Podpora od Marlus Group Úprava vody na Slovensku - Marlus Group
Slovensko - Úpravená voda: Ilustračný obrázok zobrazujúci proces úpravy vody na Slovensku na Marlus blogu.

Na Slovensku existujú normy na kvalitu upravenej pitnej vody. V zásade však je veľmi obtiažne udržať kvalitu vyrobenej pitnej vody aj na konci distribučnej sieti.

Dopravou k spotrebiteľovi dochádza prostredníctvom staršieho, alebo menej kvalitného rozvodného potrubného systému k rôznym úrovniam znehodnotenia.

Ako je to s upravenou vodou na Slovensku

Aká je však konkrétna situácia na Slovensku? Ako ju možno charakterizovať z hľadiska kvality povrchových vôd? Z celkovej dĺžky tokov, sledovaných a vyhodnocovaných správcami vodných tokov v SR, je približne 20 – 25 % zaradených do IV. a V. triedy čistoty, to znamená do dvoch najnepriaznivejších tried kvality. Je charakterizovaná ako prakticky nepoužiteľná pre bežné účely a nemá krajinotvornú hodnotu. Po bližšom skúmaní je možne zistiť, že rozhodujúcimi ukazovateľmi, spôsobujúcimi zatriedenie tokov do IV. a V. triedy čistoty, sú biologické a mikrobiologické ukazovatele.

To poukazuje na absenciu spoľahlivého zneškodňovania, t.j. čistenia odpadových vôd zo sídiel. K biologickým a mikrobiologickým sa priraďujú ďalšie špecifické ukazovatele, ako sú napríklad ťažké kovy, pesticídy, špecifické organické látky, chlorované uhľovodíky, ktoré spôsobujú takéto nepriaznivé zatriedenie. Negatívnu úlohu tu zohráva aj nedostatočné čistenie priemyselných vôd a plošné znečistenie – jeho príčinou je predovšetkým poľnohospodárska činnosť.

Zámerom Ministerstva životného prostredia SR je výrazné zlepšenie tohoto stavu, ktorý možno dosiahnuť najmä podporou budovania komunálnych, ako aj priemyselných čistiarní odpadových vôd.

slovensko a úprava vodyOpodstatnenosť zámeru dosiahnuť po roku 2000 taký stav, že už nebudú existovať, alebo len v obmedzenej nevýraznej miere, toky zaradené do IV. a V. triedy čistoty zdôvodňuje fakt, že až 60 % zásob podzemných vôd sa nachádza v oblastiach pririečnych zón ovplyvňovaných priamo povrchovými vodami. V mnohých prípadoch sa tak zlepší kvalita podzemných vôd vo všeobecnosti.

Vyhovujúci stav kvality podzemných vôd v horských oblastiach možno dosiahnuť zlepšením spôsobu hospodárenia v lesoch a vybavením rekreačných zariadení zodpovedajúcimi čistiarenskými zariadeniami na odpadové vody. Samozrejme, treba ešte veľa vykonať v osvete, aby sa chovanie verejnosti v prírode v mnohých aspektoch zmenilo k lepšiemu.

 

Čo nájdete vo vode na Slovensku

To, čo vyteká z vodovodného kohútika, je tekutá zmes vodíka, kyslíka a iných ďalších zložiek, nepotrebných, prípadne aj škodlivých

  • OLOVO – spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie.
  • KADMIUM – poškodzuje systém krvotvorby, pečeň a kosti.
  • AZBEST – je rakovinotvorný.
  • MANGÁN – poškodzuje pankreas a nervový systém.
  • DUSIČNANY – za nepriaznivých podmienok môžu spôsobiť rakovinu tráviaceho traktu.

Pravda o mineráloch

V prírode je voda, výnimkou zrážkovej, vždy do určitej miery mineralizovaná. Ide hlavne o spodné vody vo väčších hĺbkach. Ľudský organizmus len vo veľmi obmedzenom množstve prijíma anorganické minerály. Pre vývoj a stavbu tela majú zásadný význam iba organické minerály, ktoré prijímame v potrave.

Anorganické minerály obsiahnuté vo vode, ktoré telo nespotrebuje vo svoj prospech, vylučuje alebo sa ukladajú v celom organizme (najčastejšie ako ľadvinové, alebo žlčové kamene; usadeniny v cievach – kôrnatenie; …). Podľa odhadov za život vypijeme asi 200 kg kameňa v podobe anorganických minerálov. Malá časť zostáva v tele, ale môže byť príčinou veľkej miery záťaže a poškodzovania ľudského organizmu.

 

Telo potrebuje iba čistú vodu

Voda je život, pretože výživa, trávenie, vstrebávanie a vylučovanie môže prebiehať v tele iba vo vodnom prostredí. Nedostatok vody vyvoláva poruchy systému. Denne má na jeho dobré fungovanie prijať 2,7l tekutín. Voda v tele funguje ako rozpúšťadlo – ako transportné médium dopravujúce výživné látky k bunkám. Usmerňuje splodiny látkovej výmeny z buniek mimo organizmus. Slúži ako regulátor teploty tela, maže kĺby a šľachy a umožňuje činnosť svalov. Telom neupotrebiteľné anorganické minerály rozpustené vo vode sú telu na obtiaž a ukladajú sa v rôznych orgánoch.

Ak chcete svoje telo zásobiť len kvalitnou vodou, môžete si zaostarať filter na vodu. Ten rieši problémy s nežiadúcimi prímesami a zaručí, že vašemu telu poskytnete to najkvalitnejšie rozpúšťadlo pre život.

Najnovšie články

Reverzná osmóza s NanoPad1 - efektívna technológia pre čistú a zdravú pitnú vodu
2.4.2024

Prečo si vybrať osmotický filter? 3 najdôležitejšie fakty

Je osmotický filter to najlepšie riešenie pre úpravu mestskej, alebo studničnej vody ? Ako filtruje vodu? Čo dokáže filtrovať ? Ako filtruje vodu ? Čo je to reverzná osmóza? Je naozaj voda po filtrácii bez minerálov?

Prečítať článok
Správna inštalácia zmäkčovača vody - kroky a tipy na úspešnú montáž zariadenia
5.3.2024

Inštalácia technológie na úpravu vody alebo filtrácie

Vybrali ste si filtráciu alebo úpravu vody? Našli sme pre vás riešenie ako upraviť vašu mestskú, alebo studničnú vodu? To čo sme navrhli, alebo ste si vybrali vám aj nainštalujeme. Je pripravených 8 technikov čo denne inštalujú, servisujú technológie na úpravu vody.

Prečítať článok
Úprava vody podľa potrieb - špecifické metódy a technológie na zlepšenie vody
5.3.2024

Návrh úpravy vody podľa vašich potrieb

Voda v našich domácnostiach sa používa na veľa účelov, ako na pitie, varenie, kúpanie, pranie, kúrenie. Ale mať dnes kvalitnú vodu je v dnešnej dobe nie otázkou šance, ale voľby. Každý z nás sa môže rozhodnúť akú kvalitnú vodu bude mať na dennodenné používanie.

Prečítať článok
Čo je zmäkčovač vody: vysvetlenie funkcie a účelu
26.12.2023

ČO JE a ČO NIE JE zmäkčovač vody?

Ak vo vyhľadávači zadáte, aby vám našlo zmäkčovač vody, nie vždy sa Vám naozaj ukážu skutočné zmäkčovače vody.

Prečítať článok

Sme hrdými partnermi

sponzor4sponzor3Airwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka