Úprava vody od železa

Železo patrí medzi stopové prvky. Zohráva dôležitú úlohu, pretože tvorí súčasť hemoglobínu, myoglobínu a mnoho enzymatických systémov.

Zúčastňuje sa aj na procese tkanivového dýchania. Železo sa uskladňuje v pečeni, slezine, kostnej dreni a v tkanivách.

 

Pôsobenie prebytku železa na organizmus

Nadbytok železa však môže byť silne toxický, napr. pre dospelého človeka je jedovaté množstvo 15g síranu železnatého, a pre deti 6 – 10g.

Zistilo sa, že dlhodobá spotreba vody, ktorá obsahuje viac ako 0,6 mg/Fe/l, spôsobuje chorobu Kashin-Beckovú. Tá sa prejavuje zmenami na kostiach a kĺboch a poruchami rastu (prípustná koncentrácia je 0,5 mg/Fe/l), ďalej spôsobuje poškodenie stien vlásočníc krvnej sústavy.

Nadbytok železa v pitnej vode uľahčuje tvorbu fosforečnanov železa a ich vylučovanie stolicou, čo môže spôsobiť nedostatok fosforečnanov v organizme (súčasť kostrového tkaniva).

 

Železo - spotrebiče a rozvody

Voda, ktorá obsahuje veľké množstvo železa, môže počas varenia meniť svoje fyzikálne vlastnosti (farbu, zákal) a ovplyvňovať chuť jedla. Spôsobuje tiež, podobne ako mangán, vznik škvŕn na sanitárnych zariadeniach a nie je vhodná na pranie.

V upravených vodách, ktoré obsahujú zvýšené množstvo železa, sa môžu vo vodovodnej sieti vyvíjať tyčinkovité železnaté baktérie. Intenzifikujú farbu a zakalenie, spôsobujú, že voda má nepríjemnú chuť a vôňu, a takáto vodovodná sieť nie je vhodná na používanie kvôli upchávaniu veľkým množstvom živých a odumierajúcich baktérií.

Výskyt železa vo vode

Železo sa prirodzene vyskytuje v povrchových a hlbinných vodách v závislosti od stavby a minerálneho zloženia podložia. Vysoká koncentrácia železa, ako aj mangánu je v hlbinných vodách. Zdrojom železa okrem toho môžu byť priemyselné splašky, skorodované potrubia a banícke vody.

Obhliadka Zadarmo