Podpora od Marlus Group Upravená či znečistená voda, pôvod má v oblakoch. Viete ako oblaky vznikajú? - Marlus Group
oblaky

Dosť už toho bolo povedaného o úprave vody, avšak viete o tom, ako funguje kolobeh vody v prírode? Alebo ako sa „recykluje“ voda a opäť sa mení do kvapalnej formy? Povedzme si niečo o vzniku mrakov.

Mrak je viditeľné nazhromaždenie miniatúrnych kvapiek vody, ľadových kryštálikov, či kombinácia oboch.

O aktuálnom stave atmosféry hovoria mraky samotné, ich výška nad zemou, ich druh, množstvo.

 

Čo možno zistiť z oblakov

Zo sledovania meteorologických prvkov a oblakov možno odhaliť nasledovný vývoj počasia na nasledujúce hodiny či dni. Oblaky sú rôzne výškovo umiestnené a atmosféra je vertikálne rozdelená na akoby tri poschodia : Vysoké, stredné a nízke. Hranice poschodí sa menia v závislosti od zemepisnej šírky a navzájom sa čiastočne prekrývajú. Podľa výšky možno oblaky zoradiť do štyroch skupín.

Možno ich zatriediť podľa:

  • Vývoja a vzniku – kopovité, orografické, vrstevnaté, nefrontálne, frontálne atd.
  • Zloženia: ľadové, vodné, zmiešané
  • vzhľadu
  • výšky

Pri vývoji oblačnosti sú dôležitá kondenzácia a pohyby vzduchu. Pohyb a vývoj primárnych atmosférických objektov, napríklad tlakových útvarov a atmosférických frontov úzko súvisí s pohybom oblačných systémov.Vznik zrážok a oblačnosti podmieňujú vodné pary, ktoré obsahujú vzduch.

 

Vznik oblakov

vznik oblakovVzduch, ktorý stúpa sa vďaka menšiemu tlaku rozpína, pričom klesá jeho teplota a stúpa vlhkosť vzduchu.Takto dosahuje kondenzačnú hladinu, kde pomerná vlhkosť ovzdušia dosahuje 100% a vzduch je nasýtený vodnou parou. Pri ďalších výstupných pohyboch dôjde ku kondenzácii(voda), alebo k sublimácii(ľad) ak je teplota rosného bodu menšia ako 0°C – nasledovne vzniká oblak.

Ochladenie podmieňujúce vznik oblakov nastáva pri:

  • výstupných pohyboch vzduchu bez výmeny tepla s okolím (adiabatický dej) kde sa vzduch ochladzuje a rozpína
  • Klesajúcom objeme vzduchu a klesajúcej teplote
  • pri rastúcej vlhkosti

Kvapôčky sa vytvárajú keď sa molekula vody zrazí s kondenzačným jadrom. V atmosfére sú to malé, vznášajúce sa aerosólové častice s veľkoťou 0.001 µm až 10 µm (dym, peľ, kryštály morskej soli, prach, malé čiastočky zeme, sadze, apod.). Konvekciou sa premiestňujú do vyšších vrstiev atmosféry. Uľahčujú premenu vody z plynného do kvapalného skupenstva.

Ku kondenzácii by bez týchto hogroskopických častíc dochádzalo až pri mnohonásobnej presýtenosti ( vlhkosti väčšej ako 100%). Vznášajúc sa v atmosfére môžu dosiahnuť veľkosti od cca 0,01 mm a odolávajú zemskej príťažlivosti, a to trením alebo konvekciou. K zemi padajú ako kvapky po dosiahnutí priemeru od 0,1 až 5 mm. V nížine je iný vývoj oblačnosti ako na horách.

Najnovšie články

spravna-instalacia-zmakcovaca-vody
5.3.2024

Inštalácia technológie na úpravu vody alebo filtrácie

Vybrali ste si filtráciu alebo úpravu vody? Našli sme pre vás riešenie ako upraviť vašu mestskú, alebo studničnú vodu? To čo sme navrhli, alebo ste si vybrali vám aj nainštalujeme. Je pripravených 8 technikov čo denne inštalujú, servisujú technológie na úpravu vody.

Prečítať článok
uprava-vody-podla-potreby
5.3.2024

Návrh úpravy vody podľa vašich potrieb

Voda v našich domácnostiach sa používa na veľa účelov, ako na pitie, varenie, kúpanie, pranie, kúrenie. Ale mať dnes kvalitnú vodu je v dnešnej dobe nie otázkou šance, ale voľby. Každý z nás sa môže rozhodnúť akú kvalitnú vodu bude mať na dennodenné používanie.

Prečítať článok
co-je-zmakcovac
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok
mapa-tvrdosti-vody-slovensko
1.12.2023

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo rozpustených solí vo vode. Konkrétne sa jedná o súčet obsahu vápnika a horčíka. Údaje na tejto mape pochádzajú z dlhodobých meraní vodárenských spoločností z verejných vodovodov na Slovensku.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka