Ako získať perfektne demineralizovanú vodu

Ak pracujete v lekárni, laboratóriu či v nemocnici, potrebujete pri svojej práci ultra čistú demineralizovanú vodu.

Získanie takejto vody nie je jednoduché. Pre tento účel je vyvinutý náš osmotický destilátor Aqualab.

Ako pracuje destilátor Aqualab?

V prvom rade treba povedať, že nejde o starý typ destilátora, ktorý upravoval vodu pomocou vysokej teploty. Tu šlo o klasickú destiláciu. Zariadenie sa muselo nahriať, čakať na dostatočnú teplotu, potom čakať na úpravu vody a mať stály prívod elektrickej energie.

Naproti tomu, Aqualab nepotrebuje pre svoju prácu elektrickú energiu, nakoľko ide o filter. Nemusíte čakať na zohriatie a voda s potrebnou čistotou je vám k dispozícii okamžite, vždy keď ju práve potrebujete.

 

Ako prebieha výroba demineralizovanej vody?

Filtrácia prebieha v štyroch stupňoch.

  1. Mechanická filtrácia – má za úlohu odstránenie mechanických nečistôt.
  2. Uhlíková filtrácia – zabezpečuje odstránenie pachu, chlóru a rôznych chemických zlúčenín.
  3. Osmotická membrána
  4. Demineralizačná iontomeničová vložka – mixbed, upraví vodu na výslednú čistotu, ktorá dosahuje hodnoty Aqua purificata.

Následne ako posledný krok je v systéme UV lampa. Tá zabezpečí ochranu pred baktériami a mikroorganizmami. Iba táto jediná časť systému vyžaduje elektrickú energiu. Výkon použitej UV lampy je v tomto prípade 6 Wattov.

 

Aká je elektrická vodivosť demineralizovanej vody?

Elektrická vodivosť takto upravenej vody dosahuje hodnotu pod 4,3 mikrosiemens. Ide teda o ultra čistú vodu, zbavenú prímesí, ktorá je ideálna na špeciálne účely lekární, laboratórií a nemocníc.

Dosiahnuť takto čistú vodu zo štandardnej mestskej prípojky si vyžaduje použitie profesionálneho zariadenia.

 

Prevádzka a servis

Filtračný systém je nenáročný na priestor. Jeho rozmery sú 45 cm výška, 35 cm šírka a 12 cm hĺbka. Výkon osmotického destilátora je 5 L za hodinu.

Má jednoduchú obsluhu a nízke prevádzkové náklady. Servis sa robí 1x ročne. Vykonáva sa výmena filtračných vložiek, sanitácia filtra a kontrola UV lampy.

Zariadenia sú pravidelne kontrolované a testované kontrolným orgánom ŠUKL, aby voda spĺňala požadované parametre.

V rámci celého Slovenska je inštalovaných už okolo 300 zariadení, ktoré spĺňajú podmienky predpisov a požiadavky našich klientov.

Táto konkrétna inštalácia, ktorú vidíte na fotkách, je umiestnená v jednej z lekárni.

 

 

Ak chcete ďalšie informácie o zariadení a možnostiach jeho kúpi alebo zápožičky, nájdete ich na našej stránke...

Viac o demineralizátoroch

Obhliadka Zadarmo