Podpora od Marlus Group Dusičnany a dusitany v neupravenej pitnej vode - Marlus Group
dusicnany_dusitany_v_neupravenej_vode

Vysoký obsah dusičnanov a dusitanov vo vode má negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Vyskytujú sa vo vode ako konečné produkty rozkladu organických zlúčením obsahujúcich dusík, ako aj v dôsledku rozpúšťania minerálny látok, nachádzajúcich sa v geologickom podloží. Sú aj súčasťou atmosférických zrážok.

Do povrchových vôd sa môžu dusičnany dostať spolu s komunálnymi a priemyselnými splaškami , a taktiež v dôsledku stekania z roľníckych území, ktoré boli hnojené umelými dusíkatými hnojivami.

Dusitany môžu vzniknúť oxidáciou amoniaku alebo redukciou dusičnanov.

 

Poruchy v ľudskom organizme účinkom dusičnanov

V tráviacej sústave človeka, najmä v dojčenskom období, dochádza účinkom mikroorganizmov k premene dusičnanov na dusitany (redukcia). Nadbytok dusičnanov v pitnej vody nad 12 mg N/1, u dojčiat, a niekedy aj u dospelých ľudí, môže byť príčinou methemoglobinémie.

Dusitany spôsobujú v organizme poruchy v procese prenosu kyslíka prostredníctvom hemoglobínu. Za prítomnosti dusitanov sa v krvi tvorí methemoglobín, ktorý zabraňuje odovzdávaniu kyslíka. To je príčinou vzniku methemoglobinémie – cyanózy. Premena približne 15% hemoglobínu na methemoglobín vyvoláva cyanózu a vyše 60% premena spôsobuje smrť.

Veľmi často aj bez výrazných prejavov cyanózy, môže byť zvýšená koncentrácia dusičnanov vo vode príčinou chronického nedokysličovania organizmu, čo spôsobuje jeho narušený vývin. Nedokysličovanie je obzvlášť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod a pre dojčatá.

Prejavuje sa poruchami vo vývine centrálnej nervovej sústavy a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Potvrdili to aj výskumy v Austrálii, kde v niektorých oblastiach koncentrácia dusičnanov vo vode je prirodzenými zapríčinením (geologické ložiská) veľmi vysoká.

Zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode môže byť príčinou vysokého krvného tlaku a srdcového infarktu.

Potvrdil sa tiež rakovinotvorný charakter dusičnanov. V tráviacej sústave následkom ich reakcie s amínmi obsiahnutými v potrave vznikajú N-nitrozoamíny, zlúčeniny s veľmi silným kancirogémnym účinkom. Novotvary vyvolané týmito skupinami látok sa formujú hlavne v žalúdku.

Odporúčané produkty

Najnovšie články

co-je-zmakcovac
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok
mapa-tvrdosti-vody-slovensko
1.12.2023

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo rozpustených solí vo vode. Konkrétne sa jedná o súčet obsahu vápnika a horčíka. Údaje na tejto mape pochádzajú z dlhodobých meraní vodárenských spoločností z verejných vodovodov na Slovensku.

Prečítať článok
teplo-z-podlahovky
28.11.2023

Teplo, ktoré lieči bolesti kĺbov a nevíri prach

Určite ste zažili ten pocit v starých veľkých domoch, kde je vám neustále zima. A tak sa tisnete čo najbližšie k radiátorom, aby ste sa ohriali. Ak ste predtým vonku poriadne premrzli, tak zdroj tepla bude prirodzene vaša prvá cesta.

Prečítať článok
tvrda-voda-a-zdravie
19.11.2023

V tvrdej vode sa horšie rozpúšťa mydlo, má však dôležité benefity pre zdravie

Slovensko je rozmanitá krajina s rôznou kvalitou vody, ale aj s rôznym stupňom tvrdosti vody. Kým na západnom Slovensku prevláda najmä tvrdá a veľmi tvrdá voda, stred Slovenska má mäkkú vodu. Jednotlivé rozdiely v takejto kvalite vody vplývajú nielen na zdravie, ale aj na spotrebiče.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka
VYBRAŤ
VHODNÝ
ROZBOR
VODY
VYBRAŤ
velka kvapkavelka kvapka