veľkosť ozónového generátora

Faktorov, ktoré pomôžu určiť veľkosť generátora ozónu je viac.

Naším odporúčaním je, aby ste si všímali výkon miligramy za hodinu mg/h. Pri výbere generátora ozónu je potrebné zvážiť niekoľko otázok a niekoľko premenných. 

V prvom rade by sa malo určiť zamýšľané použitie

Základná voľby sú:

1. Čistenie vzduchu

2. Šoková sanitácia spolu s čistením vzduchu

 

Šokové ošetrenie sa používa vtedy, keď sa ozón dávkuje do miestnosti s vysokou hladinou, zvyčajne na niekoľko hodín, dokonca na niekoľko dní . Na ničenie baktérií, plesní, dymu alebo akéhokoľvek zápachu. Použitie na ošetrenie šokom vyžaduje výrazne viac ozónu ako čistenie vzduchu, ale je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť maximálnu účinnosť generátora ozónu.

 

6 premenných, ktoré zvážte pri určovaní vhodného generátora ozónu

 

1. Typ kontaminácie

Zápach iba vo vzduchu, napríklad dym, znečistenie vnútorného ovzdušia, chemické výpary, výfukové plyny a ďalšie emisie, je možné pomocou ozónu eliminovať zvyčajne v krátkom čase pri miernych dávkach. 

Avšak rozklad plesní, organických látok, poškodenie dymom pri požiari v budove, hromadenie cigaretového dymu fajčiarov a ďalšie extrémne pachy si vyžadujú dlhšiu dobu dávkovania, alebo vyššiu koncentráciu ozónu na niekoľko hodín až niekoľko dní liečebného času.

2. Úroveň kontaminácie

Ak je kontaminácia silná, na ošetrenie bude potrebné viac času alebo viac ozónu. Je to hlavne v prípadoch veľkého poškodenia ohňom a dymom alebo vyčistenie povrchu po kriminálnej scéne.

3. Veľkosť ošetrovanej oblasti

Pri výbere vhodného generátora ozónu je veľkosť ošetrovanej oblasti mimoriadne dôležitá. Každý ozonátor má odporučané, pre aký veľký priestor je vhodný. Toto odporúčanie odporúčame dodržať.

4. Teplota

Ozón sa pri vysokých teplotách vyčerpáva oveľa rýchlejšie ako pri nízkych teplotách. Pri teplotách mrazu sa ozón nevyčerpá niekedy dlhšie ako 30 dní. 

5. Vlhkosť

Generátory ozónu budú produkovať viac ozónu v suchom vzduchu ako vo vlhkom vzduchu. Ak zvolíte nový generátor ozónu s UV žiarením  nebude vysoká vlhkosť dôležitým faktorom.

6. Požadovaný čas na ošetrenie

Na kratšie doby pôsobenia bude potrebné viac ozónu, menej na dlhšie doby pôsobenia.

 

Konkrétne príklady použitia ozónu na čistenie nájdete v tomto článku.

Obhliadka Zadarmo