Odstraňovanie zápachu ozónom

odstránenie zápachu

Odstraňovanie nepríjemných zápachov

Deodorizácia vzduchu je činnosť zameraná na odstránenie nepríjemných zápachov, ktoré sa nedajú odstrániť bežnými prostriedkami. 

Verejné osviežovače vzduchu zakrývajú iba zápach, ktorý sa vracia okamžite potom, čo vôňa prestane účinkovať. Deodorizácia je preto jedinou účinnou a úplne bezpečnou metódou.

Ozónovanie je profesionálna voľba v oblasti účinného odstraňovania najťažších zápachov:

 • stavebné chemikálie (vôňa po maľovaní, po lepidlách , lakovaní )
 • cigaretový dym ( cigaretový zápach )
 • zápach moču, mačky, psa 
 • hniloba ( zápach smrti )
 • po požiari ( zápach horenia )
 • po záplavách ( zatuchla vôňa )
 • organický rozklad
 • zápach zvratkov
 • zápach výkalov

Dezodorácia miestností generátorom ozónu

V závislosti od problému je možné použiť všetky dostupné metódy na dezodoráciu miestností. Najčastejšie sú to profesionálne generátory ozónu. Odstránenie pachu pomocou tejto metódy je veľmi účinné, pretože jeho častice sú okamžite odstránené a miestnosť je ďalej dezinfikovaná.

Aby ste sa účinne zbavili hnilobných baktérií, odstránenie zápachu je zvyčajne spojené s dezinfekciou. Jednou z najbežnejších príčin zápachu je rozklad organických látok.  Odstraňovanie zápachu je možné vykonať v súkromných domoch, bytoch, kanceláriách, ako aj v hotelových izbách, telocvičniach, stravovacích zariadeniach, toaletách, skladoch, halách rôznych spoločností a technických miestnostiach. 

Väčšinou stačí jedno dezodorizačné ošetrenie a čerstvosť sa obnovuje v každej miestnosti.

Odstraňovanie zápachu je možné vykonať tiež v:

 • osobných automobiloch
 • verejnej doprave
 • vo vozidlách používaných na prepravu zvierat, krmív a potravín

Toto ošetrenie vám umožní zbaviť sa nepríjemných zápachov vrátane cigaretový dym, živočíšne pachy.

Ozón je veľmi oceňovaný v hoteloch a v gastronómii, pretože v týchto zariadeniach sa časom vyskytuje špecifický zápach, ktorý sa niektorí hotelieri rozhodli "prebiť" aktívnym používaním rôznych vôní a osviežovačov vzduchu.

Tým ale nerieši pravú podstatu problému, iba sa snaží prehlušiť následky. Naproti tomu ozón z izieb pre hostí, barov a reštaurácií odstraňuje trvalo zápachy, ktoré vznikli napr. po fajčení cigariet.

Ozónovanie je ekologická metóda,
po ktorej nevznikajú žiadne jedovaté chemické zvyšky.

V rekreačných strediskách ozón odstraňuje zatuchnuté zápachy z kempingových chatiek.

Z verejne prístupných miestností odstráni aj zápachy, ktoré vznikli produkciou výparov počas prípravy jedla v kuchyni alebo v pizzerii (zápach oleja po vyprážaní).

Hotelová izba so skazeným a znečisteným vzduchom (napr. Po fajčení) sa môže premeniť na sviežu a pre voňanú miestnosť počas 30-60 minút práve vďaka generátora ozónu.

Ošetrenie ozónom umožňuje vydezinfikovať izbu pre nových hostí počas relatívne krátkeho času, vrátane likvidácie akýchkoľvek alergénov, roztočov.

Nespornou výhodou dezinfekcie pomocou ozónu je, že ozón preniká do všetkých kútov i do pórov materiálov, ako sú závesy, koberce, čalúnenie, nábytok, steny ... teda tam, kam sa bežná čistička nedostane.

Navyše vzduch po ošetrení čističkou vzduchu obsahuje aj naďalej baktérie, vírusy, plesne, čo v prípade aplikácie ozónu neplatí.

Obhliadka Zadarmo