Podpora od Marlus Group Uhlíkový filter na vodu a úprava vody - Marlus Group
Využitie uhlíkového filtra pri úprave vody

Dokazovať, že voda je nevyhnutná pre všetok život, a teda aj človeka – je vzhľadom na súčasnú úroveň vedy úplne nepotrebné.

Demografická explózia, ktorou sa začalo devätnáste storočie, a ktorá nastolila priamo neohraničenú urbanizáciu, industrializáciu a intenzifikáciu v poľnohospodárstve, pohrozila stredozemským (kontinentálnym) zásobníkom povrchových vôd, ktoré predstavovali základný prameň vody, slúžiacej uspokojovaniu potrieb človeka.

Vzrastajúce množstvo znečistení nielenže spôsobuje nakazenie povrchových vôd, ale vnikajúc do pôdy vedie k znečisteniu a nákaze podzemných vôd. Napriek naliehavým snahám smerujúcim k obmedzeniu znečistenia prostredia, vrátane vody, používať ju bez úpravy – je nemysliteľné.

 

Chemická úprava vody

Úprava pomocou chemických metód, ktorá býva skôr radikálnym riešením vzhľadom na znečistenia biologickej podstaty, je zásadne vykonávané po cykle úpravy vody pomocou iných metód.

Upravovanie vody chemickými prostriedkami, predovšetkým jej chlórovanie, vedie nielen k zmenám organoleptických vlastností vody, ale aj k vzniku zlúčenín, ktoré nie sú neutrálne pre organizmus človeka kvôli reakcii chlóru s obsahom organickej matérie vo vode. Chemická metóda upravovania vody nenapomáha odstraňovaniu nadbytku rozpustných chemických zlúčenín, ktoré sa nachádzajú vo vode vždy v istých množstvách.

Fyzikálna úprava vody

Úprava vody fyzikálnymi metódami sa môže uskutočňovať rôznym spôsobom. Najradikálnejšia metóda úpravy voda založená na destilácii má obmedzenú oblasť . Považuje sa za kompletnú, aj keď s vodnou parou môžu prechádzať do skvapalnenej čistej vody znečisťujúce prchavé zlúčeniny s nižšou teplotou varu ale taktiež aj iné.

Najnovšou fyzikálnou metódou očisťovania vody je odstraňovanie nečistôt, ktoré sú v nej prítomné ako usadenina (tiež biologickej podstaty), prostredníctvom sedimentácie alebo mechanického filtrovania, čo nachádza uplatnenie vo veľkej miere pri použití rýchlych filtrov vo vodárenských závodoch.

 

Filter s aktívnym uhlím

V domácich podmienkach používané uhlíkové filtre fungujúce prostredníctvom v nich obsiahnutých zrniek aktívneho uhlia majú schopnosť zadržiavať vodu znečisťujúce stále zlúčeniny a rozpustné zlúčeniny, ktoré vplývajú na vôňu a chuť. Uhlikove filtre na vodu majú tiež rad chýb.

Počas trvania exploatácie filtra s aktívnym uhlím kvalita získanej vody nie je rovnaká; pod vplyvom zacelenia priestoru medzi zrnkami uhlia prietok vody sa stáva pomalší, a uhlie po čase prestáva plniť úlohu sorbenta. Vo filtroch s netesným (voľným) granulovaným uhlím filtrovaná voda tvorí vďaka premiestneniu sa zrniek uhľového granulátu širšie neviazané priestory (kanály), cez ktoré preteká voda voľne a nestretá sa vôbec s uhlím. Príliš dlhé používanie uhľového filtra, ktorý zhromaždil už značné množstvo nečistôt spôsobuje, že cez filter pretekajúca voda vymýva nahromadené nečistoty a spôsobuje (častejšiu) intenzívnejšiu ne upravenosť ako pred filtráciou.

Okrem toho zrnká uhlia, ktoré zostávajú v neustálom kontakte s vodou sa stávajú podkladom, na ktorom sa intenzívne rozvíjajú niektoré baktérie, predovšetkým tie, ktorých trofické nároky sú obmedzené a na rast im postačujú zlúčeniny nachádzajúce sa vo vode. Mikroorganizmy vymývané z filtra a prichádzajúce do prefiltrovanej vody nie sú neutrálne pre ľudské zdravie.

 

Osmotické filtre

Sú veľmi nežiaduce, keďže sú uznávané za potencionálne patogénne. Všetky vyššie uvedené skutočnosti nemajú filtre, predovšetkým tie, ktoré majú malé priemery pórov a sú používané v metóde reverznej osmózy. Dnešné osmotické membrány do domácich prístrojov odvrhujú do odpadu evidentnú väčšinu pre zdravie nebezpečných chemických zlúčenín a súčasne prepúšťajú minerálne prvky nachádzajúce sa vo vode (sodík, draslík, vápnik a magnézium) vďaka ich výnimočne malej veľkosti. Metóda reverznej osmózy je mnoho rokov populárna na Západe a je veľmi dobré, že taktiež v našej krajiny rýchlo získava na popularite.

  • Prof. dr hab. Roman Lutyński
  • Jagelonská Univerzita
  • Collegium Medicum

Odporúčané produkty

Najnovšie články

Reverzná osmóza s NanoPad1 - efektívna technológia pre čistú a zdravú pitnú vodu
2.4.2024

Prečo si vybrať osmotický filter? 3 najdôležitejšie fakty

Je osmotický filter to najlepšie riešenie pre úpravu mestskej, alebo studničnej vody ? Ako filtruje vodu? Čo dokáže filtrovať ? Ako filtruje vodu ? Čo je to reverzná osmóza? Je naozaj voda po filtrácii bez minerálov?

Prečítať článok
Správna inštalácia zmäkčovača vody - kroky a tipy na úspešnú montáž zariadenia
5.3.2024

Inštalácia technológie na úpravu vody alebo filtrácie

Vybrali ste si filtráciu alebo úpravu vody? Našli sme pre vás riešenie ako upraviť vašu mestskú, alebo studničnú vodu? To čo sme navrhli, alebo ste si vybrali vám aj nainštalujeme. Je pripravených 8 technikov čo denne inštalujú, servisujú technológie na úpravu vody.

Prečítať článok
Úprava vody podľa potrieb - špecifické metódy a technológie na zlepšenie vody
5.3.2024

Návrh úpravy vody podľa vašich potrieb

Voda v našich domácnostiach sa používa na veľa účelov, ako na pitie, varenie, kúpanie, pranie, kúrenie. Ale mať dnes kvalitnú vodu je v dnešnej dobe nie otázkou šance, ale voľby. Každý z nás sa môže rozhodnúť akú kvalitnú vodu bude mať na dennodenné používanie.

Prečítať článok
Čo je zmäkčovač vody: vysvetlenie funkcie a účelu
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka