Zakalená voda

Studničná, alebo mestská voda s vyšším obsahom mechanických nečistôt.  Ak voda obsahuje piesok, tak značne poškodzuje ventily, batérie, domáce spotrebiče. Zvýšený zákal spôsobuje, že sa voda stáva nepitnou a zdravotne závadnou. Mechanické filtre sa stávajú nevyhnutné ako pre mestskú, tak pre studničnú vodu.

 

Aká je to zakalená voda

Zákal je optická jasnosť vody. Zákal tekutiny je spôsobený jednotlivými časticami (nerozpustnými látkami), ktoré sú všeobecne neviditeľné voľným okom, podobne ako dym v ovzduší. Meranie zákalu je kľúčovým testom kvality vody.

Kvapaliny môžu obsahovať rôzne pevné častice v rôznych veľkostiach. Zatiaľ čo niektoré mechanické nečistoty sú dostatočne veľké a ťažké ľahko a rýchlo sa usadia na dno nádoby, tak sú veľmi malé častice, ktoré sa usadzujú veľmi pomaly, alebo vôbec. Tieto malé pevné častice spôsobujú zákal vody. Tieto nečistoty môžu zahŕňať íl, bahno, jemne rozdelenú anorganickú a organickú hmotu, rozpustené farebné organické zlúčeniny a mikroskopické organizmy. 

filter na kalnu voduTypickými zdrojmi zákalu v pitnej vode sú:

  • Odpadové vody
  • Odtok z povodia rieky, najmä tam, ktoré sú narušené brehy alebo sa narušujú
  • Riasy vo vodných nádržiach, riekach, alebo jazierách
  • Organické zlúčeniny vyplývajúce z rozpadu rastlín, listy, atď vo vodných zdrojoch,
  • Vysoké koncentrácie železa, ktoré dávajú vode červené sfarbenie (hlavne v podzemných vodách ).
  • Sediment z novo vŕtaných studní
  • Ľudskou činnosťou ako je stavebníctvo
  • Búrková činnosť

Jednoducho povedané, zákal je meradlom relatívnej jasnosti a kvality vody.  Táto vlastnosť je dôležitá pri výrobe a dodávkach pitnej vody pre ľudskú spotrebu . Táto vlastnosť je považovaná za estetickú vlastnosť pitnej vody a je to významným prvkom pri kontrole kvality pitnej vody.

Čím má voda vyšší zákal , tým je vyššie riziko ochorenia zažívacieho ústrojenstva. V zákale vody sú nečistoty, baktérie, vírusy. Tieto nerozpustené látky sa dajú eliminovať mechanickými filtrami, dezinfikovať chlórovaním alebo UV lampami.

Obhliadka Zadarmo