Aqulab filter na výrobu demi vody

Destilátor vody Aqualab
Destilátor vody pre menšie prevádzky

Tento osmotický filter je ekonomické riešenie ak je cieľom výroba demineralizovanej vody. Svojim výkonom je vhodný pre menšie prevádzky so potrebou do 50 L demineralizovanej vody denne. Je napojený na vlastný zdroj vody.

Aqualab UV
Destilátor vody s UV lampou

Destilátor Aqualab UV - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam, kde je potrebná kvalitná demineralizovaná voda. Elektrická vodivosť - od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Aqualab UVK
Destilátor s UV lampou a prietokovým meračom vodivosti

Destilátor Aqualab UVK - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a prietokový konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Aqualab 400
Destilátor vody s iontometrickou náplňou

Aqualab 400 pracuje na princípe reverznej osmotickej membrány, ale pre výrobu vody pre technické alebo laboratórne úcely, je na výstupe zaradená demineralizačná jednotka s iontomenicovou náplňou, ktorá ešte viac znižuje množstvo rozpustných látok vo vode a tým aj hodnotu vodivosti vody.

Aqualab UVC
Destilátor s UV lampou a ručným meračom vodivosti

Destilátor Aqualab UVC - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a ručný konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Obhliadka Zadarmo