Podpora od Marlus Group Toxické látky neprípustné v upravenej vode - fluór a fluoridy - Marlus Group
Fluorid v pitnej vode a jeho vplyv na zdravie

V súčasnosti sa na základe výskumov o vplyve fluóru a fluoridov na ľudský organizmus diferencujú protichodné názory.

Na jednej strane sa hovorí o nevyhnutnosti spomínaného prvku pre človeka a na druhej strane o škodlivosti, dokonca toxicite.

Niektorí autori fluór zahrňujú medzi mikroelementy, tzn. stopové prvky nevyhnutné pre správnu činnosť ľudského organizmu.

Iní zas dokazujú škodlivosť jeho pôsobenia aj v menšom množstve.

 

Je fluór potrebný pre človeka?

Všeobecne sa uznáva, že koncentrácia fluóru v pitnej vode vo výške 1,0 mg F/l u detí a dospelých zabraňuje vzniku zubného kazu, vo vyšších koncentráciách je fluór toxický. Z literatúry 90. rokov (človek v prírodných podmienkach sa vyvíjal bez fluóru), možno konštatovať, že fluór nie je nevyhnutný pre ľudské zdravie a správny vývin a nemôžeme ho zaraďovať medzi tzv. mikroelementy.

Za smrteľné sa považuje 1,4 – 2,3 g množstvo fluóru. Príznaky otravy sa môžu objavovať už po niekoľkých miligramoch, teda po množstve, ktoré môžeme denne prijímať vo vode z vodovodu upravovanej fluoridizáciou. K tomu je potrebné pridať obsah fluóru a jeho zlúčenín vo vzduchu a v potravinách. Zistila sa úzka spätosť medzi množstvom fluóru v krvi a jeho koncentráciou v pitnej vode.

 

Prejavy toxicity fluóru a jeho zlúčenín

Fluór a jeho zlúčeniny pôsobia už na bunkovej úrovni, viažu horčík v podobe nerozpustnej soli, čím ho deaktivujú a vylučujú z biochemických procesov prebiehajúcich v organizme. Pretože vyše 300 enzýmov je aktívnych práve vďaka horčíku, jeho deaktivácia má veľmi ťažké následky. V bunkách sa zastavujú procesy tvorby energie, čo má za následok nedostatok energie nevyhnutnej pre svalovú činnosť nervovej sústavy, čím sa znižuje psychická aktivita. Okrem toho je obmedzované množstvo energie nevyhnutnej pre rast organizmu.

toxicky fluorid vo vodeFluór už vo veľmi malom množstve (0,019 ppm, čo zodpovedá 1 emol F/l vody) poškodzuje chromozómy a narúša genetický kód. Súvisí to s jeho dokázaným a potvrdeným mutagénnym a kancerogénnym účinkom.

Vo veľkom množstve fluór a jeho zlúčeniny vyvolávajú žalúdočné a črevné zápaly (katary), ťažké zápaly obličiek, rôzne stupne poškodenia pečene a srdcového svalu.

Chronické (dlhodobé) vystavovanie sa vysokým koncentráciám fluóru vedie k vzniku škvŕn na zubnej sklovine a k fluoróze, ktorá spôsobuje rozsiahle zmeny v kostiach. Môže dôjsť k poškodeniu obličiek a zriedka aj k zmenám štítnej žľazy. Príznakom chronickej otravy je tiež zníženie hmotnosti tela, krehkosť (lámavosť) kostí, tuhnutie kĺbov, málokrvnosť (anémia), slabosť a celkový zlý zdravotný stav.

Časť fluóru je vylučovaná spolu s močom, ale väčšina sa ukladá v zuboch a kostiach, čo je príčinou už spomínanej fluorózy. Navyše u ľudí vystavovaných negatívnemu pôsobeniu fluóru a jeho zlúčenín sa zistila dýchavičnosť, poruchy nervovej sústavy, príznaky poškodenia alebo podráždenia nervovej sústavy, ktoré spôsobujú zvýšenú dráždivosť a precitlivelosť, pocit únavy, nespavosť, depresiu, a taktiež zhoršenie pamäti. Prijímanie fluóru v pitnej vode je pre zdravia človeka veľmi škodlivé.

 

Kde nájdeme fluór a floridy

Fluór patrí medzi prvky, ktoré sú široko zastúpené v zemskej kôre. Nachádza sa v niektorých mineráloch, napr. kryolite, apatite a v rôznych fluorokremeňoch. V rozličných koncentráciách sa vyskytuje v povrchových a podzemných vodách, čo závisí od geologickej stavy podložia.

Do povrchových vôd sa fluór a jeho zlúčeniny dostávajú prostredníctvom priemyselných splaškov, napr. zo závodov vyrábajúcich fosforečné hnojivá, z hliníkových tovární, zo závodov vyrábajúcich chladiace zariadenia, kde najčastejšie používaným chladiacim prostriedkom sú stále freóny, z kozmetického priemyslu a z prostriedkov na ochranu rastlín (antimykotiké a impregnujúce prípravky do dreva).

So zreteľom na vysokú toxicitu a poškodenia spôsobované v ľudskom organizme je potrebné príjem fluóru vylúčiť alebo jeho spotrebu obmedziť na minimum, čo sa dá najľahšie uskutočniť v prípade pitnej vody.

Odporúčané produkty

Najnovšie články

Reverzná osmóza s NanoPad1 - efektívna technológia pre čistú a zdravú pitnú vodu
2.4.2024

Prečo si vybrať osmotický filter? 3 najdôležitejšie fakty

Je osmotický filter to najlepšie riešenie pre úpravu mestskej, alebo studničnej vody ? Ako filtruje vodu? Čo dokáže filtrovať ? Ako filtruje vodu ? Čo je to reverzná osmóza? Je naozaj voda po filtrácii bez minerálov?

Prečítať článok
Správna inštalácia zmäkčovača vody - kroky a tipy na úspešnú montáž zariadenia
5.3.2024

Inštalácia technológie na úpravu vody alebo filtrácie

Vybrali ste si filtráciu alebo úpravu vody? Našli sme pre vás riešenie ako upraviť vašu mestskú, alebo studničnú vodu? To čo sme navrhli, alebo ste si vybrali vám aj nainštalujeme. Je pripravených 8 technikov čo denne inštalujú, servisujú technológie na úpravu vody.

Prečítať článok
Úprava vody podľa potrieb - špecifické metódy a technológie na zlepšenie vody
5.3.2024

Návrh úpravy vody podľa vašich potrieb

Voda v našich domácnostiach sa používa na veľa účelov, ako na pitie, varenie, kúpanie, pranie, kúrenie. Ale mať dnes kvalitnú vodu je v dnešnej dobe nie otázkou šance, ale voľby. Každý z nás sa môže rozhodnúť akú kvalitnú vodu bude mať na dennodenné používanie.

Prečítať článok
Čo je zmäkčovač vody: vysvetlenie funkcie a účelu
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka