Galvanická úprava vody

Pitná voda je životne dôležitá pre každého človeka na tejto zemi. Voda, ktorú denne užívame, by preto mala v prvom rade vyhovovať všetkým hygienickým, ale aj senzorickým požiadavkám.

Počas toho, ako sa voda nachádza v rozvodných systémoch podlieha rôznym zmenám, ktoré vplývajú na jej kvalitu.

Pri kontakte vody s potrubím môže dôjsť uvoľňovaniu látok , vrátane vzniku korózie.

 

Zabráňte korózií a vodnému kameňu

korózia

Ako zabrániť korózií?

Prakticky sa to môže zdať nemožné, aj keď pri jej eliminácií môžeme využiť viaceré techniky. Medzi ne patria napríklad vytvorenie akejsi ochrannej bariéry medzi vodou a materiálom potrubia, celkovou úpravou potrubia alebo používaním materiálov, ktoré eliminujú možnosť vzniku korózie.

Absolútnou novinkou je však galvanická úprava vody STOPKALK, ktorá slúži jednak na odstránenie vodného kameňa, ako aj ochranu pitnej vody a zamedzenie vzniku prípadnej korózie.

stop kalk

Ako to prebieha?

Ako je to možné? Všetko prebieha na základe elektrochemického princípu, ktorý je vyvolaný pri prietoku vody, počas ktorého sú uvoľňované mikroskopické časti zinku. Vo vode následne ióny zinku a spolu s aniónmi vytvoria pevnú väzbu a naviažu sa na ďalšie katióny.

Vznikne molekula iónov, ktorá sa mení na guľovité útvary. Tie však nemajú schopnosť usádzať sa v potrubí a tak sú veľmi ľahko odplavované vodou. Táto guľovitá forma má takisto efekt podobný brúsnemu papieru. Počas svojej cesty von z potrubia totiž vytvára brúsny efekt, vďaka čomu odstraňuje usadený vodný kameň.

stopkalk priemysel

 

Bezpečná a efektívna cesta k hodnotnej vode

Vo vzťahu k človeku je táto metóda fyzikalnej úpravy vody maximálne bezpečná. Celý systém je navyše doplnený o turbulentné komory, ktoré zabezpečujú turbulencie tečúcej vody, čím sa zvyšuje celková výkonnosť a efektívnosť celého galvanického systému.

Po odstránení vodného kameňa sa v potrubí vytvára aj ochranná protikorózna vrstva, ktorá zabraňuje vzniku ďalšej korózie.

Ak preto hľadáte efektívny spôsob s možnosťou ochrániť vašu vodu pred nepriaznivými vplyvmi, ktoré by mohli narušiť jej kvalitu, galvanická úprava vody je ideálna voľba.

Obhliadka Zadarmo