Podpora od Marlus Group Servis výdajníka vody - časté otázky - Marlus Group

1. Realizujeme kompletný záručný a pozáručný servis výdajníkov vody

Mobil: 0907 503 133

 

Sanitácia výdajníka vody by mala byť pravidelná, minimálne však každých 6 mesiacov . táto sanitácia je veľmi závislá na kvalite vody a tiež kde sú výdajníky vody umiestnené . Je veľký rozdiel ak je výdajník vody vo výrobnej prevádzke , alebo v kancelárii .

Sanitácia je vlastne úplné ošetrenie vnútorných aj vonkajších ciest vody výdajníka vody, čím sa zaručí, že voda prejde výdajníkom vody bez znečistenia.

Cena servisu jedného výdajníka vody je od 67 € bez DPH. Cena servisu pri väčšom počte výdajníkov vody v jednej firme sa stanovuje dohodou.Táto cena platí pre servisy po celej SR. V tejto cene je zahrnutá práca technika u klienta, nové filtračné vložky, sanitácia, tlaková skúška. V cene nie je doprav technika .

Rozsah prác pozostáva z podrobnej vizuálnej a fyzickej kontroly všetkých dielov výdajníka vody, predovšetkým dielov podliehajúcich opotrebeniu, kontroly tesnosti, vyčistenia,  prípadnej výmeny opotrebovaných častí, kontroly správnosti nastavených parametrov a funkčnosti výdajníka vody. Servisujeme aj výdajníky vody od iných dodávateľov.

2. Vlastníte už výdajník vody od iného dodávateľa a potrebujete servis?

Ponúkame vám možnosť servisovania vašich výdajníkov vody zakúpených od iných dodávateľov. Prevezmeme nie len servis a s tým spojné pravidelné servisné úkony, ale aj záruku od vášho dodávateľa. V prípade záujmu nás kontaktujte.

3. Možné poruchy výdajníka vody

Prečo nie je k dispozícii horúca voda?

  • Skontrolujte, či je spínač pre horúcu vodu v polohe ON (zapnuté).
  • Skontrolujte, či je zapojený sieťový kábel.
  • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku prúdu.

Teplota horúcej vody je príliš nízka

  • Overte spotrebu horúcej vody. Nádrž na horúcu vodu má obmedzenú kapacitu.
  • Kontaktujte nás a náš technik prevedie kontrolu ohrievacieho systému výdajníka vody.

Z výdajníka vody vychádzajú divné zvuky

  • Overte, či je výdajník vody postavený na dostatočne rovnej ploche.
  • Nepostavili ste na výdajník vody alebo nepustili ste do neho nejaký predmet.
  • Skontrolujte, či nie je výdajník vody postavený príliš blízko iného zariadenia.

Z výdajníka vody uniká voda. Čo môžem urobiť?

  •  Ak sa jedná o výdajník vody s napojením na vodovodné potrubie, uzavrite hlavný uzáver prívodného ventilu a kontaktujte nás , technik prevedie kontrolu.

Nechcem výdajník vody dlhšiu dobu používať

  • Vypnite výdajník vody a vypusťte z neho všetku vodu otvorením vypúšťacieho viečka v zadnej časti stroja.
Spät na kategórie otázok Mám inú otázku

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka