chlór a rakovina prsníka

Neustále narastá množstvo ľudí chorých na rakovinu prsníka, taktiež rastie aj množstvo srteľných prípadov spojených s týmto ochorením. Lekári dnes neváhajú pomenovať tento stav epidémiou.

Obete rakoviny prsnej bradavky tvoria až 1/3 úmrtí na nádorové ochorenia. Na začiatku sa v ojedinelých prípadoch tvrdilo, že príčinou nádoru može byt príliš mastný spôsob stravovania, či genetické veci. Rastúca vlna ochorení však ani zďaleka nevysvetľovala všetko.

Prišlo sa na to, že táto epidémia je spojená s industrializáciou.

 

Ľudské zdravie, chlór a prostredie

Nemecké federálne centrum zdravia v roku 1990 vyhlásilo, že v roku 1980 zomrelo na rakovinu prsníka v tejto krajine až 560 tisíc žien, pri predpoklade, že v dvojtisícom rokubudú zomierať na toto ochorenie milióny žien. A to bez ohľadu na pokrok v medicíne či úsilie lekárov.

V množstve krajín bude toto ochorenie príčinou úmrtia žien rovnako pred alebo po menopauze. Choroba však v najčastejších prípadoch napáda ženy vo veku od 40 do 45 rokov, sú však aj prípady u mladších a starších žien.

V priemyselne založených krajinách sa náhle prejavila rakovina prsníkov. V rokoch 1940 -1982 sa potvrdila u 1,2 % žien za rok,  u ktorých bol nájdený nádor  (tieto údaje sú týkajúce sa USA), no v rokoch 1982-1987 sa toto percento zvýšilo až na  4 %. Vzhľadom na údaje za obdobie v rokoch  1957-1989 chorobnosť sa zvýšila až o 57 %. Typické pre tento jav je v podstate to, že sa objavuje vo všetkých priemyselne založených krajinách – tak isto v Západnej Európe, Novom Zélande, Austrálii a USA.

Najmenšie množstvo prípadov bolo zaregistrovaných v Ázií – čo je netypické –rovnako ako v Japonsku, aj keď sa radí k najpriemyselnejším krajinám. Epidémia akoby sa tiež vyhýbala Latinskej Amerike, Afrike. No napríklad také  Írsko, Belgickoči Holandsko zaznamenali štvornásobne väčšie množstvo prípadov tohto ochorenia ako v Chile, Paraguaji, Costa Rica.

Okrem genetických činiteľov spomenutých v úvode, dietetickými chybami, sa v niektorých prípadoch riziko rakoviny prsníka zvyšuje, ak je žena dlhší čas  liečená hormonálnymi liekmi. Taktiež riziko vzniku tohto ochorenia zvyšuje pitie alkoholu pred 30-tym rokom života. Ionizujúce žiarenie môže spôsobovať riziko vzniku hrče - Uvádza japonský výskum uskutočnený po zhodení atómovej bomby. K znásobeniu ohrozenia prispievajú aj základné, atómové reaktory.

Nedávno sa zistilo, že hlavnou príčinou vzniku nádorových ochorení môže byť ... CHLÓR. Výskumy preukázali, že tkanivá žien s rakovinou prsníka obsahujú viac chlóru ako zdravé.  Výskumy na zvieratách potvrdili tento vzťah.

 

Chlór je zodpovedný za vytváranie nádorov

Vzhľadom na medzinárodnú agentúru nádorových ochorení až  59 zlúčeninám organického chlóru petrí meno tvorcu rakoviny u ľudí a zvierat. Počet rakovinotvorných zlúčenín chlóru je pravdepodobne omnoho väčší – nie všetky boli prebádané z hľadiska karcinogénnych účinkov.Možné je, že namiesto čísla 59 sú ich stovky, či tisíce.

Priestor, v ktorom žijeme je čoraz viac kontaminovaný chlórom - rôzne jeho zlúčeniny sa nachádzajú vo vode, v pokrmoch, vo vzduchu, vo výbave našich obydlí. Jednoducho povedané – všade. Organický chlór môže byť príčinou nielen rakoviny prsníkov, ale môže sa aj spájať s enzýmami, spôsobovať mutácie - genetické zmeny, či mať neblahý vplyv na imunitný systém.

Farmaceutický priemysel tiež nieje nevinný, vyrába chemický estrogén, ktorý je cudzí prírode. Produkovaný je pre priemysel, farmaceutické a poľnohospodárske ciele. V roku 1993 sa v zberníku odborníci vyjadrili na tému xeno-estrogénov tak, že sú príčinou vzniku rakoviny prsníkov. Sú veľmi rozšírené - vyskytujú sa od materského mlieka až po dažďovú vodu.

Zdroj: B. M. KUCZYNSKA

Obhliadka Zadarmo