Laboratórna voda

Destilátor Aqualab je riešením pre výrobu ultračistej laboratórnej vody. Demineralizátor je napájaný priamo na vlastný zdroj vody čím sa znižujú prevádzkové náklady. Aqualab - osmotický filter dosahuje výkon od 5 L / hod. až po 200 L. / hod.

Použitie: lekárne, laboratóriá, výskumné ústavy, nemocnice.

Popis zloženia destilátora Aqualab:

  • mechanická filtrácia
  • uhlíková filtrácia
  • demineralizácia - reverzná osmóza
  • dočistenie iontomeničovou vložkou / mixbed 0,75 L. /

Destilátor Aqulab pre laboratórnu vodu možeme rozšíriť o:

  • tlakové čerpadlo
  • zásobník vody podľa potreby
  • merač vodivosti
  • uv lampu

Obhliadka Zadarmo