Osmotický filter - účinná filtrácia

Kvalita vody sa hodnotí z viacerých hľadísk.

Mnohé prímesy ktoré voda v našich domácnostiach obsahuje sú škodlivé z iných dôvodov. Niektoré poškodzujú domáce spotrebiče a rozvody, iné ľudské zdravie.

Prečítajte si, prečo je potrebné sa chrániť osmotickým filtrom.

 

  • Dr. Zbigniew Halat
  • hlavný predstaviteľ Medicínskeho Centra Spotrebiteľa
  • bývalý viceminister zdravotníctva

Hovoriac o kvalite vody sa najčastejšie kladie dôraz na zlúčeniny nie príliš dôležité z pohľadu zdravia človeka, ktoré v podstate nie sú škodlivé pre organizmus. Hovorí sa najčastejšie, že sú prekročené normy (hladiny) železa, chloridov, hliníka, mangánu. Samozrejme, že nadbytok železa nám môže pokaziť pranie, upchať filtre, znečistiť rúry (rozvody). Avšak tieto zlúčeniny, ktoré sú škodlivé pre zdravie v podstate v Poľsku nie sú znormované.

Teraz hovorím o takých rakovinotvorných zlúčeninách ako sú bromidy, mnohoprstencové aromatické uhľovodíky. V Poľsku máme epidémiu rakoviny. V takomto prípade každé zanedbanie týkajúce sa noriem je neprípustné. Môžem vymenovať v súvislosti s týmto najmenej 6 zlúčenín, ktoré nie sú normované, napriek tomu, že majú pomerne prísne normy v krajinách Európskej Únie.

 

Bromidy, akrylamidy, bromochloridmetany, polyvinylchlorid, epichlorhydrin, mnohoprstencové aromatické uhľovodíky. Výnimočne nebezpečný je polyvinylchlorid, ktorý je jednou z najrakovinotvornejších zlúčenín. Chýbanie normy spôsobuje napr., že výrobca vodovodných rúr má síce atestáciu, ale neskôr ho nič nezaväzuje k tomu, aby vyrábal také produkty, z ktorých sa neuvoľňuje chlorid vinylu.

Zanedbania kompetentných v oblasti noriem sú trestuhodné, narastali desaťročia. Poľské normy pripúšťajú jeden prípad rakoviny na 100 tisíc obyvateľov, v EÚ bolo prijaté kritérium – jeden prípad rakoviny na milión obyvateľov.

Neprípustné je používanie zdrojov mimotriednej vody, ako sa to stáva vo Varšave. Mnohé zlúčeniny sa nedajú odstrániť procesom priemyselného čistenia. Nie vždy tiež postačia tradičné domáce filtre. Samotné aktívne uhlie nie je účinné. Najúčinnejším spôsobom očisťovania je v súčasnosti systém reverznej osmózy.

Dr. Zbigniew Halat

Obhliadka Zadarmo