Montáž mechanických predfiltrov

Mechanické nečistoty sú častým problémom mnohých rodinných domov, ktoré chcú využiť studničnú vodu na rôzne účely.

Tú je potrebné pred použitím dostatočne upraviť.

Pre našeho klienta v Nitre, v meskej časti Šúdol, sme riešili podobný problém.

 

Voda z vŕtanej studne obsahovala nadmerné množstvo mechanických prímesí. Použili sme preto dva rôzne filtre, pre rôzne veľkosti nečistôt.

Prvý mechanický filter na zachytenie piesku s účinnosťou filtrácie 80 mikrónov, a druhý na menšie častice s účinnosťou do 25 mikrónov, na odstránenie jemných nečistôt, jemného piesku a hliny.

Vodu je samozrejme potrebné zo studne dostať.

Preto bola následne inštalovaná 80 litrová tlaková nádoba a výkonné čerpadlo.

 

Viac o našich mechanických filtroch

 

Obhliadka Zadarmo