Podpora od Marlus Group Znečistenie vody - chemické znečisťovanie vôd - Marlus Group
chemikalie

Počas dlhej histórie biologického života na Zemi, ktorú môžeme merať v miliónoch rokov, sme s nikdy doteraz nestretli s novým problémom, ktorý spôsobujú milióny chemických zlúčenín vyrábaných v tisíckach súčasných laboratórií a tovární (súčasná veda ich eviduje viac ako 6 miliónov).

Tieto zlúčeniny sa nevyhnutne dostávajú do prírodného prostredia človeka, ktorého základnou prírodnou časťou sú podzemné, povrchové a tiež hlbinné vody.

Rozvoj hospodárstva. Nárast (vybudovanie) mnohých odvetví priemyslu, poľnohospodárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu jednoducho obrovský civilizačný pokrok spôsobil, že doteraz priaznivé prírodné prostredie človeka sa stalo preňho vážnym ohrozením.

Neustále narastajúce množstvo zdrojov ohrozujúcich kvalitu prostredia spôsobilo nielen nakazenie povrchových vôd (riek, jazier), ale taktiež znečistenie podzemných hlbinných vôd prostredníctvom prenikania škodlivých zložiek z povrchu do hĺbky zeme.

 

Chemické znečistenie v pitnej vode

Pretože povrchové, podzemné ako aj hlbinné vody určujú základný zdroj vody, ktorá slúži na uspokojenie potrieb človeka, všetky chemické znečistenia, smerujú spolu s pitnou vodou do našich vodovodov. Stáva sa tak preto, lebo vodárenské závody, napriek úporným snaženiam, nedokážu potlačiť zo surovej vody chemické znečistenia pochádzajúce z komunálnych, priemyselných a poľnohospodárskych odpadov. Nie sú to schopní urobiť, pretože to nedovoľuje súčasná technológia a suroviny zlej kvality, čiže voda pochádzajúca zo zdegradovaného prostredia.

V takejto situácii nemôžeme vôbec rátať s tým, že „pitná voda“ z vodovodu bude chemicky čistá, bezpečná a zdravá. Ba čo horšie, voda nasmerovaná do našich vodovodných kohútikov je obohacovaná radom škodlivých chemických zlúčenín pridávaných počas procesu jej očisťovania (koagulácia nerozpustených zložiek) a dezinfekcie (ničenie baktérií). Tieto škodlivé zlúčeniny sú okrem iného: siričitan železito-hlinitý, chlór v rôznych chemických formách.

Nebezpečený vplyv chlóru vo vode

Všeobecne známy je veľmi nepriaznivý vplyv chlóru a jeho zlúčenín na naše zdravie. Podľa medzinárodnej agentúry rakovinových chorôb 59 zlúčenín organického chlóru si zasluhuje meno „tvorca rakoviny“ u ľudí a zvierat. Chlórovanie vody vo vodárenských závodoch napomohlo špecifickej rakovinovej epidémii v Polsku (viac ako 50 000 úmrtí ročne) na čo poukázal napr. prof. Andrzej Poprawski v „Politike“ dňa 15. apríla 1998.

 

Prenikanie chemikálií do vody

Potrebné je tiež si všimnúť, že kvalitu našej „vodovodnej vody“ vo veľkej miere zhoršujú potrubia vodovodnej siete. Voda, ktorá tečie v kilometroch dlhých azbestovo-cementových rúrach, z PVC materiálu, v starých olovených rúrach, alebo tiež v nových medených rúrach sa obohacuje o veľmi veľa nebezpečných prvkov (meď, olovo) a často rakovinotvorné chemické zlúčeniny (azbest, chlorid vinylu, atď.). Kvalitu vody taktiež zhoršujú rôzne spojovacie látky spojov rúr, opierajúce sa o asfalt a olovo, ako aj cínové zvary a mosadzné armatúry.

Vďaka vyššie uvedeným dôvodom, naša pitná voda je, žiaľ, objektívne súdiac, zmiešaninou škodlivých alebo až otravných chemických zlúčenín, ktorých doteraz bolo vo vode zistených v množstve viac ako 2300. Tieto chemické zlúčeniny, ktoré každodenne konzumujeme, žiaľ len v neveľkom množstve sú vylučované z organizmu.

Dôsledky znečistenia vody

Väčšina z nich sa ukladá v našich bunkách, svaloch, kostiach, v cievach ako aj – čo sa vyskytuje najčastejšie a je najviac citlivé – v pečeni a obličkách. Používanie takejto vody vytvára obrovskú hrozbu pre zdravie, ktorá je viditeľná až po mnohých rokoch, rozhodne skracujúc čas nášho života.

Toto všetko si uvedomuje aj svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej 80% súčasných chorôb má priamy súvis s kvalitou pitnej vody. Podľa údajov štatistickej ročenky dĺžka života mužov v Poľsku je o 9 rokov a u žien o 6 rokov kratšia než dĺžka života mužov a žien v Západnej Európe.

Je nepopierateľné, že nepriaznivý vplyv na naše zdravie má tiež nezdravá, chémiou preplnená potrava alebo tiež nakazené ovzdušie. Aj tak my, konzumenti na tieto zdroje škodlivej chémie v našom organizme nemáme žiadny vplyv.

 

Riešenie na chemické znečistenie vody

Existuje však možnosť „odpojenia sa“ od nezdravej vody z kohútika a vďaka súčasnej technike je to možné urobiť veľmi jednoduchým spôsobom. Už od roku 1965 fungujú vo svete spoľahlivé stanice na čistenie pitnej vody pre podmienky domácnosti (domáceho hospodárstva), ktoré fungujú na základe reverznej osmózy. Doporučujeme inštaláciu týchto zariadení, keďže reverzná osmóza je jedinou metódou na potláčanie nebezpečných a otravných chemických zlúčenín z vody.

Zaraďme na denný poriadok problém čistoty pokrmového prostriedku č. 1 – pitnej vody. Predsa túžime žiť dlho a zdravo.

Prof. dr hab. Zbigniew Jethon, katedra a Ústav Hygieny Medicínskej Akadémie vo Wroclavi.

Odporúčané produkty

Najnovšie články

co-je-zmakcovac
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok
mapa-tvrdosti-vody-slovensko
1.12.2023

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo rozpustených solí vo vode. Konkrétne sa jedná o súčet obsahu vápnika a horčíka. Údaje na tejto mape pochádzajú z dlhodobých meraní vodárenských spoločností z verejných vodovodov na Slovensku.

Prečítať článok
teplo-z-podlahovky
28.11.2023

Teplo, ktoré lieči bolesti kĺbov a nevíri prach

Určite ste zažili ten pocit v starých veľkých domoch, kde je vám neustále zima. A tak sa tisnete čo najbližšie k radiátorom, aby ste sa ohriali. Ak ste predtým vonku poriadne premrzli, tak zdroj tepla bude prirodzene vaša prvá cesta.

Prečítať článok
tvrda-voda-a-zdravie
19.11.2023

V tvrdej vode sa horšie rozpúšťa mydlo, má však dôležité benefity pre zdravie

Slovensko je rozmanitá krajina s rôznou kvalitou vody, ale aj s rôznym stupňom tvrdosti vody. Kým na západnom Slovensku prevláda najmä tvrdá a veľmi tvrdá voda, stred Slovenska má mäkkú vodu. Jednotlivé rozdiely v takejto kvalite vody vplývajú nielen na zdravie, ale aj na spotrebiče.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka