marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Pieskové filtre

Prietokový pieskový filter AquaClear 20
Pieskový filter na zákal, sediment a íl

Prietokový pieskový filter na inštaláciu na centrálny prívod vody do domu.

Plne automatický s riadiacou hlavicou, preplachom sa sám zbavuje zachyteného sedimentu. Bez nutnosti výmeny filtračnej vložky.

Obhliadka Zadarmo