Bilogické znečistenie neupravenej vody

Závažným problémom pre nás môže byť biologické znečistenie vody. Rozmanité druhy vírusov, baktérií i parazitov sa môžu nachádzať v nedostatočne upravenej vode.

Je vhodné poznať aj túto stránku kvality nášho vodného zdroja, pretože tieto mikroorganizmy nepriaznivo pôsobia na ľudský organizmus. Teda, aké riziká prináša tento druh znečistenia?

 

Bakteriálne znečistenie vody

Pri hodnotení kvality vody na miestach úpravy vody alebo na vodných staniciach majú bakteriologické výskumy veľký význam. Ich účelom je predchádzanie epidémií spôsobovaných choroboplodnými baktériami.

Vírusy a baktérie môžu preniknúť do vodných staníc od zdrojov nákazy vďaka ich dlhej životnosti. V obdodí nízkej teploty ( od jesene do jari ) k tomu môže dôjsť ľahko, pretože sa vtedy vyskytuje menšie množstvo saprofytických baktérií, čiže prirodzených nepriateľou choroboplodných baktérií.

Výskumy sú založené na tzv. baktériách - indikátoroch, medzi ktoré patria: Streptococcus fecalis – streptokok fekálny a Escherichia coli fecalis – črevná baktéria fekálneho typu.

Črevná baktéria fekálneho typu je taká, ktorá žije v ľudskom tráviacom trakte za normálnych fyziologických podmienok. Ak sa vyskytuje vo vode, je indikátorom znečistenia fekáliami. Pravdepodobnú prítomnosť baktérií prenášaných potravinovou cestou spôsobujúcich infekčné choroby môže odhaliť prítomnosť aspoň jednej baktérie - indikátora.

bakterie vo vodeMedzi choroboplodné baktérie patria:

 • Salmonella paratyphi – bacil paratýfu
 • zlatý stafylokok - Staphylococcus aureus
 • bacil dyzentérie - Shigella shigae
 • kochov bacil, pôvodca tuberkulózy - Mycobacterium tuberculosis
 • bacil zápalu pľúc - Klebsiella pneumoniae
 • bacil paratýfu - Salmonella paratyphi
 • bacil brušného týfu - Salmonella typhi
 • pôvodca cholery - Vibrio cholerae 
 • diplokok zápalu pľúc - Diplococcus pneumoniae
 • bangov bacil - Brucella abortus
 • diplokok zápalu mozgových blán, meningitídy - Neiseria meningitidia
 • bacil karbunkulu - Bacillus anthracis

Baktéria Vibrio cholerae - pôvodca cholery predstavuje najväčšie nebezpečenstvo, pretože sa po preniknutí do našej krajiny môže nájsť vyhovujúce podmienky na rozmnožovanie a šíriť sa prostredníctvom vody. Môže to byť napríklad prípad importu, kde sa osoba, ktorá trávi určitý čas v cudzine nakazí, ale choroba sa prejaví až po jej návrate domov.

Najbezpečnejšie sú podľa bakteriologického hľadiska podzemné vody pod nepriepustnou vrstvou, pretože neobsahujú baktérie.

 

Vírusové znečistenie vody

Vírusové chroby sa môžu prenášať vodou. K vírusom, ktoré boli dokázané vo vode možno zaradiť:

 • Vírusy zo skupiny Polio, ktoré spôsobujú Heinego-Medinovú chorobu
 • Vírusy spôsobujúce zápal mozgových blán  
 • Serum hepatitis spôsobujúci infekčnú žltacku - Vírus I S
 • Icterus hepatitis - Vírus I H

Charakteristické sú veľkou odolnosťou a môžu dlho zostať vo vode. Odolné sú aj proti vysokej koncentrácii chlóru. Vírusy možno odstrániť pôsobením ozónu, ktorý je v procese úpravy vody silným oxidovadlom.

 

Parazitické znečistenie vody

Voda môže byť zdrojom nákazy žardiami, rôznymi parazitmi, amébami. Cez vodu sa môžu prenášať vajíčka vnútorných parazitov, ako sú napríklad svalovec, pásomnica, hlísta ľudská.

 

Znečistenie vody produktami látkovej premeny húb, baktérií a rias

V pitnej vode, vo vode na vodných staniciach sa nachádzajú produkty látkovej premeny (metabolizmu) a rozkladu
húb, rôznych rias, baktérií, ktoré za vhodných podmienok aj v mikrokoncentrácii môžu byť pre ľudsky organizmus toxické.

Obhliadka Zadarmo