Germicídne svetlo sterilizuje vzduch

Pandémia priniesla priame ohrozenie pre zdravie človeka, ale aj neustále sa zvyšujúce obavy. Čoho sa dotknem, kde sa nakazím?

Riešením môže byť aj sterilizácia prostredia prostredníctvom germicídneho žiarenia.

Germicídne žiarenie predstavuje umelé žiarenie z časti spektra ultrafialového žiarenia (UV). Vlnové dĺžky UV žiarenia sa merajú v nanometroch – nm.

 

Ultrafialové žiarenie

Ultrafialové žiarenie je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 10 nm do 400 nm. Objavil ho v roku 1801 nemecký fyzik J.W.Ritter. Na zemi nájdeme najintenzívnejší zdroj takéhoto žiarenia, a to slnko.

UV žiarenie potrebuje každý človek, a to kvôli synéze vitamínu D. Aby sme ho mali dostatok, pritom stačí iba niekoľko desiatok minút denne. Nie nadarmo sa hovorí:  „Kam nechodí slniečko, tam chodí lekár.“ Na druhej strane nadmerné opaľovanie, najmä v lete spôsobuje starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém.

UV žiarenie sa využíva vo veľkom v medicíne, napríklad ako horské slnko, aplikáciou na ťažko sa hojace rany, na ochorenia kože, ale aj ako prevencia krivice, na liečbu osteoporózy a takisto na sterilizáciu prostredia prostredníctvom germicídneho žiarenia.

Germicídne žiarenie neprechádza cez sklo

UV žiarenie môžeme rozdeliť do troch skupín: UV-A, UV-B, UV-C. Takéto žiarenie sa pohybuje priamočiaro, najdlhšie vlnové dĺžky siahajú až do viditeľného svetla, nevniká do látok, neprechádza obyčajným sklom a jeho pôsobenie je tam, kde dopadá.

Na sterilizáciu vzduchu je vhodné žiarenie UV-C v hodnotách 280 až 200 nm. Ale vlnové dĺžky pod 290 nm na zemskom povrchu nenájdete, pretože horné vrstvy atmosféry takéto žiarenie jednoducho neprepúšťajú. Navyše UV-C žiarenie je pre ľudí škodlivé. Aj malé dávky môžu pri zasiahnutí oka spôsobiť zápal spojiviek a dokonca pri vyšších dávkach aj poškodiť zrak.

Na druhej strane je germicídne žiarenie rýchla a účinná dezinfekcia vzduchu, ktorá sa dá sa využiť v ambulanciách, čakárňach, operačných sálach, ale tiež v kanceláriách, úradoch, školách, potravinárskom priemysle, či v domácnostiach.

Germicídna lampa je dokonca súčasťou výrobkov, ktoré filtrujú pitnú vodu. Takáto voda sa už nemusí upravovať chemikáliami a nemá zmenenú chuť.

 

Nemali by sme sa brániť voči takémuto žiareniu?

uv dezinfekcia

Germicídne žiarenie dokáže upratať vhodné zariadenie – napríklad germicídna UV lampa. Lampa využíva špeciálnu UV žiarivku z kremenného skla. To ako jediné prepúšťa UV žiarenie. Nežiadúce vlnové dĺžky odfiltruje vhodné zloženia skla.

Germicídne žiarenie sa používa na priame a nepriame ožarovanie

Pri priamom dochádza k ožarovaniu celkového objemu vzduchu, je veľmi účinné, no obmedzuje sa na miestnosti, kde sa ľudia nezdržiavajú.

Nepriame ožarovanie sterilizuje vzduch ventiláciou vzduchu cez uzavretý žiarič alebo cez horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Prirodzeným prúdením vzduchu dochádza k jeho sterilizácii. Pri nízkych stropoch môže byť riziko poškodenia zdravia, to sa však dá odstrániť uzavretým žiaričom. Ten takéto riziko eliminuje.

Uzavreté žiariče majú zdroj UV žiarenia v tuneli, cez ktorý prechádza vzduch v miestnosti. Nesterilizovaný vzduch prichádza do zariadenia odspodu a vychádza z vrchnej čati. Takto sa zabezpečuje jeho cirkulácia. Predstavuje jednoduché a bezpečné riešenie aj pre domácnosti, školy alebo kancelárie.

Takéto UV lampy sa najčastejšie umiestňujú vo výške 220 cm nad podlahou a smerujú ku stropu. Cieľom je zamedziť priamemu ožiareniu osôb. Nad svietidlom vzniká aktívna zóna takéhoto žiarenia a baktérie, vírusy či mikroorganizmy majú na takomto mieste jednoducho smolu. Nenájdete ich tam.

 

Ako UV žiarenie od 280 do 200 nm sterilizuje vzduch?

Žiarenie ničí nebezpečné zárodky, mikroorganizmy, baktérie, vírusy, prvoky vo vzduchu i na povrchoch, a to tak, že porušuje ich ribonuklové kyseliny.

Tie predstavujú nosiča informácií v bunkách. Dochádza k zmenám v plazme buniek i v jadre. Prestáva delenie buniek. A teda dochádza k zániku baktérii či vírusov.

Obhliadka Zadarmo