marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Reverzné osmózy - Osmotické filtre

reverzná osmóza

Reverzná osmóza pre domácnosť

Reverzné osmózy využívajú jav prenikania častičiek vody cez polo priepustné membrány do roztoku s väčšou hustotou. Dokážu odstrániť väčšinu nežiadúcich chemických zlúčenín vyskytujúcich sa vo vode.

V dobe znečistenia podzemných vód sú preto ideálnym pomocníkom, ak chcete v domácnosti získať naozaj čistú pitnú vodu na každodenné použitie.

Filter s reverznou osmózou

Bez chemikálií

Len čistá pitná voda

Neprekonateľný

Najúčinnejšia metóda filtrácie

Overený princíp

Vyvíjaný desiatky rokov

Čo je reverzná osmóza

Reverzná osmóza je jav prirodzene sa vyskytujúci v prírode a v živých organizmoch. Ide o proces pri ktorom pôsobením taku dochádza k prenikaniu rozpúšťadla (vody) cez membránu z roztoku s vyššou koncentráciou do roztoku s nižšou koncentráciou.

Na to je však nutná špeciálna polopriepustná membrána, ktorá prepúšťa iba častice vody a iné väčšie chemické látky zachytáva.

Najdoležitejším prvkom osmotického filtra je preto membrána s veľkosťou pórou len niekoľko mikrometrov.

ako funguje reverzná osmóza
Filter Merlin
Filter na princípe reverznej osmózy

Tento revolučný nový dizajn osmotického filtra a technológia od firmy GE Osmonics poskytuje až cca. 2 800 l vody denne a to bez zásobníka. Jednoduchá inštalácia a nízka cena údržby robí z tohto vodného filtra komplexný systém na konečnu úpravu a dočistenie pitnej a studničnej vody.

Osmotická voda cez osmotický filter
Filter na princípe reverznej osmózy

Osmotický filter bol vyvinutý ako metóda na úpravu a filtráciu vody pred viac ako 40 rokmi. Tento proces filtrácie vody vznikol ako technika na úpravu morskej vody.

Hlavnou metódou je dekontaminačná schopnosť čo bolo uznané a osmotické filtre začali byť komerčne vyrábané na filtrovanie vody pre domáce účely, najmä pri napojení na vodovod.

Zaujímavosti o reverznej osmóze sa dočítate aj v našich článkoch

Reverzná osmóza a otázky ktoré vás najviac zaujímajú

Reverzná osmóza je spôsob úpravy vody, pri ktorom dostávate vodu ideálnu na pitie a použitie pri varení. Tento proces je vykonávaný pomocou osmotického...

Štvrtina majiteľov studní nepozná kvalitu svojej vody

Kvalitná studničná voda je dôležitá pre zdravie. Mnoho majiteľov studní však kvalitu a úpravu vody nerieši. Podľa zverejnenej správy Úradu verejného...

Čím upraviť a filtrovať vodu doma? Osmotický filter – osmotická voda

V našom dnešnom článku si bližšie popíšeme ďalšiu možnosť filtrácie a úpravy vody v domácom prostredí. Je dobré venovať kvalite vody dostatok času,...

Obhliadka Zadarmo