Montáž Stop Kalku na odstránenie vodného kameňa

Vodný kameň je problémom ako v domácnosti, tak aj vo firmách.

Účinným riešením na jeho odstránenie je zariadenie Stop Kalk. Nasledovná inštalácia bola realizovaná vo firme v Trnave.

Pri tejto montáži sme STOP KALK umiestňovali v kotolni. Hlavným problémom bolo neustále zanášanie špirál kotla vodným kameňom.

Riešili sme preto pripojenie prívodu studenej vody, zásobujucej kotol vodou na ohrev. Prívod vody bol robený vlnovcom o priemere 3/4".

 

Dôležitou časťou montáže bolo uzemnenie na kovovú časť potrubia. Je nutné aby bol spoj úplne čistý, bez poškodenia a hrdze.

Ak by ste si Stop Kalk inštalovali sami, treba dávať pozor na smer otočenia. Je na ňom umiestnená šípka, ktorá signalizuje v ktorom smere musí voda pretekať.

Taktiež doporučujeme, aby bol pred aj za Stop Kalkom umiestnený ventil, ktorým že možné zastaviť prívod vody. Ide síce o extrémne trváce zariadenie, ale v prípade jeho kontroly si takto zabezpečíte rýchlosť a bezproblémovosť jej priebehu.

 

Voda upravená Stop Kalkom a jej nové vlastnosti ostávajú v potrubí nezmenené. Aj po celú dĺžku potrubia ku konečnému odberu vody. V tomto je Stop Kalk mimoriadny. Upraví vodu a takto upravená voda už nevytvára vodný kameň po celej trase potrubia až na odberné miesto.

Cena tohto unikátneho pomocníka proti vodnému kameňu a hrdzi je 290 € s DPH.

Chcem viac info o Stop Kalku

Obhliadka Zadarmo