Veľmi častým problémom studničnej vody u našich klientov je zvýšený obsah dusičnanov a vysoká tvrdosť vody.

Oba tieto problémy sa dajú odstrániť pomocou jedného zariadenia.

 

Zápasíte taktiež s viacerými problémami vašej vody?

Objednajte sa na bezplatnú obhliadku a poradenstvo

Obhliadka Zadarmo