ph vody

Zvýšením pH vody sa voda stáva zásaditá a veľmi prospešná pre vaše zdravie. Je silne detoxikačná a vylepšuje ph rovnováhu vo vašom organizme , čo výrazne zlepšuje Váš zdravotný stav. Doprajte si to najlepšiu vodu pre vašu rodinu.

 

Zmena hodnoty pH vody

pH je jedným z najbežnejších testov kvality vody. pH indikuje kyslosť, alebo zásaditosť testovanej vody. pH vody v prírode ovplyvňuje zloženie pôdy, horniny ako vápenec, ktorý do určitej miery môže neutralizovať kyslosť vody.

hodnota ph vodyĎalším faktorom môže byť množstvo rastlín a organického materiálu v pôde. Rozkladom sa uvoľňuje oxid uhličitý a v kombinácii s vodou vzniká slabá kyselina uhličitá, ktorá dokáže znížiť pH.

Tretím faktorom je vplyv človeka a priemyslu, ktorý vypúšťa veľa chemických látok do vody a tým ovplyvniť pH vody.

Štvrtý vplyv ktorý ovplyvňuje pH sú kyslé dažde. Je to hlavne zo znečistenia z automobilového priemyslu.

 

ionizátor vody na zmenu pH

pH vody je dôležité pre život

Zmena pH je veľmi dôležité pre veľa organizmov. Stačí iba malá zmena pH vody a veľa organizmov môže zomrieť. Obzvlášť vodné bezstavovce a ryby. pH vody môže radikálne ovplyvniť aj zdravie človeka.

Ľadovce v Himalájach majú prírodnú alkalickú vodu s najväčšou čistotou na našej planéte. Ľudia, ktorí žijú v týchto horách pijú túto alkalickú vodu z ľadovca a dožívajú sa až 100 rokov.

Voda z ľadovca je alkalická a má priaznivé účinky na ľudský organizmus. Najmodernejšie ionizátory vody veľmi jednoducho a účinne zmenia vašu pitnú vodu na vodu, ktorá má významný vplyv na vaše zdravie.

Obhliadka Zadarmo