Ako si správne nainštalovať zmäkčovač vody

Každodenné používanie tvrdej vody má svoje nevýhody.

Všimnete si to časom ak začnete mávať suchú pokožku a oblečenie začne byť drsné.

Našťastie so zmäkčovačom vody tomu môžete predísť - ale len vtedy ak je nainštalovaný správne.

Ak by ste sa rozhodli pre kúpu a následnú inštaláciu zmäkčovača vody svojpomocne, tak tu máme pre Vás odporúčania.

 

Prečítajte si najskôr návod na zmäkčovač vody:

Každý zmäkčovač vody je dodávaný s návodom na použitie. Tieto návody sú často už na webových stránkach rôznych predajcov.

Je vždy vhodné prečítať si manuál aby ste porozumeli tomu ako treba zmäkčovač správne nainštalovať a nastaviť. Môže sa stať, že rozdiely v jednotlivých značkách môžu spôsobiť značné rozdiely pri samotnej inštalácii. Alebo si tieto informácie overiť telefonicky u predajcu.

Najlepšie je vyberať si špecializované firmy a nie eshop bez podpory a podobne.

Posledná vec čo chcete je kúpiť si najlepší zmäkčovač vody a spraviť pri jeho inštalácii chybu kvôli tomu, že ste si nedali pozor pri čítaní návodu.

Najčastejší problém je nastavenie elektronickej hlavice.

Preto doporučujeme aby ste mali kontakt na technika firmy s ktorým by ste telefonicky nastavili riadiacu hlavicu. V prípade potreby by malo byť možné si s firmou dohodnúť osobné nastavenie zmäkčovača technikom po inštalácii a pripojení na centrálny prívod vody.

 

Vypustite preč všetku vodu:

Pred samotnou inštaláciou sa odporúča otvoriť všetky ventily a trubky. Toto pomôže vypustiť vodu a tlak z vašich rozvodov a uľahčí vám to nainštalovať zmäkčovací systém.

Montáž, pri ktorej sa nachádza v rozvodoch vody voda môže byť ťažkopádna a neefektívna.

 

Umiestnenie je veľmi dôležité:

umiestnenie zmakcovaca vodyUistite sa, že zariadenie na úpravu vody je na vodorovnom podklade, ktorý je suchý a zabezpečený. U viacerých zmäkčovačov vody býva pravidlom, že majú dve nádrže / prvá je samotný zmäkčovač a druhá je zásobník na soľ /, ktoré musia byť umiestnené vedľa seba.

To znamená, že si je dobré dopredu vyčleniť miesto, kde ich umiestnite, ak ich správne chcete namontovať. Pre rodinné domy je najčastejšie používaný kabinetný zmäkčovač vody, ktorý má menšie rozmery. Iba pre lepšiu predstavu sú rozmery cca: výška 1,1 m, šírka do 40 cm a hĺbka do 50 cm.

 

Pre zmäkčovač je potrebné miesto:

  • kde nemrzne
  • je prívod elektriky / zásuvka /
  • je pripojenie na odpad vody. Odpad vody najlepšie do 3 metrov od miesta, kde sa nachádza zmäkčovač

 

Vždy sa držte návodu od výrobcu pri inštalácii hadice na odpad:

To sa týka montáže vypúšťacej trubice na odpadovú vodu zmäkčovača. Pre montáž tejto trubice na hlavicu zmäkčovača existujú špecifické odporúčania podľa ktorých treba postupovať. Akékoľvek vybočenie z tohto postupu by znamenalo neodbornú montáž.

Najlepšie riešenie je ak dĺžka trubice je do 3 m. Môže byť aj dlhšia, ale bolo by dobré ak by bola vyspádovaná do odpadu a nebola, jednoducho povedané, hore kopcom. Časom by to mohlo mať vplyv na ventil zmäkčovača. Pripojenie buď na sifón alebo priamo do guličky na zemi, poprípade do odpadového potrubia.

 

Na hlavicu zariadenia na úpravu vody pripevnite obtokový ventil: / tzv. bypass /:

Je to hlavne preto, že ak by sa časom zmäkčovač pokazil dá sa jednoducho odpojiť a nie je potrebné zastavenie vody v celom dome. Vždy žiadajte od predajcu aby mal Váš zmäkčovač v cene aj bypass. Môže to byť pre Vás veľmi dôležité pri budúcej oprave a servise zmäkčovača.

Bypass je pri lepších zmäkčovačoch priamo v balení. Pri niektorých typoch to treba objednať samostatne. Pri montáži zmäkčovača vody majte vždy k dispozícii potrebné nástroje.

 

Pripevnenie rozvodov vody ku zmäkčovaču vody:

Toto je ďalšie veľmi dôležité spojenie, ktoré musí mať pri montáži zmäkčovača vody správne prevedenie. Keďže je veľa typov materiálov na pripojenie samotného zmäkčovača vody, tak je na každom z vás aby ste si to urobili kvalitne a predišli tak možnému pretekaniu vody.

Čo je dôležité je skontrolovať vstupný tlak vody. Maximálna hodnota tlaku môže byť do 6 bar. Najlepšie je ak je tlak do 4 bar. To platí aj opačne, ak by bol tlak príliš nízky, tak by to nepostačovalo na dobré prepláchnutie zmäkčovača vody, čo spôsobí omnoho nižšiu účinnosť zmäkčenia vody. Tlak pod 1,3 bar sa berie už ako nedostatočný pre dobré fungovanie zmäkčovača vody.

 

Mechanický predfilter:

výber filtraPred zmäkčovač doporučujeme umiestniť mechanický predfilter s účinnosťou od 25 mikrónov. Ochránite tým samotný zmäkčovač ako aj vaše spotrebiče od hrdze, piesku a sedimentov. V prípade použitia studničnej vody je predfilter absolútne nevyhnutný.

Bez mechanického predfiltra hrozí zaseknutie vodomeru zmäkčovača a tým prestane prebiehať regenerácia, ďalej hrozí tiež zanesenie samotnej živice a tým zníženie jej účinnosti.

Bežná životnosť živice zmäkčovača vody je do 10 rokov.

 

Spustenie riadiacej hlavice:

Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených krokov, tak môžete zapnúť prívod elektrického prúdu do riadiacej hlavice.

Zasvieti displej a nastavte riadiacu hlavicu podľa priloženého návodu na použitie. Ak by ste si nevedeli rady volajte svojho predajcu. Zároveň otvorte aj ventily bypassu aby mohla voda pretekať cez zmäkčovač vody.

Súčasťou procesu montáže vodného zmäkčovača je aj príprava nádrže so soľankou. Na to aby ste v tejto nádrži vytvorili tie správne podmienky pre štart zmäkčovača potrebujete aspoň 25 kg tabletovanej soli. Do zmäkčovača vody používajte vždy iba soľ na to priamo určenú. Balenia sa predávajú 25 kg. V cene okolo 10 € za kus.

 

Obtokový ventil – bypass nastavte do správnej polohy:

Asi o štvrtinu otočte ventilom na prívod vody, nepusťte vodu hneď plným prúdom. V nádobe zmäkčovača je veľa vzduchu a pomalým púšťaním vody ho postupne dostanete von. A zároveň sa nestane to, že by sa pri plnom prúde zvírila živica zmäkčovača a dostala sa vám do rozvodov vody. Zároveň pozorujte všetky netesnosti a úniky vody. V prípade potreby ich pretesnite.

 

Hlavný dôraz pri montáži zmäkčovača klaďte na presné dodržanie montážneho postupu dodaného výrobcom. I malá chybička môže znehodnotiť celý systém, čo si myslím, že nechcete. Neponáhľajte sa a vyberte si pre seba ten správny systém a vhodne - správne ho nainštalujte.

Vždy sa odporúča aby ste si na danú montáž objednali vyškoleného technika ak si nie ste istý vlastnou montážou systému.

Obhliadka Zadarmo