Mechanické filtre Citropur

Filter Cintropur NW 25
Vylepšený filter s odkalovacím ventilom, vhodný tam kde je viac sedimentu

Filter Cintropur patrí k najlepším mechanickým filtrom, ktorý slúži na filtráciu mechanickú a sedimentačnú. Pri minimálnej tlakovej strate dokáže odstrániť nečistoty od rádovo mikrónov. Patria sem čiastočky piesku, hliny, hrdze a jemného kalu.

Filter Cintropur NW 32
Filter pre väčšie prietoky vody, pripojenie 1 1/4", väčšia filtračná plocha

Filter Cintropur patrí k najlepším mechanickým filtrom, ktorý slúži na filtráciu mechanickú a sedimentačnú. Pri minimálnej tlakovej strate dokáže odstrániť nečistoty od rádovo mikrónov. Patria sem čiastočky piesku, hliny, hrdze a jemného kalu.

Filter Cintropur SL 240
Filter pre domácnosti, rodinné domy, reštaurácie, penzióny

Filtre Cintropur sú jedinečné v tom, že majú vysoké prietoky a nízke tlakové straty. Je to jedinečný koncept filtrov Cintropur.

Na filtrovanie vody sa používa vložka zo špeciálneho syntetického materiálu a nádoby filtrov sú mimoriadne robustné a hlavne spoľahlivé voči prasknutiu a poškodeniu tlakom vody. 

Filter Cintropur SL 240 DUO
Mechanický sedimentačný filter + uhlíkový filter

Filter s mechanickou filtráciou  na ochranu pred sedimentom, hrdzou, pieskom, zápachom a druhý uhlíkový filter na elimináciu zápachu, chlóru a zlepšenie chuti vody, odstránenie pesticídov a iných organických látok vo vode.

Filtre Cintropur majú vysoké prietoky a nízke tlakové straty, sú mimoriadne robustné a hlavne spoľahlivé voči prasknutiu a poškodeniu. 

Filter Cintropur SL 240 TRIO
2x mechanický filter 100 a 25 mikrónov + uhlíkový filter

Filter s dvojitou mechanickou filtráciou na ochranu pred sedimentom, hrdzou, pieskom, zápachom a druhý uhlíkový filter na elimináciu zápachu, chlóru a zlepšenie chuti vody, odstránenie pesticídov a iných organických látok vo vode.

2 mechanické filtre 100 a 25 mikrónov + uhlíková filtrácia.

Obhliadka Zadarmo