Destilátor vody na výrobu technickej vody

Destilátor vody Aqualab
Destilátor vody pre menšie prevádzky

Tento osmotický filter je ekonomické riešenie ak je cieľom výroba demineralizovanej vody. Svojim výkonom je vhodný pre menšie prevádzky so potrebou do 50 L demineralizovanej vody denne. Je napojený na vlastný zdroj vody.

Aqualab UV
Destilátor vody s UV lampou

Destilátor Aqualab UV - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam, kde je potrebná kvalitná demineralizovaná voda. Elektrická vodivosť - od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Aqualab UVK
Destilátor s UV lampou a prietokovým meračom vodivosti

Destilátor Aqualab UVK - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a prietokový konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Aqualab 400
Destilátor vody s iontometrickou náplňou

Aqualab 400 pracuje na princípe reverznej osmotickej membrány, ale pre výrobu vody pre technické alebo laboratórne úcely, je na výstupe zaradená demineralizačná jednotka s iontomenicovou náplňou, ktorá ešte viac znižuje množstvo rozpustných látok vo vode a tým aj hodnotu vodivosti vody.

Aqualab UVC
Destilátor s UV lampou a ručným meračom vodivosti

Destilátor Aqualab UVC - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a ručný konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens.

konduktometer merač vodivosti
Merač vodivosti vody

Digitálny prietokový konduktometer - merač vodivosti výstupnej demineralizovanej vody.

Demikolóny
Demikolóna k destilačným prístrojom

Demikolóny 7 , 15, 30 l , nádoba na mixbed

demineralizovaná voda

Demineralizovaná technická voda

Pracujete v prevádzke v ktorej je demineralizovaná voda potrebná? Aqualab je najlepším riešením, ak je cieľom výroba ultračistej demineralizovanej laboratórnej vody.

Destilátor  je napájaný priamo na vlastný zdroj vody čím sa znižujú prevádzkové náklady a tiež starosti so zabezpečením balenej vody. Môžete sa sústrediť na prácu a nezaoberať sa dostatkom technickej vody či hľadaním dodávateľa na jej predaj.

Destilátor vody Aqualab

Ultračistá voda

Bez nežiadúcich prímesí

Nenahraditeľný

Pre technické použitie

Funkčný

Princíp reverznej osmózy

Využitie demineralizovanej vody

Demivoda sa využíva napríklad v autoservisoch, žehliarňach, laboratóriách, strojárskych firmách, na miešanie chladiacich zmesí, v akvaristike a inde. Všade tu nájde destilátor svoje nenahraditeľné uplatnenie.

zapožičanie demineralizátora

Zápožička na 14 dní zdarma!

Zapožiačiavame všetky typy zariadení. Dodávka a montáž po celej Slovenskej repubilke.

Zápožička destilátora

Obhliadka Zadarmo