marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Doplnky k zariadeniam Aqualab

Demikolóny
Demikolóna k destilačným prístrojom

Demikolóny 7 , 15, 30 l , nádoba na mixbed

Obhliadka Zadarmo