Podpora od Marlus Group Pesticídy a ich vplyv na zloženie vody - Marlus Group
Vplyv pesticidov na zloženie a kvalitu vody

Rozsiahle použitie pesticídov v poľnohospodárstve spôsobilo ich nahromadenie v prostredí (pôda, voda, vzduch) a v živých organizmoch, človeka nevynímajúc.

Tieto škodlivé látky často podliehajú kumulácii v organizme, a to najmä tie, ktoré sa veľmi dlho rozkladajú a ktoré sa požívali v minulosti (napr. DDT, aldrin, dieldrin, HCH, atď).

Mnohokrát nie sú známe toxické vplyvy pesticídov na ľudský organizmus, ani dôsledky dlhodobého pôsobenia nízkych dávok.

Rozdeľujú sa do niekoľkých skupín špecifickej činnosti, k najdôležitejším patria:

  • Insekticídy – prostriedky ničiace hmyz
  • Herbicídy – prostriedky ničiace burinu
  • Fungicídy – prostriedky ničiace huby
  • Moluskocídy – prostriedky ničiace slimáky
  • Nematocídy – prostriedky ničiace hlístovce
  • Redonticídy – prostriedky ničiace hlodavce

Toxicita a účinky pesticídov

Toxická činnosť pesticídov závisí od chemického zloženia. Zlúčeniny, ktoré ich tvoria, často obsahujú kovy, ako: arzén, ortuť, cín, ktoré sú pre ľudský organizmus veľmi škodlivé. Napr.: ako prostriedky na ničenie hmyzu boli univerzálne používané prípravky obsahujúce chlórované uhľovodíky, ktoré majú schopnosť kumulácie a veľmi ťažko sa rozkladajú tak v ľudskom organizme, ako aj v prírodnom prostredí.

Najčastejšie vyvolávajú poškodenie obličiek a pečene, kde podliehajú detoxikácii a odstraňovaniu. V prípade dlhodobého (chronického) pôsobenia tejto skupiny insekticídov sa vyskytujú: bolesti hlavy, nespavosť, podráždenosť, ťažkosti s koncentráciou, niekedy aj nevoľnosť a bolesti žalúdka. Väčšina z nich má hepatoxické vlastnosti rôznej intenzity.

Fosfoorganické zlúčeniny (najčastejšie prostriedky ničiace hmyz) môžu spôsobovať svalové oslabnutie, poškodzujú centrálnu nervovú sústavu, najčastejšie mozgové funkcie najmä v oblasti psychiky, spôsobujú spomalenie myslenia a zhoršujú pamäť.

pesticidy v pitnej vodeMnohé pesticídy majú koncero- a mutagénnu činnosť, poškodzujú aj nervovú sústavu. Najcitlivejším orgánom na činnosť rakovinotvorných pesticídov je pečeň.

Chlóroorganické pesticídy kumulujúce sa v prostredí (pôda, voda, vzduch) a dlhodobo používané chemické látky vytvárajú veľké nebezpečenstvo vzniku chronickej toxicity.

V priebehu posledných desaťročí intenzívneho používania sa mení sortiment ochranných prostriedkov. Niektoré ustupujú kvôli toxicite alebo kvôli dlhej dobe rozkladu či kumulácii v prostredí a kvôli odolnosti organizmov na ich činnosť (týka sa to hlavne prostriedkov na ničenie hmyzu), iné sa zavádzajú do výroby.

Dochádza aj rozšíreniu pôsobenia jednotlivých prípravkov. Ich počet rastie neuveriteľne rýchlo, čo často znemožňuje zachytiť a určiť ich toxicitu. Výsledky prvých laboratórnych výskumov na zvieratách sa nie vždy vzťahujú aj na človeka. Z toho dôvodu je potrebné obmedziť negatívne vplyvy (potravinárske prostriedky, voda, vzduch), čo je možno najľahšie dosiahnuť v prípade pitnej vody.

 

Prenikanie pesticídov do pitnej vody

Pesticídy – najmä tie, ktoré sú odolné voči fyzikálno-chemickému rozkladu a biodegradácii, a taktiež mnoho iných – prenikajú do povrchových vôd predovšetkým vyplavovaním z orných pôd, zo vzduchu prostredníctvom atmosférických zrážok, a niekedy následkom rôznych havárií a nezodpovednej ľudskej činnosti, napr. vyhadzovanie sudov a obalov z prípravkov do riek a jazier, umývanie obalov alebo rozprašovacích súprav atď.

Okrem toho vo vodách, hlavne v usadeninách na dne či v bahnách riek a jazier, sa naďalej v nemalom množstve objavujú niektoré insekticídy, najčastejšie veľmi dlhej životnosti, ako je DDT. Pesticídy sa v pitnej vode vyskytujú následkom nedostatočného prečistenia povrchovej vody.

Odporúčané produkty

Najnovšie články

Reverzná osmóza s NanoPad1 - efektívna technológia pre čistú a zdravú pitnú vodu
2.4.2024

Prečo si vybrať osmotický filter? 3 najdôležitejšie fakty

Je osmotický filter to najlepšie riešenie pre úpravu mestskej, alebo studničnej vody ? Ako filtruje vodu? Čo dokáže filtrovať ? Ako filtruje vodu ? Čo je to reverzná osmóza? Je naozaj voda po filtrácii bez minerálov?

Prečítať článok
Správna inštalácia zmäkčovača vody - kroky a tipy na úspešnú montáž zariadenia
5.3.2024

Inštalácia technológie na úpravu vody alebo filtrácie

Vybrali ste si filtráciu alebo úpravu vody? Našli sme pre vás riešenie ako upraviť vašu mestskú, alebo studničnú vodu? To čo sme navrhli, alebo ste si vybrali vám aj nainštalujeme. Je pripravených 8 technikov čo denne inštalujú, servisujú technológie na úpravu vody.

Prečítať článok
Úprava vody podľa potrieb - špecifické metódy a technológie na zlepšenie vody
5.3.2024

Návrh úpravy vody podľa vašich potrieb

Voda v našich domácnostiach sa používa na veľa účelov, ako na pitie, varenie, kúpanie, pranie, kúrenie. Ale mať dnes kvalitnú vodu je v dnešnej dobe nie otázkou šance, ale voľby. Každý z nás sa môže rozhodnúť akú kvalitnú vodu bude mať na dennodenné používanie.

Prečítať článok
Čo je zmäkčovač vody: vysvetlenie funkcie a účelu
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka