Realizujeme kompletný záručný a pozáručný servis výdajníkov vody.

 • Mobil: 0907 503 133

Sanitácia výdajníka vody by mala byť pravidelná, minimálne však každých 6 mesiacov . táto sanitácia je veľmi závislá na kvalite vody a tiež kde sú výdajníky vody umiestnené . Je veľký rozdiel ak je výdajník vody vo výrobnej prevádzke , alebo v kancelárii .

Sanitácia je vlastne úplné ošetrenie vnútorných aj vonkajších ciest vody výdajníka vody, čím sa zaručí, že voda prejde výdajníkom vody bez znečistenia.

Cena servisu jedného výdajníka vody je od 67 € bez DPH. Cena servisu pri väčšom počte výdajníkov vody v jednej firme sa stanovuje dohodou.Táto cena platí pre servisy po celej SR. V tejto cene je zahrnutá práca technika u klienta, nové filtračné vložky, sanitácia, tlaková skúška. V cene nie je doprav technika .

Rozsah prác pozostáva z podrobnej vizuálnej a fyzickej kontroly všetkých dielov výdajníka vody, predovšetkým dielov podliehajúcich opotrebeniu, kontroly tesnosti, vyčistenia,  prípadnej výmeny opotrebovaných častí, kontroly správnosti nastavených parametrov a funkčnosti výdajníka vody. Servisujeme aj výdajníky vody od iných dodávateľov.

Vlastníte už výdajník vody od iného dodávateľa a potrebujete servis?

Ponúkame vám možnosť servisovania vašich výdajníkov vody zakúpených od iných dodávateľov. Prevezmeme nie len servis a s tým spojné pravidelné servisné úkony, ale aj záruku od vášho dodávateľa. V prípade záujmu nás kontaktujte.

 

Možné poruchy výdajníka vody

1. Prečo nie je k dispozícii horúca voda?

 • Skontrolujte, či je spínač pre horúcu vodu v polohe ON (zapnuté).
 • Skontrolujte, či je zapojený sieťový kábel.
 • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku prúdu.

2. Teplota horúcej vody je príliš nízka

 • Overte spotrebu horúcej vody. Nádrž na horúcu vodu má obmedzenú kapacitu.
 • Kontaktujte nás a náš technik prevedie kontrolu ohrievacieho systému výdajníka vody.

3. Z výdajníka vody vychádzajú divné zvuky

 • Overte, či je výdajník vody postavený na dostatočne rovnej ploche.
 • Nepostavili ste na výdajník vody alebo nepustili ste do neho nejaký predmet.
 • Skontrolujte, či nie je výdajník vody postavený príliš blízko iného zariadenia.

4. Z výdajníka vody uniká voda. Čo môžem urobiť?

 •  Ak sa jedná o výdajník vody s napojením na vodovodné potrubie, uzavrite hlavný uzáver prívodného ventilu a kontaktujte nás , technik prevedie kontrolu.

5. Nechcem výdajník vody dlhšiu dobu používať

 • Vypnite výdajník vody a vypusťte z neho všetku vodu otvorením vypúšťacieho viečka v zadnej časti stroja.

Objednať servis

Obhliadka Zadarmo