Podpora od Marlus Group Upravená či znečistená voda, pôvod má v oblakoch. Viete ako oblaky vznikajú? - Marlus Group
oblaky

Dosť už toho bolo povedaného o úprave vody, avšak viete o tom, ako funguje kolobeh vody v prírode? Alebo ako sa „recykluje“ voda a opäť sa mení do kvapalnej formy? Povedzme si niečo o vzniku mrakov.

Mrak je viditeľné nazhromaždenie miniatúrnych kvapiek vody, ľadových kryštálikov, či kombinácia oboch.

O aktuálnom stave atmosféry hovoria mraky samotné, ich výška nad zemou, ich druh, množstvo.

 

Čo možno zistiť z oblakov

Zo sledovania meteorologických prvkov a oblakov možno odhaliť nasledovný vývoj počasia na nasledujúce hodiny či dni. Oblaky sú rôzne výškovo umiestnené a atmosféra je vertikálne rozdelená na akoby tri poschodia : Vysoké, stredné a nízke. Hranice poschodí sa menia v závislosti od zemepisnej šírky a navzájom sa čiastočne prekrývajú. Podľa výšky možno oblaky zoradiť do štyroch skupín.

Možno ich zatriediť podľa:

  • Vývoja a vzniku – kopovité, orografické, vrstevnaté, nefrontálne, frontálne atd.
  • Zloženia: ľadové, vodné, zmiešané
  • vzhľadu
  • výšky

Pri vývoji oblačnosti sú dôležitá kondenzácia a pohyby vzduchu. Pohyb a vývoj primárnych atmosférických objektov, napríklad tlakových útvarov a atmosférických frontov úzko súvisí s pohybom oblačných systémov.Vznik zrážok a oblačnosti podmieňujú vodné pary, ktoré obsahujú vzduch.

 

Vznik oblakov

vznik oblakovVzduch, ktorý stúpa sa vďaka menšiemu tlaku rozpína, pričom klesá jeho teplota a stúpa vlhkosť vzduchu.Takto dosahuje kondenzačnú hladinu, kde pomerná vlhkosť ovzdušia dosahuje 100% a vzduch je nasýtený vodnou parou. Pri ďalších výstupných pohyboch dôjde ku kondenzácii(voda), alebo k sublimácii(ľad) ak je teplota rosného bodu menšia ako 0°C – nasledovne vzniká oblak.

Ochladenie podmieňujúce vznik oblakov nastáva pri:

  • výstupných pohyboch vzduchu bez výmeny tepla s okolím (adiabatický dej) kde sa vzduch ochladzuje a rozpína
  • Klesajúcom objeme vzduchu a klesajúcej teplote
  • pri rastúcej vlhkosti

Kvapôčky sa vytvárajú keď sa molekula vody zrazí s kondenzačným jadrom. V atmosfére sú to malé, vznášajúce sa aerosólové častice s veľkoťou 0.001 µm až 10 µm (dym, peľ, kryštály morskej soli, prach, malé čiastočky zeme, sadze, apod.). Konvekciou sa premiestňujú do vyšších vrstiev atmosféry. Uľahčujú premenu vody z plynného do kvapalného skupenstva.

Ku kondenzácii by bez týchto hogroskopických častíc dochádzalo až pri mnohonásobnej presýtenosti ( vlhkosti väčšej ako 100%). Vznášajúc sa v atmosfére môžu dosiahnuť veľkosti od cca 0,01 mm a odolávajú zemskej príťažlivosti, a to trením alebo konvekciou. K zemi padajú ako kvapky po dosiahnutí priemeru od 0,1 až 5 mm. V nížine je iný vývoj oblačnosti ako na horách.

Najnovšie články

co-je-zmakcovac
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok
mapa-tvrdosti-vody-slovensko
1.12.2023

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo rozpustených solí vo vode. Konkrétne sa jedná o súčet obsahu vápnika a horčíka. Údaje na tejto mape pochádzajú z dlhodobých meraní vodárenských spoločností z verejných vodovodov na Slovensku.

Prečítať článok
teplo-z-podlahovky
28.11.2023

Teplo, ktoré lieči bolesti kĺbov a nevíri prach

Určite ste zažili ten pocit v starých veľkých domoch, kde je vám neustále zima. A tak sa tisnete čo najbližšie k radiátorom, aby ste sa ohriali. Ak ste predtým vonku poriadne premrzli, tak zdroj tepla bude prirodzene vaša prvá cesta.

Prečítať článok
tvrda-voda-a-zdravie
19.11.2023

V tvrdej vode sa horšie rozpúšťa mydlo, má však dôležité benefity pre zdravie

Slovensko je rozmanitá krajina s rôznou kvalitou vody, ale aj s rôznym stupňom tvrdosti vody. Kým na západnom Slovensku prevláda najmä tvrdá a veľmi tvrdá voda, stred Slovenska má mäkkú vodu. Jednotlivé rozdiely v takejto kvalite vody vplývajú nielen na zdravie, ale aj na spotrebiče.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka