Čo je demineralizovaná voda?

Definícia demineralizovanej vody sa môže líšiť v závislosti na zdroji informácií. No demineralizovaná voda je predovšetkým voda, ktorá je vo výsledku zbavená takmer všetkých nečistôt. Je to voda prakticky zbavená minerálov a iných látok.

V upravenej vode vždy zostane stopové množstvo rozpustených minerálov / mikročiastočky /. No v dnešnej dobe vyspelých technológii pri výrobe a spôsobe demineralizovania vody vo všeobecnosti platí, že kvalita takto demineralizovanej vody je veľmi vysoká.

Najlepšia a najbežnejšia metóda ako sa v súčasnosti vytvára demineralizovaná voda je filtrovanie pitnej vody z vodovodu, kde sa z nej odstraňujú bežne sa vyskytujúce minerály, soli a nežiadúce chemické látky ako chlór a olovo, spolu s množstvom iných nečistôt nachádzajúcich sa vo vode z vodovodu.

 

Opis a vysvetlenie toho čo je to demineralizovaná voda:

"Demineralizácia: Akýkoľvek proces používaný na odstránenie minerálov z vody. Avšak bežne sa tomu hovorí aj proces výmeny iónov."

Reverzná osmóza (RO) je najkvalitnejší filtračný proces dostupný v súčasnosti, ktorý umožňuje odstrániť z vody aj malé častice napríklad ióny z tekutiny.

Reverzná osmóza sa používa na čistenie vody odstránenie soli a iných nečistôt, ktoré majú vplyv na farbu, chuť alebo iné vlastnosti tekutín. Reverzná osmóza dokáže odstrániť baktérie, soli, cukry, proteíny, častice, farbivá a ďalšie prvky, ktoré majú molekulovú hmotnosť väčšiu ako 150-250 daltonov.

Reverzná osmóza spĺňa väčšinu štandardov na vodu s jednopriechodovým systémom, kedy sa voda filtruje cez jednu osmotickú membránu. A najvyššie štandardy kedy sa voda filtruje s dvojprechodovým systémom, keď voda prechádza cez dve membrány po sebe.

Tento proces dosahuje odstránenie viac než 99,9% všetkých vírusov, baktérii a pyrogénov.

Tlak v rozmedzí od 3,5 do 6,5 baru je hybnou silou čistiaceho procesu RO (reverznej osmózy).

 

Energetická účinnosť reverznej osmózy

voda bez minerálovReverzná osmóza je oveľa viac energeticky účinnejšia v porovnaní s destiláciou a účinnejšia než silné chemikálie nevyhnutné pre regeneráciu iónových meničov. Oddeľovaniu iónov pomocou reverznej osmózy pomáhajú nabité častice.

To znamená, že rozpustené ióny, ktoré nesú náboj, ako sú soli, s väčšou pravdepodobnosťou neprejdú membránou, než tie čo nenesú náboj ako sú organické látky.

Čím väčší je náboj a čím väčšia je častica, tým je pravdepodobnejšie, že ju membrána nepustí ďalej.

Konečný výsledok, pre vás ako zákazníka je vysoko demineralizovaná voda.

Na kvalitu demineralizovanej vody má veľký vplyv aj kvalita vstupnej mestskej vody.

 

Rozdiel medzi demineralizovanou a destilovanou vodou

Destilovaná voda a demineralizovaná voda, sú dva typy upravenej čistenej vody, ale sú vyrobené rôznymi procesmi.

Destilovaná voda sa vyrába tak, že sa voda zahreje nad bod varu, aby vznikla vodná para. Para sa zhromažďuje v samostatnej nádobe, pričom nečistoty / minerály / neprenáša so sebou. Para sa potom vracia a mení späť na kvapalinu a stáva sa znej destilovaná voda.

Demineralizovaná voda sa vyrába priechodom vody cez iónomeničové živice. Môže byť použitá reverzná osmóza a ako posledná filtrácia iontomeničová živica / Mix bed /. Pri demineralizácii sa nepoužíva ohrev vody , iba prechod cez filtračné médiá a iontomeničové živice.

Oba druhy vôd sú v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality.

Demineralizácia vody je lacnejší spôsob úpravy vody ako destilácia. Demineralizovanú vodu možno použiť pre väčšinu rovnakých účelov ako vodu destilovanú.

Obhliadka Zadarmo