Podpora od Marlus Group Problémy upravenej vody - spotreba - Marlus Group
sucho

Úprava vody nie je jediným problémom ktorému dnešný svet čelí. Ďalším závažným problémom je spotreba upravenej vody.

Zem je jedinou planétou v slnečnej sústave, kde voda existuje v troch skupenstvách: ľad, kvapalina, para. Bez vplyvu slnečného žiarenia by sme na našej planéte našli iba ľad.

Kolobeh vody

Slnko nielen ohrieva povrch, ale aj odparuje vodu z oceánov, čím spôsobuje kolobeh vody. Voda sa dostáva na súš v podobe dažďa. Vietor, ktorý spôsobuje aj vlnobitie, je taktiež výsledkom slnečnej energie. Sila vodopádu alebo vlnobitia predstavuje obrovskú energiu.

V celosvetovom meradle hydroelektrárne vyprodukujú toľko energie ako jadrové elektrárne, a mohli by aj viac. Vlnobitie na každom metri severoamerického a európskeho pobrežia predstavuje v priemere 50 kW energie.

 

Spotreba vody

Voda odvedená alebo vyňatá z prirodzeného kolobehu tvorí tzv. abstrakčný dopyt, zatiaľ čo voda používaná k rekreačným účelom, v doprave a k likvidácii odpadov dopyt neabstrakčný. V priemyselných krajinách spotrebujú továrne a elektrárne ohromné množstvá vody. Najviac vody spotrebujú tepelné elektrárne, ktoré spaľujú palivo kvôli výrobe elektrickej energie. Tie spotrebujú približne 13,6 miliárd litrov vody denne.

Spotreba vody v domácnostiach, v priemysle a v poľnohospodárstve je extrémne vysoká, zvlášť v bohatších, rozvinutejších krajinách. Domácnosti spotrebovali 22 percent z celkového množstva a priemerná denná spotreba upravenej vody v domácnosti činí približne 150 litrov na obyvateľa, čo zhruba odpovedá dvom vaňovým kúpeľom.

V mnohých krajinách sa voda používa k zavlažovaniu i v poľnohospodárstve. V južnej Kalifornii, kde je veľa zavlažovacích fariem, sa 85% dodávky vody využíva hlavne v poľnohospodárstve, čo predstavuje tiež veľkú spotrebu vody.

vodna elektraren

Výroba elektrickej energie z vody

Vodné priehrady tiež hrajú svoju dôležitú úlohu. Vodné turbíny na výrobu elektriny umiestnené pod vodnými priehradami sú modernou obdobou voľného kolesa, ktoré v úlohe zdroja energie slúžilo už stáročia. Elektrina vyrobená v čase mimo energetickej špičky sa využíva na prečerpávanie vody do vyššie umiestnenej nádrže, z ktorej sa neskôr vypúšťa, aby poháňali turbíny.

Voda, ktorá sa nachádza pri hladine oceánu je oveľa teplejšia ako voda, ktorá sa nachádza hlboko. Voda v hĺbke 1000m je o 25°C chladnejšia ako voda na povrchu. Tento teplotný rozdiel by sa dal využiť na výrobu energie. Jeden plán počíta s prečerpávaním studenej vody na povrch, kde sa použije na skvapalnenie amoniaku. Teplá voda na povrchu premení vzniknutú kvapalinu opäť na plyn, ktorý cirkuluje a poháňa turbínu. Princíp pripomína spôsob, ktorým pracuje chladnička, ale je obrátený.

Voda je najrozšírenejšia látka na Zemi. Patrí k základným zložkám životného prostredia človeka a je aj podmienkou existencie života na našej planéte. Voda sa nachádza na Zemi v obmedzenom množstve, ktoré je priestorovo a časovo nerovnomerne rozložené. Je hlavne na nás, ako dlho tu budeme túto vzácnu tekutinu užívať a ako budeme šetriť jej spotrebu.

Najnovšie články

co-je-zmakcovac
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok
mapa-tvrdosti-vody-slovensko
1.12.2023

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo rozpustených solí vo vode. Konkrétne sa jedná o súčet obsahu vápnika a horčíka. Údaje na tejto mape pochádzajú z dlhodobých meraní vodárenských spoločností z verejných vodovodov na Slovensku.

Prečítať článok
teplo-z-podlahovky
28.11.2023

Teplo, ktoré lieči bolesti kĺbov a nevíri prach

Určite ste zažili ten pocit v starých veľkých domoch, kde je vám neustále zima. A tak sa tisnete čo najbližšie k radiátorom, aby ste sa ohriali. Ak ste predtým vonku poriadne premrzli, tak zdroj tepla bude prirodzene vaša prvá cesta.

Prečítať článok
tvrda-voda-a-zdravie
19.11.2023

V tvrdej vode sa horšie rozpúšťa mydlo, má však dôležité benefity pre zdravie

Slovensko je rozmanitá krajina s rôznou kvalitou vody, ale aj s rôznym stupňom tvrdosti vody. Kým na západnom Slovensku prevláda najmä tvrdá a veľmi tvrdá voda, stred Slovenska má mäkkú vodu. Jednotlivé rozdiely v takejto kvalite vody vplývajú nielen na zdravie, ale aj na spotrebiče.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka