zmäkčovač vody a septik

Z času na čas nám zákazníci kladú túto otázku: “Má používanie zmäkčovača vody negatívny vplyv na odpadové nádrže / septiky / čističky odpadových vôd v našej domácnosti?

Veľa klientov na Slovensku má septik, čističku domových odpadových vôd a vieme, že tvrdá voda ovplyvňuje takmer 85% domácností v celej krajine (veľa z týchto domácností má alebo potrebuje úpravu vody akou je zmäkčovač vody), tak je táto otázka celkom na mieste.

 

Rozložme si túto otázku na viac konkrétnejších problémov: 

Je odpadová voda zo zmäkčovača / z nádrže na soľanku / toxická pre hnilobné baktérie v septiku?

Štúdie na Univerzite vo Wisconsine (UW) a Národnej Sanitačnej Organizácii (NSF) zistili, že odpoveď je “nie”.

“UW a NSF zistili, že zvýšený obsah sodíka v zmäkčenej vode bol pre bakteriálne organizmy v septiku / odpadovej nádrži vlastne nápomocný a neznížil schopnosť pôdy absorbovať vodu v bežnom vsakovacom poli.”

 

Môže nejakým spôsobom prietok vody počas regenerácie zmäkčovača vody narušiť rozkladný proces v čističke odpadových vôd?

Odpoveď je opäť “nie”.

“Objem spätného premývania zmäkčovača počas regenerácie je v rámci limitov odpadovej nádrže s ktorými si dokáže poradiť. Automatická práčka bude pre odpadovú nádrž predstavovať väčší problém než vodný zmäkčovač.”

Aby ste sa uistili, že vaše nastavenie regenerácie je správne a, že váš zmäkčovač vody nedávkuje do kanalizačného systému zbytočne veľa vody nezabúdajte na pravidelnú kontrolu zmäkčovača odborníkom na úpravu vody.

 

Môže vôbec mať vodný zmäkčovač pre kanalizačný systém nejaké výhody?

Odpoveď je “áno”.

Nedávne štúdie zistili, že so zmäkčenou vodou môže spotrebiteľ zredukovať svoju spotrebu mydla / pracieho prášku o 50% a saponátu na umývanie riadu až o 70%!

Keďže čistiace prostriedky v domácnostiach (šampóny, pracie prostriedky a bielidlá) dokážu rozrušiť bežné fungovanie domácej čističky odpadových vôd môže zníženie spotreby mydiel a čistiacich prostriedkov predstavovať veľkú výhodu.

 

Organizácia pre kvalitu vody (WQA) zdieľa ďalšiu výhodu používania chemického zmäkčovača vody spolu s kanalizačným systémom:

“Takýmto spôsobom sa do systému dostáva menej biologicky rozložiteľných produktov, čo znižuje nápor na systém. Je známe, že veľa majiteľov domov si svoj kanalizačný systém neudržiava tak ako by mali, nevyplachovanie počas pravidelných intervalov umožňuje pevným látkam aby sa dostali do oblasti odtoku a spôsobili jeho zanesenie / zanášanie.

Teda tým, že mám k dispozícii mäkkú vodu alebo vodu, ktorá po sebe nezanecháva stopy má za následok, že sú v domácnosti praním textílie čistejšie a môže sa tak znížiť množstvo spotrebovanej vody. Toto o značnú mieru znižuje napĺňanie kanalizačného systému.”

Štúdia na úsporu energie bola realizovaná v roku 2009 v spolupráci s Battelle Memorial Institute a bola financovaná Výskumnou nadáciou za kvalitu vody.

Štúdia na úsporu čistiacich prostriedkov bola realizovaná v roku 2010 v spolupráci s Vedeckými službami (S/D, Inc.) a boli financované Nadáciou za kvalitu vody (WQRF).

Obhliadka Zadarmo