marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Najčastejším problémom studničných vôd sú dusičnany. Je to chemická látka z hnojenia dusíkatými hnojivami , ale veľmi nebezpečná pre vaše zdravie. Piť vodu s vysokým obsahom dusičnanov je životu nebezpečné.

 

Výskyt dusičnanov

Dusičnan (NO3) je prirodzene sa vyskytujúca forma dusíka nachádzajúceho sa v pôde. Dusík je nevyhnutný pre všetok život. Väčšina plodín vyžaduje veľké množstvo dusíka na udržanie vysokých výnosov.

Tvorba dusičnanov je neoddeliteľnou súčasťou cyklu dusíka v našom prostredí. V nízkych množstvách sú dusičnany neškodná zložka potravy a vody. Rastliny používajú dusičnany z pôdy na uspokojenie nutričných ​​požiadaviek a môžu hromadiť dusičnany vo svojich listoch a stonkách.

Pôvod dusičnanov vo vode

Dusičnany sa tvoria, keď mikroorganizmy rozkladajú hnojivá, rozpadajúce sa rastliny a iné organické zvyšky. Obvykle rastliny spotrebujú tieto dusičnany, ale niekedy ich dážď a zavlažovanie môžu odplaviť do podzemných vôd. Dusičnany sa prirodzene vyskytujú v niektorých podzemných vodách, vyššie hodnoty dusičnanov v pôde sú bohužiaľ výsledkom ľudskej činnosti.

dusicnany vo vodeMedzi zdroje dusičnanov patria:

  • Dusíkaté hnojivá používané na hnojenie rastlín
  • Maštaľný hnoj
  • Zvieracie farmy
  • Komunálne a odpadové vody, kaly
  • Hnojiská

Prítomnosť dusičnanov v strave 6 mes. detí je veľmi nebezpečný. Vytvára sa stav známy ako „syndróm modrého dieťaťa“. V krvi chýba schopnosť vytváranie kyslíka v bunkách. Najviditeľnejším z príznakom je modrastá farba kože, najmä okolo očí a úst.

Potenciálne zdravotné riziko pre staršie deti a dospelých závisí od individuálnej reakcie na dusičnany a celkového objemu dusičnanov prijatých zo všetkých zdrojov, ako strava, voda. Najlepšou ochranou proti dusičnanom sú anexové úpravne vody.

Obhliadka Zadarmo