Inštalácie na odstránenie dusičnanov

Zmäkčovač vody Ecomix vyriešil tri problémy s vodou

Veľmi častým problémom studničnej vody u našich klientov je zvýšený obsah dusičnanov a vysoká tvrdosť vody.

Oba tieto problémy sa dajú odstrániť pomocou jedného zariadenia.

zníženie obsahu dusičnanov v studničnej vode

Dusičnany sú veľmi pálčivým problémom našich spodných vôd.

Dlhoročné používanie dusíkatých hnojív v poľnohospodárstve spôsobilo kontamináciu studničných vôd vo väčšine poľnohospodárskych oblastí.

Našťastie je možné sa tohoto problému účinne zbaviť pomocou filtra na dusičnany.

Obhliadka Zadarmo