marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Osmotické filtre

reverzná osmóza

Využite jav reverznej osmózy

Reverzné osmózy využívajú jav prenikania častičiek vody cez polo priepustné membrány do roztoku s väčšou hustotou. Dokážu odstrániť väčšinu nežiadúcich chemických zlúčenín vyskytujúcich sa vo vode.

V dobe znečistenia podzemných vód sú preto ideálnym pomocníkom, ak chcete v domácnosti získať naozaj čistú pitnú vodu na každodenné použitie.

Filter s reverznou osmózou

Bez chemikálií

Len čistá pitná voda

Neprekonateľný

Najúčinnejšia metóda filtrácie

Overený princíp

Vyvíjaný desiatky rokov

Osmotická voda cez osmotický filter
Filter na princípe reverznej osmózy

Osmotický filter bol vyvinutý ako metóda na úpravu a filtráciu vody pred viac ako 40 rokmi. Tento proces filtrácie vody vznikol ako technika na úpravu morskej vody.

Hlavnou metódou je dekontaminačná schopnosť čo bolo uznané a osmotické filtre začali byť komerčne vyrábané na filtrovanie vody pre domáce účely, najmä pri napojení na vodovod.

Filter Merlin
Filter na princípe reverznej osmózy

Tento revolučný nový dizajn osmotického filtra a technológia od firmy GE Osmonics poskytuje až cca. 2 800 l vody denne a to bez zásobníka. Jednoduchá inštalácia a nízka cena údržby robí z tohto vodného filtra komplexný systém na konečnu úpravu a dočistenie pitnej a studničnej vody.

Obhliadka Zadarmo