Podpora od Marlus Group Výrobník sódy – často kladené otázky - Marlus Group

1. Kde je vhodné umiestniť výrobník sódy?

Ideálne umiestnenie je v blízkosti napojenia na zdroj studenej vody. Ako sú kuchynky, priestor kde sú automaty na kávu, jedálne, chodby pri kanceláriách.

2. Kde sa zapája prístroj na výrobu sódy?

Na pripojenie sodobaru postačuje prípojka na klasickú batériu v kuchynke, kde si pridáme odbočku na výrobník sódy. Alebo na akýkoľvek prívod studenej vody. Najlepšie ½“ , alebo 3/8“. V prípade potreby si vodu privedieme ku automatu na sódu sami.

3. Čo treba na spustenie výrobníka sódy Bubli?

Na spustenie do prevádzky je potrebné pripojenie na zdroj studenej vody, možnosť pripojenia na el. zásuvku. K spusteniu je potrebná fľaša CO2 a odporúčame nádobu odpad / bandasku /, kde bude odvádzaná voda z nádobky na prepad zvyškovej vody. Samozrejme regulačný ventil na CO2 fľašu.

4. Nemáme pripravené rozvody vody čo s tým?

V prípade záujmu vieme urobiť kompletné rozvody vody na dohodnuté odberné miesta. Kompletné pripojenie, prechody cez steny. V prípade záujmu volajte na mobil 0907 503 133

5. Je potrebné výrobník sódy servisovať?

Každý výrobník sódy ma niekoľko filtrov, ktoré treba časom meniť. Interval výmen je 6 mesiacov. Počas servisu sa výrobník sódy sanituje dezinfekčným prostriedkom, odvápňuje sa usadený vodný kameň, kompletne umyje. Plus sa urobí tlaková skúška. Interval servisov je možné dohodnúť aj individuálne vzhľadom na umiestnenie výrobníka sódy ako sú výrobné haly, kde sa sodobar viac znečisťuje.

6. Dodávate aj tlakové nádoby na CO2?

Nie nedodávame. Je to hlavne z dôvodu nákladov na dopravu a výmenu. Vo vašom regióne je veľa dodávateľov CO2 fliaš, kde je možné tieto fľaše objednať. Výmena fliaš je veľmi jednoduchá a rýchla.

7. Dá sa meniť teplota vody, poprípade množstvo CO2?

Každý sodobar má možnosť meniť teplotu studenej vody ako aj množstvo CO2. Počas inštalácie , alebo počas pravidelného servisu vám to vie technik nastaviť, poprípade ukázať spôsob nastavenia.

8. Akú veľkú nádobu CO2?

Veľmi to závisí na počte užívateľov a aj na ročnom období. Treba počítať s tým, že za každú tlakovú fľašu sa platí prenájom ako aj jednorazová cena za naplnenie tlakovej fľaše. Mesačné nájomné je cca. 3 – 5 € a jednotázové naplnenie od 3 do 10 €.

Pre výrobník sódy Bubli vyhovujú aj veľké fľaše CO2. Bežne sa používajú aj 30 L. fľaše CO2. Čím väčšia tlaková nádoba, tým sú menej časté výmeny. Nevýhodou je jedine to že tieto nádoby sú ťažké a zle sa s nimi manipuluje.

 

9. Má výrobník sódy nejaký filtračný systém?

Samotný sodobar Bubli nemá filtráciu vody. Túto filtráciu pridávame pri pripojení sodobaru k zdroju studenej vody. Ide o mechanickú filtráciu a uhlíkovú filtráciu. V prípade záujmu vieme inštalovať aj osmotickú filtráciu, ale táto filtrácia značne znižuje výkonnosť sodobaru.

10. Na čo nezabudnúť pri inštalácii?

Klienti si často inštalujú dávkovač sódy sami a zabudnú, že treba doliať vodu, ktorá je potrebná na chladenie. Sodobar má na vrchu kryt, ktorý treba dať dole a do vnútra treba doliať asi cca. 10 L. vody, ktorá slúži ako chladiace médium sodobaru. Bez vody sodobar nebude fungovať a hrozí poškodenie sodobaru.

11. Dá sa nastaviť teplota vody a sýtenie CO2?

Áno sodobar má nastavovanie teploty studenej vody zo zadnej strany. Sýtenie CO2 sa dá pomocou regulačného ventilu. Odporúčame nie moc studenú vodu, lebo je potom voda s CO2 veľmi dráždivá a zo skúseností hrozí ochorenie a zápal hrdla.

12. Aké sú najčastejšie poruchy sodobaru Bubli?

Najčastejšie je že nie je vody sýtená. V takom prípade je najčastejšie minutá fľaša CO2. Ak nie , tak je poškodený regulačný ventil na fľaši CO2 a treba ho vymeniť. Ďalej prestane fungovať chladenie vody. Vtedy treba skontrolovať či je dostatok vody v sodobare Bubli. Treba demontovať horný kryt a skontrolovať hladinu chladiacej vody. Ak je vody dostatok, tak je poškodené obehové čerpadlo, ktoré poháňa vodu aby boli chladené trubky sodobaru.

Spät na kategórie otázok Mám inú otázku

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka