1. Ako zistím, akú mám tvrdú vodu?

Mal by to vedieť váš dodávateľ vody, ktorý má informáciu o aktuálnej tvrdosti vody. Poprípade vám vieme urobiť jednoduchý test a zistiť hodnotu tvrdosti. V článku sa dozviete o tom akými spôsobmi sa dá zbavit tvrdej vody.

 

2. Ako dlho prebieha regenerácia zmäkčovača vody?

Regeneračný cyklus (očistenie od vodného kameňa) môže trvať 70 až 110 minút v závislosti od nastavenia a tvrdosti vody. Regenerácia zmäkčovača vody je nastavená najčastejšie na 2-00 hod. Ale môže sa meniť podľa individuálnej potreby. V prípade potreby volajte servisné stredisko.

 

3. Čo sa stane so zmäkčovačom vody ak bude výpadok prúdu?

Zmäkčovač vody je konštruovaný tak, že má zabudovanú batériu, ktorá udrží nastavenie približne 8 – 10 hodín. Po tomto čase bude treba zmäkčovač vody znovu naprogramovať. Postupujte podľa priloženého návodu, alebo kontaktujte naše servisné stredisko.

 

4. Zbaví zmäkčovač vodu všetkých potrebných minerálov?

Zmäkčovač vody neodstráni z vody všetky potrebné minerály, iba množstvo tých čo spôsobujú tvrdosť vody a to napr. vápnik, horčík železo.

 

5. Prečo je informácia o tvrdosti vody potrebná?

Pokiaľ je voda je mäkká, znamená to, že stačí použiť menšie množstvo pracieho prášku až o 30 %. Balenia pracieho prášku väčšinou obsahujú údaj o tom, koľko prášku treba použiť v závislosti od tvrdosti vody.

Pokiaľ je voda mäkká, môžeme ušetriť až 30 % pracieho prášku, čo je nielen dobré pre vašu peňaženku, ale aj pre životné prostredie.

Ak je voda veľmi mäkká, netreba použiť zmäkčovače či aviváž. Na druhej strane tvrdá voda potrebuje zmäkčiť, pretože kvôli obsahu vápnika sa bielizeň stáva tvrdšou. Prepláchnutie bielizne vodou s trochou octu rozpustí vápnik a bielizeň znova zmäkne. Zvyšky vápnika na ohrievačoch vody spôsobujú tiež zvýšenie spotreby energie na ohrievanie.

 

6. Akú vodu je dobré používať?

Tvrdá voda je dobrá na veľa použití okolo domu. Ako je polievanie, záhrady, príjazdovej cesty a hlavne trávnika. Na domáce použitie ako na sprchovanie, kúpanie, prípravu jedál, ohrievanie vody, pranie, umývanie sprchových kútov a veľa iných použití je vhodnejšia mäkká voda. Budete používať menej mydla, čistiacich prostriedkov, zredukujete mydlové prstence na umývadlách a vaniach.

Ohrievanie tvrdej vody v bojleroch a prietokových ohrievačoch spôsobí zvýšenú spotrebu elektrickej energie, poprípade plynu a navyše možnosť zničenia spotrebiča s následnou drahou opravou, alebo výmenou za nový.

 

7. Aká je cena a prevádzkové náklady zmäkčovača vody?

Cena zmäkčovača vody je závislá od výkonu a kapacity. Čím väčšia spotreba vody tým väčší zmäkčovač vody je potrebný na prípravu mäkkej vody.

Prevádzkové náklady zmäkčovača vody sú hlavne soľ potrebná na regeneráciu náplne zmäkčovaca a spotreba elektrickej energie na prevádzku.

Náklady na prevádzku zmäkčovača vody sú omnoho nižšie ako úžitok spojený s nižšími nákladmi a výhodami, ktoré získate mäkkou vodou.

Prečítajte si viac informácií ako ušetriť so zmäkčovačom vody...

Pri výbere zmäkčovača vody, je potrebné brať do úvahy tri základné faktory:

  • Tvrdosť vody [NJ]
  • Požadovaný prietok upravenej vody, max. ............... m3/h
  • Objem upravenej vody za deň, max. ............... m3/den

DOTAZNÍK pre cenovú kalkuláciu

Aby sme vypracovali predbežnú cenovú kalkuláciu na montáž , vyplňte a pošlite nám dotazník pre vhodný výber úpravy vody a my vám zašleme riešenie na úpravu vody.

Keďže je nemožné poskytnúť presné informácie o cenách a to bez overenia montážnych prác, odporúčame aby lokalita a miesto montáže preveril náš technik. Táto služba je úplne zdarma.

 

8. Ako má byť pripravený priestor pred montážou zmäkčovača vody ?

Pre lepšiu predstavu o priestoroch vhodných na montáž zmäkčovačov vody odporúčame článok s vykonanými inštaláciami a fotografiami od zákazníkov.

 

9. Kam v dome sa montuje zmäkčovač vody?

V rodinných domoch sa zmäkčovače vody montujú buď do pivníc, alebo technických miestnosti.

 

10. Koľko priestoru zaberie zmäkčovač vody?

V ponuke máme zmäkčovače vody rôznych veľkostí. Ich výber závisí od počtu členov domácnosti a tiež aké množstvo vody priemerne spotrebujete.

 

11. Potrebuje zmäkčovač vody do domu odpad?

V mieste inštalácie zmäkčovača vody je potrebné počítať s odpadom pre výplach a regeneráciu. Voľné ukončenie odpadu, dimenzie podľa počtu a typov riadiacich ventilov.

 

12. Je potrebná údržba solankovej nádrže zmäkčovača vody?

Bežne to nie je nevyhnutné pokiaľ používate soľ určenú pre zmäkčovač vody. Ak použijete soľ inej rozpustnosti môžu nastať poruchy s regeneráciou a s usadzovaním soli a tým následná porucha zmäkčovača vody.

 

13. Kedy je potrebná výmena živice v zmäkčovači vody?

Ak zistíte, že upravená voda sa stáva tvrdou v prvom rade sa presvedčte či máte dostatok soli na regeneráciu. Ak toto nie je príčina, tak nastal čas výmeny živice. Zo skúsenosti vieme, že živica vydrží cca. 10 rokov.

 

14. Môže soľ zo zmäkčovača vody znehodnotiť pitnú vodu?

Konštrukcia a inštalácia zmäkčovača vody nedovoľuje prístup soli do pitnej vody. Slúži iba na regeneráciu, obnovenie živice a prečistenie zmäkčovača vody.

 

15. Je katexová úprava vody a zmäkčená voda bezpečná na pitie?

Zmäkčená voda stále obsahuje potrebné množstvo všetkých prírodných minerálov ktoré potrebujeme, preto je mäkká voda vynikajúca na užívanie.

 

16. Čo spôsobuje tvrdá voda na domácej technike?

Vodný kameň sa usadzuje na stenách potrubí, nádrží, kotlov i armatúr. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie sa vodný kameň ukladá, a tým sa tiež skracuje doba životnosti týchto zariadení.

Pretože vodný kameň nevedie dobre teplo môže na mieste, kde je usadená hrubšia vrstva dôjsť k prehriatiu a následnému porušeniu steny kotla, prípadne až k jeho deštrukcii.

Usádzanie vodného kameňa na stenách nádob spôsobuje zvyšovanie spotreby elektrickej energie .Už niekoľko milimetrov znamená nárast v desiatkach percent. Z tohto dôvodu je nutné vápnik a horčík z technickej či teplej úžitkovej vody vylúčiť.

 

17. Ako to zmäkčovač vody robí?

Tento cyklus je prevádzkový stav, kedy do systému prúdi zmäkčená voda. Surová vstupná voda preteká cez riadiacu hlavicu zmäkčovača vody a katexovú vložku vstupným tlakom z vodovodného potrubia, kde dochádza k výmene iontov a vystupuje ďalej trubkou cez riadiaci ventil ako zmäkčená do odberného miesta / batérie , sprcha , práčka a pod. /

Dôležité informácie:

  • voda zostává vždy vo všetkých fázach úpravy pitná a hygienicky nezávadná, ak sú dodržané pokyny pre úpravu pitnej vody je možné piť a variť z nej bez obmedzenia
  • ak nemáte nastavené inak, tak po zmäkčení vody dostávate mäkkú vodu o kvalite 0,1 0dH
  • zmäkčovač vody do regenerácie vstupuje automaticky bez zásahu užívateľa
  • po dobu regenerácie zmäkčovača vody ste zásobovaný neupravenou vodou by-passom v zmäkčovači
  • regenerácia zmäkčovača vody prebieha v noci medzi 1hod -2 hod. hod, teda v dobe predpokladaného minimálneho odberu

Zmäkčovač vody - cyklus regenerácie sa skladá z týchto fáz :

1. spätný preplach

katex je preplachovaný proti smeru úpravy vodou vyšším prietokom, kedy sa katex zmäkčovača vody nadľahčuje a dochádza k uvoľneniu katexu.

2. zasoľovanie

behom tejto fázy je ku katexu nasávaný soľný roztok zo soľnej nádoby. Dochádza k výmene iontov.

3. výplach

v tejto fáze dochádza k vytesňovaniu chloridu vápnika a horčíka a zostatkovej soli do kanalizácie, tím sa vylučuje prenik chloridov do upravenej vody. Katex je plne vypláchnutý .

4. dopúšťanie vody do solanky

do soľnej nádoby je opäť dopúšťaná voda pre vytvorenie nového soľného roztoku na ďalšiu regeneráciu. Po ukončení dopúšťania je proces regenerácie ukončený.

Zmäkčovač vody sa skladá z týchto častí:

- sklolaminátová tlaková fľaša

Nádoba naplnená katexom, cez ktorý prechádza permanentne tlaková voda. Dokonale tesní vylučuje vodnú koróziu, či oxidáciu. Podľa veľkosti má horný, a spodný otvor so závitom či prírubou pre uchytenie potrubia alebo riadiaceho ventilu.

- riadiaca hlavica

riadiaca hlavica , cez ktorú je napojený zmäkčovač vody na vodovod. Hlavica riadi celý proces úpravy vody vrátanie regenerácií, či preplachov. Môžu sa s ním nastaviť hodnoty pre daný cyklus. Súčasťou riadiacej hlavice je tryskový systém, ktorý zabezpečuje v tlakovej fľaši optimálne prúdenie vody cez katex. Výrobca hlavice Logix vylučuje vodnú koróziu, či oxidáciu s vysokou odolnosťou proti poškodeniu mechanickými nečistotami.

- katex

Chemická náplň, cez ktorý je filtrovaná surová voda a podľa charakteru úpravy vody mení chemické vlastnosti či zloženie na výstupe upravenej vody

- soľná nádoba

Plastová valcová nádoba, v ktorej sa vytvára regeneračný roztok, v našom prípade soľný roztok, ktorým bude regenerovaný katex po vyčerpaní svojej kapacity. Soľná nádoba je spojená cez riadiaci ventil so zmäkčovačom vody a je umiestnená sólo , alebo tvorí so zmäkčovačom jeden celok, tzv. kabinet .

Životnosť katexu je pri stálom používaní asi 10 rokov. Pri dodržaní optimálnych prevádzkových podmienok je na výstupe zo zmäkčovača dosiahnutá zbytková tvrdosť upravenej vody, ktorá sa rovná 1% tvrdosti vody vstupnej.

Zmäkčovače vody sú označované ako kabinetné, čo znamená, že tlaková nádoba zmäkčovača vody je umiestnená vo vnútri kabinetu - nádoby na regeneračnú soľ. Zmäkčovač vody zaberá pôdorys menej miesta ako dvojdielny zmäkčovač. Kabinetné prevedenie zmäkčovača vody je vhodné do prevádzky, kde nie je veľká spotreba vody a kde je možné prerušenie dodávky zmäkčenej vody po dobu regenerácie zmäkčovača.

Upozornenie:

Vzhľadom k tomu, že cyklus regenerácie je chemický proces, musíme počítať, že celková doba na regeneráciu katexu je cca 90 až 180 minút. Až po tejto dobe je katex opäť na 100% svojej kapacity, vypláchnutý a zmäkčovač vody môže opät dodávať zmäkčenú vodu.

 

18. Aká je tvrdosť vody na našom území?

Na území Slovenskej republiky je tvrdosť vody veľmi rozdielna a závisí od typu pôdy a od ročného obdobia. Voda z prameňov bohatých na zrážky, ktorá pochádza z málo rozpustných vrstiev hornín, je mäkká. Voda v oblastiach chudobných na zrážky je tvrdšia. V oblastiach bohatých na vápenec a sadrovec môže byť voda veľmi tvrdá.

 

Mám inú otázku k zmäkčovačom vody

 

Obhliadka Zadarmo