Fakty o dusičnanoch vo vode

Dusičnan je bezfarebný, bez zápachu a bez chuti. Zlúčenina, ktorá je prítomná v niektorých neupravených studničných vodách po celom Slovensku. Dusičnany sa označujú ako NO3 (dusičnany).

Na čo si pri dusičnanoch dávať pozor a ako sa ich zbaviť?

 

Kde sa berú dusičnany vo vode?

Dusičnany sú prirodzene sa vyskytujúca forma dusíka, ktorá sa nachádza v pôde. Dusík je nevyhnutný pre celý život rastlín a dôležitým činiteľom pri výnosoch poľnohospodárskych plodín. Správne používanie hnojív a iných zdrojov dusíka môže minimalizovať kontamináciu pitnej vody.

Obsah dusičnanov - maximálne hodnoty kontaminácie sú 50 mg / l . U detí sa doporučuje max. 10 mg / l.

Tvorba dusičnanov je neoddeliteľnou súčasťou cyklu dusíka v prírodnom prostredí. Mierne množstvo dusičnanov je neškodnou zložkou naše potravy a vody. Rastliny používajú dusičnany z pôdy , čím sa tieto dusičnany akumulujú v listoch a stonkách. Vďaka svojej mobilite sa môžu dusičnany dostať aj do podzemných a studničných vôd.

 

Syndróm modrých detí

UPOZORNENIE: Ak sa pije voda s vysokých obsahom dusičnanov , tak táto voda môže spôsobiť methemoglobinémiu. Predovšetkým je to nebezpečné u malých detí. Známe ako syndróm modrých detí. Najmä u detí do 6 mesiacov.

Žalúdočná kyselina nie je taká silná ako starších detí a dospelých. To spôsobí nárast baktérií, ktoré môžu ľahko previesť dusičnany na dusitany (NO 2 ). Nedovoľte piť deťom vodu, ktorá má vyšší obsah dusičnanov ako 10 mg. / l.

 

Dusitany v ľudskom organizme

Dusitan sa absorbuje v krvi a hemoglobín (zložka , ktorá prenáša kyslík v krvi), sa prevedie na methemoglobín. Methemoglobín nenesie kyslík efektívne. To má za následok znížené dodávky kyslíka do životne dôležitých tkanív, ako je mozog.

Methemoglobín v krvi dojčiat sa nemôže zmeniť späť na hemoglobín, ktorý sa zvyčajne vyskytuje u dospelých. Ťažká methemoglobinémia môže mať za následok poškodenie mozgu a smrti. Najviditeľnejším príznakom je modrastá farba kože, najmä okolo očí a úst. Medzi ďalšie príznaky patria bolesti hlavy, závrate, slabosť alebo ťažkosti s dýchaním.

Zdravý dospelý človek môže konzumovať pomerne veľké množstvo dusičnanov a to v strave ako je ovocie a zelenina . Tieto dusičnany sa ľahko vstrebávajú a vylučujú močom. Avšak dlhodobý vysoký príjem dusičnanov sú spojené so žalúdočnými problémami.

 

Zvieratá a dusičnany

Pri hospodárskych zvieratách nedovoľte, aby zvieratá pili vodu s obsahom viac ako 100 mg. / l. NO3. To platí najmä pri mladých zvieratách. Má to rovnaký vplyv ako na malé deti.

Staršie zvieratá môžu tolerovať vyššie úrovne dusičnanov. Na dusičnany sú veľmi citlivé prežúvavce / kravy, dobytok, ovce /, pretože baktérie prítomné v bachore menia dusičnany na dusitany. Menej citlivé sú šípané a kurence. Dusičnany rýchlo odstránia močom.

 

Ochrana zdrojov studničnej vody

Hľadajte také miesto pre vašu studňu, ktoré je najmenej 100 metrov od žumpy / septiku /, alebo chemickeho hnojenia. Majte dobrý kryt studne aby sa nedala kontaminovať. Veľmi opatrne používajte hnojenie v blízkosti studne.

 

Čistenie vody kontaminovanej dusičnanmi

Čistenie kontaminovanej vody je technicky možné, ale môže byť aj finančne náročné. Spôsoby úpravy vody sa robia pomocou osmotických zariadení, destiláciou, iónovou pravou vody. Alebo kombináciou týchto systémov úpravy vody.

 

  • Destilácia varí vodu. Destilácia chytá paru a kondenzuje ju na chladnom povrchu (kondenzátor). Dusičnany a iné minerálne látky zostanú vo varnej nádobe.
  • Reverzná osmóza pod silným tlakom cez membránu odfiltruje minerály a dusičnany. Jedna polovica až dve tretiny vody je odplavených do odpadu , ako kontaminovaná voda.  

 

Uhlíkové filtre ani zmäkčovače vody nie sú dostatočnou úpravou vody na odstránenie dusičnanov. Preváranie vody vôbec nerieši odstránenie dusičnanou z vody , práve naopak. Odparovaním sa hodnota dusičnanov iba zvyšuje.

Obhliadka Zadarmo