marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Úprava vody pre Nitru a okolie

Už niekoľko rokov riešime úpravu vody pre klientov v Nitre a v blízkom okolí.

Dôkladne poznáme kde sú aké problémy s vodou a ktoré lokality sú najproblémovejšie.

Jedná sa hlavne o úpravu studničnej vody, kde sú najčastejšie požadované zariadenia na úpravu tvrdosti vody, odstránenie dusičnanov, zákalu vody, odstránenie piesku zo studničnej vody a tiež riešenie na odstránenie baktérií.

 

Mestská voda v Nitre

Čo sa týka mestskej vody, pre celú Nitru platí, že má tvrdú vodu. Po stovkách meraní ktoré sme uskutočnili je to v priemere 20 nemeckých jednotiek. Mäkká voda je do 7 až 10 nem. jednotiek.

zmakcovac slimlinePre 90 % domov, ktoré používajú mestskú vodu je vyhovujúce zariadenie Slimline ECO 30. Je to zmäkčovač vody, ktorý je inštalovaný na centrálnom prívode vody do domu, kde je všetka voda upravená na zníženú tvrdosť .

  • Zmäkčovač vody môže byť umiestnený v pivnici, kotolni a podobne.
  • Musí to byť mieste, kde je prívod elektrickej energie (zásuvka), prívod vody do domu a odpad.
  • Odpad preto, lebo zmäkčovač vody sa sám prečisťuje (regeneruje) a potrebuje vypustiť do odpadu cca. 80 – 100 l vody. Robí tak 1 krát po prečistení 6 m3.
  • Zmäkčovač vody je plnoautomatický.

 

Čo ďalej doporučujeme pri používaní mestskej vody v Nitre, sú mechanické predfiltre.

V ideálnom prípade s účinnosťou filtrácie od 25 mikrónov. Táto filtrácia ochráni vaše rozvody vody, ventily, batérie.

Často sa stretávame s tým, že klienti majú predfiltre 100 mikrónové. Tieto sú ale neúčinné, pretože sú určené na zachytávanie piesku.

 

mechanicky filterMechanický predfilter s 1“ pripojením

Najlepšie umiestnenie je na centrálnom prívode vody do domu. Účinná filtrácia už od 25 mikrónov. Zachytáva hrdzu, piesky, íl. Vhodný je pre rodinné domy, byty, penzióny a pod.

Životnosť filtračnej vložky je veľmi závislá od kvality vody. Bežne je to 1 rok. Cena vložky je 3 € s DPH. Filtre aj všetky potrebné vložky si môžete jednoducho objednať v našom eshope.

 

Zlepšenie kvality pitnej vody

Ďalšou častou požiadavkou klientov sú filtre na úpravu mestskej vody. Tieto filtre sa umiestňujú do kuchynskej linky. Ide o úpravu s ohľadom vylepšenia kvality na pitie.

Klienti hľadajú riešenia ako sa zbaviť kupovania balených vôd a mať doma filter, ktorý by upravil vodu, tak aby mala čo najlepšiu kvalitu.

Dnes sa používajú filtre, ktoré sú prietokové a zachytávajú mechanické nečistoty od 1 mikrónu. Za takýmto filtrom je umiestnený uhlíkový filter, ktorý odstráni zbytky chlóru a iných chemických nečistôt a zároveň odstráni možný zápach vody. Najnovšie sa k týmto filtrom pridávajú filtračné vložky upravujúce pH na vyššie hodnoty - cca. 9 pH.

 

excitoExcito – prietokový filter na úpravu pitnej vody

Ide presne o spomínaný typ, umiestnený v kuchynskej linke. Nakoľko je prietokový, nepotrebuje zásobník. Dá sa napojiť aj na Vašu batériu. Obsahuje účinné sedimentačné a uhlíkové filtre. Cena 129 € s DPH. Životnosť filtračných vložiek je 1 rok. Viac o vlastnostiach zariadenia Excito sa dozviete tu.

 

V prípade záujmu o úpravu vody sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Vieme vám BEZPLATNE urobiť obhliadku a poradiť pri výbere vhodného zariadenia, prípadne odmerať tvrdosť vody a obsah dusičnanov.

Na obhliadku Zdarma sa môžete objednať cez našu stránku pomocou tohto formulára, prípadene využite telefónne číslo: 0907 503 133

 

Obhliadka Zadarmo