vodu
2.4.2024

Prečo si vybrať osmotický filter? 3 najdôležitejšie fakty

Je osmotický filter to najlepšie riešenie pre úpravu mestskej, alebo studničnej vody ? Ako filtruje vodu? Čo dokáže filtrovať ? Ako filtruje vodu ? Čo je to reverzná osmóza? Je naozaj voda po filtrácii bez minerálov?

Prečítať článok
Správna inštalácia zmäkčovača vody - kroky a tipy na úspešnú montáž zariadenia
5.3.2024

Inštalácia technológie na úpravu vody alebo filtrácie

Vybrali ste si filtráciu alebo úpravu vody? Našli sme pre vás riešenie ako upraviť vašu mestskú, alebo studničnú vodu? To čo sme navrhli, alebo ste si vybrali vám aj nainštalujeme. Je pripravených 8 technikov čo denne inštalujú, servisujú technológie na úpravu vody.

Prečítať článok
Úprava vody podľa potrieb - špecifické metódy a technológie na zlepšenie vody
5.3.2024

Návrh úpravy vody podľa vašich potrieb

Voda v našich domácnostiach sa používa na veľa účelov, ako na pitie, varenie, kúpanie, pranie, kúrenie. Ale mať dnes kvalitnú vodu je v dnešnej dobe nie otázkou šance, ale voľby. Každý z nás sa môže rozhodnúť akú kvalitnú vodu bude mať na dennodenné používanie.

Prečítať článok
Čo je zmäkčovač vody: vysvetlenie funkcie a účelu
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka