Koliformné baktérie vo vode

Voda je nevyhnutná pre každodenný život, ale v dnešnej dobe ešte stále veľa ľudí nemá vo svojich domoch prístup ku kvalitnej pitnej vode.

Používajú teda vodu studničnú, vodu z prameňov, prípade vodu z potokov. Takáto voda nemá stabilnú kvalitu a je často kontaminovaná baktériami, čo môže spôsobovať značné zdravotné problémy.

V dnešnej rýchlej dobe, kedy sa stavia veľa rodinných domov, sa často realizujú domy bez verejných vodovodov a ľudia majú ako jediný zdroj studničnú vodu. Často sa stáva, že si nedajú urobiť ani základné rozbory vody a vodu používajú aj na pitie, bez toho aby vedeli či nie je kontaminovaná.

Najčastejším znečistením studní sú dusičnany, baktérie, zákal vody. Najnebezpečnejšie pre zdravie ľudí sú baktérie, preto je dôležité hľadať účinné zariadenia na ochranu pred baktériami, ako sú UV lampy, ktoré sa inštalujú na centrálny prívod vody do rodinného domu.

 

Zdroje znečistenia vody

koliformne baktérieVeľmi častou príčinou znečistenia studničnej vody baktériami sú sami ľudia. Hlavne staršie domy čo nemajú kanalizáciu. Odpadová voda je riešená žumpou, ktorá je prerazená trativodom. Všetky fekálie tak prenikajú do pôdy a okolité studne sú kontaminované fekálnymi baktériami.

Ďalším zdrojom kontaminácie spodnej vody môže byť aj chov domácich hospodárskych zvierat.

Vírusy a baktérie sú najmenšou formou mikroorganizmov, schopných spôsobiť ochorenie a práve najhoršie sú baktérie fekálneho pôvodu, ktoré sa prenášajú práve znečistenými studňami. Všeobecne povedané, najväčšie mikrobiálne riziká sú spojené s požitím vody, ktorá je kontaminovaná ľudskými, alebo zvieracími výkalmi.

 

Ako si zabezpečiť zdravú vodu

Preto ak máte iba studničnú vodu, ako prvé odporúčame urobiť podrobný rozbor vody. A z času na čas tento rozbor zopakovať.

Studničná voda je ako živý organizmus a jej kvalita sa často mení. Kvalita studničnej vody už nie je otázkou šance, ale voľby.

Ak chcete mať kvalitnú a bezpečnú vodu, je potrebné sa o vašu studňu starať, kontrolovať, pravidelne sanitovať a vodu upravovať.

Najčastejšie sú kontaminované povrchové studne s hĺbkou cca 8 metrov. Je to povrchová voda, ktorá sa ľahko kontaminuje a mení často svoju kvalitu. Na kvalitu vody môžu vplývať poveternostné podmienky ako množstvo zrážok, alebo dlhotrvajúce sucho.

 

Aké sú teda najnebezpečnejšie baktérie v studničnej vode ?

Koliformné baktérie sú indikátorom fekálneho znečistenia. Tieto baktérie žijú v tráviacom trakte ľudského organizmu a patria do skupiny enterobaktérií. Koliformné baktérie môžu byť patogénne, vytvárajú toxíny a môžu ohroziť zdravi .

Používaním a pitím takejto vody môže spôsobiť nevoľnosť, hnačky, alebo až zvracanie.

Koliformné baktérie sa dostanú do vody zo splaškov, z čistiarní odpadových vôd, z pastvín hospodárskych zvierat, zo septikov.

 

Kedy treba byť opatrný:

 • ak ste si urobili novú studňu a nepoznáte kvalitu vody
 • ak ste kúpili dom, kde už je studňa a neviete kvalitu vody
 • ak vám studňu zaplavila povrchová voda
 • ak voda zmení farbu a chuť
 • ak váš sused začne chovať domáce hospodárske zvieratká / sliepky a pod. /

koliformné baktérie v studničnej vodeExistuje celý rad koliformných baktérií, ktoré môžu priamo spôsobiť ochorenie ľudí. E.coli sú príkladom takejto baktérie . Prítomnosť takýchto baktérií naznačuje fekálnu kontamináciu a môže naznačovať prítomnosť aj iných nebezpečných organizmov, ako aj črevných parazitov.

V kvalitnej vode nie je prípustné žiadne znečistenie fekálnymi baktériami, preto aj v norme kvality vody nie je povolená žiadna tolerancia.

 

Aké je teda riešenie a čo robiť, aby ste mali kvalitnú studničnú vodu?

 • aspoň jeden krát ročne robiť rozbor vody
 • pravidelne studňu sanitovať , dezinfikovať účinným prostriedkom na báze chlóru , alebo peroxidu vodíka
 • ochrániť studňu pred vonkajším znečistením a zatopením
 • chrániť sa účinnou filtráciou vody, ako sú domáce filtre na vodu a UV lampou na centrálnom prívode vody do domu
 • nevypúšťať v blízkosti studne vodu z čističky odpadových vôd
 • radikálne riešenie - nová studňa

V prípade potreby robíme bezplatnú obhliadku možného umiestnenia úpravy vody a navrhneme ideálne riešenie pre Vaše potreby. 

Obhliadka Zadarmo