UV lampa na vodu

Najčastejším problémom studničných vôd, okrem tvrdosti vody, sú dusičnany a baktérie

A práve baktérie vo vode znamenajú pre ľudí značné zdravotné riziko. Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako sa s nimi účinne vysporiadať.

Baktérie v spodných vodách

Príčiny výskytu nadmerného množstva baktérií v podzemných vodách sú viaceré. Všetky však súvisia s nedbalou činnosťou človeka.

Ich dôvodom zväčša je:

  • v minulosti vyvážaný odpad
  • blízka živočíšna výroba
  • obce kde nie je kanalizácia, ľudia nevyvážajú žumpy, majú trativody cez ktoré vypúšťajú žumpu na svoje pozemky

Všetky tieto činnosti kontaminujú okolité studne a spodné vody.

Ak chcete využívať takto znečistenú vodu len na zalievanie a podobne, nie je sa čoho obávať. Ak ju ale chcete zúžitkovať aj vo svojej domácnosti, mali by ste si zadovážiť zariadenie, ktoré takúto vodu účinne prečistí.

Áno, reč je o UV lampe. 

 

UV lampa baktérie z vody odstráni

Aby bola ochrana čo najväčšia, UV lampu sme nainštalovali na centrálny prívod vody. Takto zabezpečíte ochranu celého objektu.

Ak má byť ochrana trvalá, musí lampa svietiť neustále. Je napojená na blízky zdroj elektrickej energie. V tomto konkrétnom prípade má zariadenie výkon 55 watt.

UV lampa je celochrómová trubica. Takýto povrch zabezpečuje ideálny odraz produkovaného UV žiarenia. Má tiež svoj vlastný adaptér. Ten má dve úlohy:

  • V prípade zníženia výkonu upozorniť majiteľa zvukovým signálom
  • V prípade vybitia UV lampy taktiež upozorniť zvukovým signálom na výmenu žiarovky

Samotná žiarovka má životnosť cca 1 rok.

 

 

V prípade že potrebujete ochrániť vodu vo svojom dome pred prítomnými baktériami, kontaktujte nás. Obhliadku a poradenstvo máte u nás Zdarma.

Chcem viac informácií o UV lampe

 

Obhliadka Zadarmo